Градина » Действайте бързо, ако дръвчета са загнили

 Действайте бързо, ако дръвчета са загнили

Дървесинното гниене е сравнително често заболяване по възрастните костилкови дървета. Най-често се нападат сливите, черешата и бадема. Загиват върховете на клоните, листата са по-дребни и жълто-зелени. Все по-силно се появява суховършие, докато дървото загине напълно. При прерязване на стъблото се установява загниване на дървесината – характерен признак за това заболяване. То започва от средата на стъблото и се разраства в неправилни кръгове. Засегнатата част се отделя от здравата чрез кафяво осмолена зона, около която се развива тъмно- до кафяво-червено обагряне. В средата на изгнилата част на стъблото дървесината е превърната в белезникава, ронеща се маса. Копитовидните плодни тела на гъбата по нападнатото стъбло или клони са втората постоянна проява. Това заболяване намалява якостта на стъблото и клоните и те лесно се пречупват при силно натоварване.
Причинител на дървесинното гниене е гъбата Fomes fulvus (Scop) Fres. Тя образува приседнали върху повърхността на нападнатите части характерни копитовидни дървенисти структури. Горната им повърхност е грапава, напукана, дори набраздена, сива. Вътрешността на копитовидното плодно тяло е светлокафява. Тя е изградена от дървенисти части и поставени един върху друг пластове от спороносили тръбички.
Зимува в нападнатите части. Разсейва се чрез спорите, които се образуват в каналчетата на копитовидната структура и се разнасят от вятъра. Попаднали върху рана по овошката те покълват. Атаката на гъбата върху дървесинната част протича в две фази. Външно първата фаза се проявява като се осмоляват нападнатите части. В следващата фаза мицелът на гъбата разрушава всички части на клетката, така че остава само скелетът им. Изгнилата дървесина става мека и ронлива.

Мерките

Твърде малко може да се разчита на успешна борба, когато е започнало дървесинното гниене. Ако е засегнат отделен клон, чрез отрязване до здраво може да се прекратява по-нататъшното развитие на заболяването. За ограничаването му е необходимо унищожаване на копитовидните плодни тела на причинителя и замазване. Много ефикасен за замазване на рани по короната на дърветата са Стиктал или Терванол Ф. Защитният им слой се запазва непроменен в продължение на години и това гарантира успеха на проведените санитарни мероприятия.

Автор: ВЕСТНИК ЗА ГРАДИНАТА

Представяме Ви:

Как се размножава азалията

Размножаването на азалията става чрез резници. Най-подходяща почва е хвойновата, която се използва без специално приготовление. Такава почва се проветрява добре и не задържа излишна влага. Азалията им...

И къпината се нуждае от резитба

Къпиновите видове и сортове се делят на две основни групи - изправено растящи и стелещи. Съществува и междинна група - полуизправени, които по отношение на биологичните си особености и изисквания са п...

Хербицидите – как се използват?

Читателите напоследък задават често въпроси за това как да се използват хербицидите и кой точно да предпочетат в своята градина. Основното правило е да се избере такъв хербицид, който е регистриран ...

Завъдете си арония от семка

Аронията е малко познат у нас плод, но в последните 3-4 години се наблюдава значителен интерес към това растение. Тя е храст, достигащ височина 2,5 – 3 м, с лъскави, неназъбени листа. Плодовете му са...

Начало