Растения » Смилацина

 Смилацина
Smilacina

Смилацината е с дъговидно извити облистени стъбла, подобно на полигонатума, но дребните мъхести цветове по връхчетата на стъблата са разположени гроздовидно, а не поединично. След ароматните звездовидни цветове се появяват червени плодчета. Растението е със специални изисквания - богата варовита почва, която задържа влагата. Вирее на сянка. Напролет сложете мулч.
Сортове: Най-лесно ще намерите С. рацемоза - височина 90 см, кремавобели цветове (0,5 см), цъфтеж през май - юни. Листата са яркозелени, а съцветията са дълги 15 см. С. стелата е по-малка (60 см) и с бели цветове - този вид се разпростира бързо.
Място и почва: Богата с хумус кисела почва; вирее на лека сянка или на полусянка.
Размножаване: Разделете туфите напролет.

Автор: Ангелина Костова

Представяме Ви:

Тамарикс

Не бихте могли да сбъркате тамарикса с който и да е друг храст. Когато цъфти, нежните листа се съчетават с перестите розови цветчета и се получава чудесен ефект. Въпреки външния си вид растението изоб...

Парадизея

Кремоподобни цветове и тревисти листа - подходящо цвете за открито място с дървета, за натурализиране в тревисто място или за засаждане в предната част на бордюра. Намира се изключително трудно. Ризом...

Дицентра (дамско сърце)

Подходящо растение за засаждане под дървета - листата са насечени, а по дъговидно извитите стъбла висят цветове с формата на медальон. Изберете място на завет, тъй като ранните листа и цветове може да...

Увулария

Растението не се среща често, но е подходящо за сенчест и богат с хумус бордюр или алпинеум, ако почвата е кисела. Член е на семейство Лилиеви и се разпростира с помощта на подземни ризоми. Лъскавите ...

Начало