Още рецепти » Как да изберем растения за аквариума

 Как да изберем растения за аквариума

Колкото и да са красиви рибките и другите различни животинки, напълненият съд с вода без растителност е трудно да се нарече аквариум. Водораслите, освен че оформят декоративния завършек на аквариума, са нужни и на неговите обитатели. Но кои растения са подходащи за декоративния аквариум и от множеството видове кои да предпочетем? В условията на постоянно обновление на подходящата водна растителност този въпрос стои както пред начинаещия, така и пред опитния акварист. Отговорът му не е еднозначен, особено ако касае цялостно декориране на домашния водоем на съвременно равнище.

Днес въпросът не намира простичкия отговор от миналото

Беше време, което добре помнят акваристите от по-старото поколение, когато тази задача се решаваше просто. Познати бяха едва десетина наименования: елодея от близката рекичка, лудвигия, валиснерия и пр. Но днес се появяват все повече нови растения от тропически и субтропически страни. В специализираната литература за акваристи се описват водни растения от 300-400 вида.
Както е известно, съвременните аквариуми (в това число акватерариуми, палудариуми, басейни, комбинации от аквариуми с оранжерии и др.) имат много разнообразно предназначение. Затова са нужни различни растения - едри и дребни, типично водни и блатни, сенкоустойчиви и светлолюбиви. Но едно изискване безспорно е общо и задължително. За аквариум от всеки тип са нужни само водни растения. Ето защо с неуспех завършват всички опити да се приспособят за условията на домашния водоем някои стайни растения, макар и влаголюбиви, но и съвсем не водни. От огромното количество водни растения (около 6000 вида) за аквариум е подходяща само неголяма част. Далеч не всички са предразположени към по-продължително пребиваване в напълно потопено състояние.

Където и да са, искат си условията от своята родина

Аквариумните растения основно са пришълци от тропиците и субтропиците и в повечето случаи благоприятната за тях температура е от 18 до 35°С. В нашите природни водоеми много рядко се срещат растения, пригодни за домашни аквариуми. Спирайки се обаче на предлаганото голямо разнообразие от чуждестранни видове, трябва да избираме онези, на които в най-голяма степен можем да осигурим условия, съответстващи на естествената им среда. Ако такова съответствие няма, растенията ще боледуват и в крайна сметка ще загинат. За съжаление дори собственици на аквариуми с голям стаж далеч не винаги спазват това правило. Преди всичко любителите избират растения според мястото, което те трябва да заемат в обема на съда. Едни акваристи, познавайки от опит някои особености на водната флора, предпочитат сами да съставят експозиция, други ползват изпитани разработки, описани в специализираната литература.
При подбора на аквариумните растителни видове, освен биологическите им изисквания към средата за развитие, трябва да се вземат под внимание и други качества.

Най-често се прибягва до подбор по чисто декоративен признак

При това съзнателно или интуитивно мнозина любители отчитат особеностите на декоративната група, към която принадлежат растенията. За съжаление не винаги е така. На първо място е естествено да се вземе под внимание външният вид, както и размерите, които може да достигнат растенията, и това им качество да се съобрази с размерите на аквариума. Важна е преценката за тяхната облистеност и във връзка с нея „прозрачостта", от която зависи проникването на светлина в долните слоеве и възможността да се наблюдават разположените на заден план растения. Не е без значение преценката и за скоростта на растеж на отделните видове, както и съчетаването им по цвят и форма. Ако това не се съблюдава, известно време след засаждането им някои видове ще започнат да угнетяват други и по-слабите ще загинат.
При избора на аквариумната растителност много важна е преценката за възможните взаимодействия между риби и растения. Сред рибите има немалко и такива, които допълват с растения своя хранителен порцион. Цикладите например безцеремонно издърпват от почвата храстчетата с по-слаба коренова система. Затова се налага или да се откажете от някои растения, или да отстраните „недисциплинираните" риби. В декоративни аквариуми риби и растения трябва да бъдат съгласувани и по количество. При малко количество риби няма да има достатъчно хранителни вещества за растенията, тъй като те използват отделяните от рибите след храносмилането остатъци. И обратно, при по-голям брой риби изходните продукти от жизнената им дейност ще бъдат толкова много, че ще се наложи честото им почистване.
Едни от най-важните фактори за развитие на водната флора са количеството и качеството на светлината, което включва, разбира се, и продължителността (къс или дълъг ден) на осветяване на аквариума. Не бива да забравяме, че в природата всеки растителен вид обитава съвсем различна среда (състав на вода, почва, осветление). Затова нерядко става така, че подбрани по декоративен принцип растения живеят лошо редом едни с други. И все пак решение има. Понякога акваристите използват различни по сила източници на светлина, допълнително осветяване или засенчване на определени растителни видове. Но независимо от голямата пластичност при някои от тях аквариумните растения трябва да се подбират така, че да са близки по отношение на изискванията си към светлината. Важен фактор за растенията е и дълбочината на водата и нейните качества.
Някои от тях (Echinodorus osiris, E. portoalegrenisis и др.) трудно понасят голямата дълбочина, особено в млада възраст като малки израстъци. Такива видове в естествени условия се срещат само в плитки водоеми. И обратно, други (например Cryptocoryne aponogetifolia) не растат на плитко или преминават от водна форма на съществуване в блатна (редица едри ехинодоруси, сагитарии и др.). Това е особено забележимо при неправилно осветен аквариум или неправилното му разполагане по отношение източника на естествена светлина.
Голямо значение имат качествата на водата. Тя не бива да е прекалено кисела, твърда или съвсем прясна. Имайте предвид, че всички аквариумни обитатели трябва де се чувстват добре в общ аквариум, а в живота си сред природата те не се срещат заедно, тъй като растат само в определени екологични условия.

Водната флора не e само за украса

Тя е важен елемент от сложна биологична система. Растенията насищат водата с кислород, консумират разтворените в нея вещества от хранителната верига на рибите, отмиращи листа и др., стабилизират много важни параметри на водата, като киселинност и алкалност (рН). Те са и добър индикатор за условията в аквариума - показват излишъка или недостига на осветеност, прекаленото натрупване на органични вещества и др.

Няколко съвета като за начало

Ако тепърва ще подреждате аквариума, ще ви предложим някои лесни за отглеждане растения.
Най-непретенциозната зеленина за вашия нов аквариум може би ще е яванският мъх - Vesicularia dubyana. Това растение, приличащо на объркани тъмнозелени нишки, се отличава с голяма сенкоустойчивост и непретенциозност. Не се нуждае от засаждане в почва, тъй като няма корени.
От групата на подводните папрати за най-приспособима може да се смята тайландската криловидна - Microsorum pteropus. Тя няма корени и не се нуждае от почва, но с помощта на кореновидни образувания, ризоиди, лесно се закрепва за камъни, раковини и др.
В качеството на растения пионери могат да послужат различни елодеи. Под това сборно название в магазините може да се срещнат представители на четири ботанически рода: елодея (Elodea), егерия (Egeria), лагаросифон (Lagarosifon) и хидрила (Hidrilla). На пръв поглед всички „елодеи" си приличат много. По външен вид те представляват дългостеблени растения с дребни листенца. Цветът на листата и стъблата е зелен. При ярко осветление и подхранване с микроелементи у някои видове се появява червеникав „загар". Случва се и да цъфтят - цветчетата са дребни върху тънък цветонос над повърхността на водата.
И още една група интересни и полезни аквариумни растения - хидрофилите. За разлика от елодеите, в този род са обединени много различни по външен вид растения. В магазините за акваристика може да се срещнат десетина вида и форми. Всички те са блатни и може да извисяват връхчета над аквариума и да растат на въздух. Формата и размерите на листата са много разнообразни: от едри и целокрайни, приличащи на лимоновите и лавровите, до силно нарязани и от нешироки и къси до дълги, почти лентовидни. За доброто си развитие всички хидрофили се нуждаят от засаждане в почва.

Автор: ВЕСТНИК ЗА ГРАДИНАТА

Представяме Ви:

Рибарица - перлата на Тетевенския балкан

Тук можете да карате колело, да ловите риба, да обикаляте планината или просто да се наслаждавате на природата. Село Рибарица е сред любимите за почитателите на планината родни кътчета за почивк...

Как да се отървем от шиповете?

Предлагаме ви 9 рецепти, изпитани многократно в народната медицина и доказали своя благотворен ефект: • В подходящ съд се слагат две пресни кокоши яйца и се заливат с ябълков оцет, колкото да ги ...

Градините утвърждават индивидуалността

Една древна китайска поговорка твърди, че всеки човек влиза в рая през градината, която сам е посадил и отгледал. Представите ни за рая са твърде различни. За множеството от хората това е стандартнат...

Домашно почистване на петна

От телевизията ни заливат с реклами за чудодейни прахове за пране, които се справят всякакви петна. Но рекламите са за пресни петна, а те най-лесно се изпират. Само че ние виждаме петното на дрехата, ...

Начало