Градина » Настанете лозите на тераси

 Настанете лозите на тераси

Ако засадите лозето си на склон, то ще получите равномерни и висококачествени добиви. За съжаление обаче наклоненият терен може да затрудни извършването на ръчните работи. Почвата се свлича, оголват се главините. Трябва е да се вземат мерки за предотвратяването на ерозията. По-важни за целта са: риголването да започне от долния край, с което се намалява наклона; да се поддържа открит ров на горния край, който да отвежда стичащите се води; редовете да се ориентират по хоризонталите; да се направят водозадържащи канавки в междуредията и др. Тези противоерозионни мерки са ефикасни при наклон на мястото до 12-13 градуса. Над тази граница се налагат по-сериозни мерки за борба с ерозията, каквато е терасирането. При неголям наклон на мястото се изграждат наорни тераси. Цялото място преди риголването се разделя на ивици, широки от 10 до 20 м. Риголването започва от долния край. При завършване на първата ивица последният ров остава открит. Подминава се една лента, широка 1 м и започва риголването на втора ивица, след това на трета и т.н. по същия начин. Така са оформят няколко терасни платна, разделени със синори.
При по-голям наклон сеизграждат стъпаловидни или изкопно-насипни тераси.. На тях се различават откос и платно. Откосите трябва да бъдат иззидани или зачимени. Височината им не бива да надминава 1-1,5 м. Платното е използваната част иа терасата. За предпочитане е то да не бъде хоризонтално, а с наклон от 3 до 6 градуса. Ширината на платното се определя от наклона. На платната се засаждат обикновено по 3-4- реда. Крайните редове отстоят от откосите на половин междуредово разстояние. При стъпаловидните тераси се губи част от мястото. Те изискват инвестиции и се правят при доказана необходимост. При плитки почви не са подходящи. Ако настаните лози на тереси, то най-слабо ще се развиват тези от външния ред, а най-силно - в средата.

Автор: Стоян Цанев

Представяме Ви:

Обърнете внимание на дворната асма

Не е достатъчно само чрез редовно пръскане да я опазите от маната или от другите болести. Някои манипулации през юли допринасят много за удоволствието от набраните гроздове на десертните сортове. А...

Не бързайте да засаждате далиите

Далиите, известни у нас и като гергини, са едни от любимите цветя. Те завладяват любителите на красота не само с пищните си съцветия, обхващащи почти всички багри. Чарът им е и в това, че в зависимо...

Как да се грижите за цикаса

Макар че по външен вид наподобява палма, цикасът всъщност притежава черти и на палмите, и на папратите, като последните преобладават. За разлика от папратите обаче размножаването става не със спори, а...

Мана напада спанака

Когато спанакът е нападнат от мана, по листата му се появяват бледозелени неясно очертани петна, които стават жълти и некротират. В мястото на напетняването листната петура се издува нагоре. От долнат...

Начало