Градина » Какво представлява зеленото торене

 Какво представлява зеленото торене

Процесът, при който обръщането на почвата става заедно с растящата върху нея зелена маса, е известен като зелено торене. Влиянието на зеленото торене е подобно на оборския тор - обогатява почвата с ценни микроелементи и азот. Въпреки това зеленото торене се прилага твърде рядко, тъй като ангажира обработваема площ, която остава без реколта. Но зеленото торене има голямо бъдеще, тъй като оборските торове не са достатъчни за цялата обработваема площ. Още повече, ако засятото растение е бобово. Те са едни от най-важните култури, които помагат във възстановяването на азотното съдържание на почвата. Той се набавя от бобовите растения, които имат свойството да "отглеждат" по корените си азотофиксиращи бактерии във вид на грудки. За зелено торене се използват люцерната, фий, чийто шушулки и зърно са ценна храна за животните.
Много ценен бобов вид е соята, чийто зърна и брашно са храна не само за животните, но и за човека. Ценни бобови растения са също баклата и граха, които не само са добра храна за човека, но и обогатяват почвата с грудкови бактерии от азотофиксиращи видове. Не бива да се пропуска и самият боб. Тези култури са особено подходящи за планински терени, където трудно може да се изкара оборски тор.

Автор: Мария Манолова

Представяме Ви:

Паламидата се готви да завземе градината

Паламидата спада към биологичната група на кореновоиздънковите плевели, които са изключително упорити. Те се размножават както със семена, така и чрез спящи пъпки, които се образуват по корените им. Г...

Как да се преборим с поповото прасе

Поповото прасе (Gryllotalpa gryllotalpa) е повсеместно разпространен неприятел в страната. Нанася особено големи повреди в лехите, тютюна, парниците и зеленчуците. Зимува като възрастно насекомо и лар...

Силното слънце разваля доматите

Силното слънце и горещините често предизвикват различни пригори по листата и плодовете на полските домати. По листата се появяват жълтеникаво-кремави, различни по размер петна, които след дъжд при раз...

Оформете правилно плодните храсти

Храстовидните видове при най-силен растеж развиват пъпките от приосновната част на леторастите. Появяват се и много коренови издънки. В резултат на това се оформят многобройни, приблизително еднакви п...

Начало