Гъби » Пърхутка яйцевидна

 Пърхутка яйцевидна
Bovista nigrescens (Реrs.)

ЯДЛИВА ГЪБА, но само в най-млада възраст, докато глебата е бяла. След потъмняване е негодна за храна.
Появява се в края на пролетта, расте през лятото и есента по ливади, поляни, горски пасища, често в находища.

ОПИСАНИЕ:

Шапката всъщност не съществува в характерния й вид, тъй като плодното тяло представлява една сфера (кълбовидна), с различен диаметър (от 2 до 5 - 6 см). Външната обвивка е бяла, с развитието на гъбата става светлокафява, в началото е тънка, а по-късно по-груба и дебела. Вътрешната обвивка на плодното тяло също е бяла, много по-тънка от външната обвивка, с кафяво-черен цвят при застарелите екземпляри.
Плодово месо всъщност няма. Това е т. нар. глеба - спори, първоначално бяла, плътна. След узряването си спорите стават праховидни, кафяви, които след пукването на обвивката излитат във въздуха.
Пънче няма. Расте направо от почвата.

Автор: recepty.bg
Начало