Гъби » Смръчкула островърха

 Смръчкула островърха
Morchella conica (Реrs. ех Fr.)

ЯДЛИВА ГЪБА с приятен и силен аромат и вкусно плодово месо. Приготвя се само като сушена и е подходяща за подправка на супи.
Расте по песъчливи, алкални почви, пожарища, край ливади, често по островите на Дунав. Появява се на групички в ранна пролет.

ОПИСАНИЕ:

Шапката е висока (около 7-10 см), тясна, с форма на заострено яйце. Широка не повече от 3-4 см, покрита с подредени в права линия еднакви по размер кутийки във вид на вдлъбнатини, чиито ръбове са прихванати в една непрекъсната мрежа. Обикновено е леко провесена встрани. Тя е куха, чуплива, с жълто-кафяв цвят (при влажно време до тьмножълт) на кожицата, а ръбовете, очертаващи вдлъбнатините на шапката, са черни, както и самият връх.
Плодовото месо е тънко, чупливо, нежно, с бял цвят.
Спорите са безцветни, споровият прашец също, но и до светложълтеникав.
Пънчето е високо колкото самата шапка, с едва видима зърнеста структура, кухо, чупливо. При пипане е гладко. Цветът му е бял (до белезникавобял).

Автор: recepty.bg
Начало