Растения » Екзохорда (перлен храст)

 Екзохорда (перлен храст)
Exochorda

Когато цъфти, екзохордата е много красива. Клонките й са обсипани с къси класове от бели цветове (4-5 см), които приличат на цветовете на круша, но цъфтежът през май е кратък - едва около седмица. Растението има нужда от много място и слънце. Засаждайте само отгледани в контейнер екземпляри и подкастряйте всяка година.
Сортове: Най-популярният вид Е. racemosa е за предпочитане, стига почвата да не е варовита. Храстът се разпростира, а на височина достига около 2,7 м. Цветовете му са снежнобели. Е. giraldii е по-висок и по-изправен. Е. macrantha The Bride образува компактна могилка от провиснали клонки.
Място и почва: Слънчево и открито място; плодородна почва с добри дренажни свойства.
Подкастряне: Веднага след прецъфтяване скъсете клонките, по които е имало цветове. Отстранете и слабите клонки.
Размножаване: Заложете зелени резници в минипарник през лятото или изровете и засадете издьнки с корени.

Автор: Ангелина Костова

Представяме Ви:

Пизония

На пръв поглед необикновеното стайно дърво прилича на фикус – лъскави елипсовидни кожести листа, изправени стъбла. Но по форма това растение е доста различно. Стъблата се разклоняват лесно, а листата ...

Фритилария (ведрица)

Камбанковидните цветове на фритиларията се отварят напролет и провисват от върха на изправените стъбла с тесни листа. Отделните видове се различават много по форма, размери и изисквания. Трудно е да с...

Блатняк (калта)

Блатнякът е подходящ главно за блатисти местности. Вирее и във влажен бордюр, но се чувства най-добре в мочурлива земя близо до езеро. Тъмнозелените сърцевидни листа са с назъбени краища, а златистите...

Рехстейнерия

Р. кардиналис е родственица на глоксинията и изисква подобни грижи. Но формата на цветовете й е напълно различна – тръбести цветове за разлика от отворените камбанки на глоксинията. Цъфти с яркочервен...

Начало