Още рецепти » Кладенецът – красота и удобство

 Кладенецът – красота и удобство

Добиването на вода от собствени водоизточници е популярно у нас в населените места, които не са водоснабдени или имат проблем с редовното подаване на вода. В тези случаи най-често се разчита на подземната вода, която е част от общия воден кръговрат в природата. Тя се акумулира в скалите под земната повърхност, запълва пластове, хоризонти, каверни, пукнатини. Важна характеристика на подземната вода е динамиката й – промените в количеството и закономерностите в движението й.

Капризните подземни потоци

Първото условие за водоснабдяване от собствен водоизточник е в мястото да има вода. Тя е капризна и своенравна – появява се където иска и изчезва понякога ненадейно, без да се съобрази с вашите нужди. Има цели села, които разчитат на един – единствен кладенец, и села, в които където и да боднеш избликва вода. Как да установите дали в двора ви има или няма вода? За това съществуват както научни методи (прави се хидрогеоложко проучване на място или се взимат под внимание хидрогеоложките доклади от района), така и ненаучни (разчитате, че щом при съседа Иван има подземна вода, и при вас трябва да излезе, или намирате „водар” с опит в откриване на вода с багети). Най-атрактивен е методът с дървени багети, направени от върбов клон с форма на вила. Те сякаш оживяват в ръцете на познавача – когато наближи водната жила, пръчката започва да се накланя надолу и над самата вода сочи към земята. Ако попаднете на истински „водар” и не сте скептично настроени, може да му се доверите. Той не само открива вода в двора ви, но също казва на каква дълбочина е жилата. Това, което не може да познае обикновено, е колко е дебитът и какво е качеството на водата. В случаите, когато се нуждаете от по-голямо количество вода, се правят задължително хидрогеоложки проучвания. При тях се изгражда временен (проучвателен) кладенец и наблюдателен кладенец (за проследяване на различни фактори на подземния поток).

Подходяща ли е за пиене

Колкото и да ни се струва чиста, подземната вода не винаги е добра за пиене. Тя има своите характеристики, които определят качеството й – химически състав, съдържание на бактерии, степен на минерализация, температура и др. Кладенчовата вода обикновено съдържа повече минерали, отколкото речната и изисква пречистване или преваряване преди консумация. Има случаи, при които в кладенеца се просмуква замърсена повърхностна вода и тя става негодна за пиене. Спомнете си разказа на Елин Пелин „Напаст Божия”, където "невярна" и "тежка" болест налегна селяните. Добре е, ако имате намерение да използвате водата за пиене, да й направите съответното изследване за годност.

Видовете кладенци

Основен начин за черпене на подземна вода са кладенците – сборно понятие, което включва два основни вида съоръжения – шахтов и тръбен кладенец. Те имат своите предимства и недостатъци. В зависимост от водообилието, от геоложкия строеж на мястото, от дълбочината и дебелината на водоносния пласт, избираме един или друг вид кладенец. От значение е какво количество вода ще ползвате и дали водопотреблението е постоянно или например само в събота и неделя. За да се вземе най-доброто решение, се препоръчва консултация с хидрогеолог.

Шахтовият кладенец

Класическият кладенец е шахтовият, познат от дълбока древност и наричан още геран или бунар. В земята се изкопава шахта, чиито стени се укрепват със стоманобетонни пръстени или със зидария. Затова тези кладенци имат голям диаметър (над 80 – 100 сантиметра), който може да достигне дори 1,5 метра. Дълбочината им е сравнително малка – до двайсетина метра. Копаят се предимно ръчно и служат за добиване на вода от сравнително слабо пропускливи и плитко заложени пластове с грунтови води. В общия хидрогеоложки цикъл тези води най-активно се подменят. Движението на по-дълбоките подземни води е забавено, а понякога дори отсъства. Бунарът е рентабилен до дълбочина десетина метра и то само при много високи нива на грундовите води. При по-дълбоко разположена вода се препоръчва тръбен кладенец.

Тръбният кладенец

Тръбният кладенец, наричан още сондажен, представлява отвор (сондаж) в земната повърхност, направен със специална сондажна апаратура. В него са спуснати метални, пластмасови, етернитови или друг вид тръби. Най-често тръбният кладенец е с диаметър от 10 до 40 сантиметра. За запазване на кладенеца от обрушване се поставя обсадна тръба. Той може да е по-плитък (около 20 метра) или по-дълбок, като при нужда дълбочината му достига стотици метри и зависи от дълбочината, на която заляга водоносният пласт. За предпазване на водоносния пласт се поставя филтърна тръба (мрежеста, на дупки, шлицова). Сондата пробива лесно всякакви породи скали. Това увеличава шанса да попаднете на дебел водоносен пласт. В зависимост от водата, която разкрива, тръбният кладенец бива за напорна вода (артезианска вода) или за грунтова. Разновидност на тръбния кладенец е набивният, при който във водоносния пласт е набита тръба (водопроводна или друга) с малък диаметър.

Цената

При избора на тръбен или шахтов кладенец, не изхождайте от цената. Въпреки, че единият е по-дълбок, а другият по-плитък, когато сумирате разходите, ще се окаже че те не се различават много. При кладенеца цената, която включва прокопаване и укрепване на шахтата и е на пръстени (т.е. на метър) се движи около 350 лева. При сондажа цената включва сондиране, поставяне на тръби и продухване (еърлифт) на сондажа. Движи се около 60 лева на метър. Ако пресметнем цената за кладенец, дълбок 10 метра, тя е около 3500 лева. Приблизително толкова е и сондаж на дълбочина 60 метра. И при двата вида кладенци важи правилото, че трябва да се стигне до вода с достатъчно голям дебит. В противен случай ще се окаже, че сте дали пари на вятъра.

Регистрация

До септември 2006 година никой в държавата не се интересуваше кой има в двора си кладенец и за какво го използва. Днес обаче ситуацията е малко по-различна. Според българския Закон за водите за изграждането на кладенец за индивидуално ползване на подземни води не се изисква разрешително, но регистрацията му е задължителна. На основание член 44, алинея 5 от Закона за водите и § 123 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, граждани, в чийто имот в град, село или вилна зона има изграден кладенец за задоволяване на собствени нужди, трябва да го регистрира в Басейновата дирекция за управление на водите.

Данните, които се водят на отчет:

• дълбочина на кладенеца – приблизителна;
• диаметър на тръбата или на отвора при зиданите кладенци;
• начин на добиване на водата – с кофа или с помпа;
• целта за която се ползва водата;
• приблизително разстояние от кладенеца до границите със съседните имоти.

Под ползване на вода за собствено потребление се разбира вода за нуждите на домакинството (захранване на банята, кухнята, тоалетната и др.), за поливане, за отглеждане на животни. Въпреки, че водата е държавно богатство, не се изисква монтиране на водомери. За тези кладенци не се заплащат държавни такси или данъци. Ползването на вода до 10 куб. метра на денонощие от регистрираните кладенци в населените места е безплатно.
Глобата за нерегистриран кладенец е от 300 до 500 лева.

Автор: арх. Таня Иванова

Представяме Ви:

Оранжевият цвят в интериора

Този топъл и блестящ цвят на огъня и слънцето сгрява, стимулира и възбужда. Той предизвиква чувство на топлина и на лекота. В стаята, където има оттенъци на оранжевото ти се иска да се движиш и да дей...

Възпитайте детето да бъде победител

Как да научим детето да цени себе си? Това е и лесно, и сложно едновременно. Всъщност детето трябва да се обича истински и правилно да се възпитава. Тогава половината от самоуважението ще „проникне” ...

Подходящи играчки за бебето

Днес изборът на играчки дори за най-малките е извънредно голям и понякога затруднява родителите. Ето няколко полезни съвета, които ще ви помогнат. Играчката не само трябва да заинтригува малчугана, ...

Постни гозби с прясно зеле

Задушено зеле Прoдукти: 1 средно голяма зелка, 4-5 моркова, 4-5 домата, 1 пакетче краве масло, 3 с.л. олио, чубрица, черен пипер, сол. Нaчин на приготвяне: Нарязваме зелето и го смесваме с нас...

Начало