Градина » Филизенето не е за пренебрегване

 Филизенето не е за пренебрегване

То представлява пълното премахване на млади леторасти, които в ранна възраст се наричат филизи. Оттам и името на тази резитбена операция. Извършва се докато филизите са крехки с пръсти. Ако вдървесинеят, ще се наложи употребата на остро ножче или ножица.
С филизенето се премахват израстващите на неподходящи места леторасти. Това често са онези, които пречат на близко разположените до леторасти, които овощарят желае да запази и да подпомогне развитието им. С тази операция задължително се премахват често израстващите в основата на възрастните дръвчета силни леторасти, известни като лакомци. Такива лакомци могат да израстват и в короната на дръвчетата, когато се възбуждат към растеж спящи пъпки след силна резитба или изрязване на цели клони. Когато нуждата налага, един или два лакомника може да бъдат запазени с цел да дадат началото на нови клони, които да запълнят празни места в короната.
Изключително важно е филизенето при младите овощни дръвчета, чии то корони са в процес на формиране. В такива случаи първата грижа е да се премахне филизът, който конкурира водача при короните с водач. Отстраняват се също и конкурентите на продължителите на скелетните клони, както и онези филизи, които растат навътре в короната или в друга нежелана посока.
С отстраняването на излишните филизи хранителните сокове се насочват към останалите и тяхното развитие протича нормално. Осигурява се и по-добро огряване във вътрешността на короната.

Автор: Невена Христова

Представяме Ви:

Нападне ли шарка овошките, изкоренете ги

Шарката по овошките е една от най-вредоносните болести сред костилковите видове. Причинява се от вируса Plum pox virus и напада главно сливите, кайсиите и прасковите. Вирусът се пренася чрез присажд...

Как се гледа бяло френско грозде

Бялото френско грозде се отглежда по-трудно от червеното и черното френско грозде, защото се отличава от тях по начина на отглеждане и растеж. По качества не им отстъпва. От неговите плодове се правят...

Фасулев зърнояд унищожава реколтата

Фасулевият зърнояд е най-опасният стопанско значим неприятел по тази култура. Той е дребно, сиво-кафяво бръмбарче, което достига към 3,6 мм дължина. Твърдите му криле не покриват коремчето му и върху ...

Капризите на стромантето

Това е едно от най-капризните декоративни растения. Стромантето представлява род, отнасящ се към семейство Марантови. От него са известни няколко вида с причудливо оригинален рисунък на листата. Всичк...

Начало