23.10.2020 година
1564339898.swf
Р
астителна защита
  1484  |   0  
Заемете се с телените червеи сега
Телени червеи се наричат ларвите на твърдокрилите насекоми от семейство Елатериде, които са известни в различните части на България като „полски ковачи” или „скоклювци”. Те имат продълговато, силно хитинизирано яко, твърдо и жилаво като тел тяло и в този стадий прекарват в почвата 3-5 години. Предпочитат необработените, затревени площи и са особено вредни за културите след разораването на такива места или в близост до тях. Повреждат голям брой полски и зеленчукови растения, горски и овощни видове в разсадници и млади лози. Унищожават засетите в почвата семена, кълнове, млади стъбла и коренова система. Изгризват кълновете, преди да са се показали на повърхността на почвата, а след поникването-стъблото под повърхността на почвата. Повредените растения пожълтяват, завехват и много лесно могат да се изкубят.

Кога да направим проверка

Ларвите започват да се хранят при температура на почвата 12°С и са най-активни до температура 20°С. По отношение на почвената влага оптималната за тях е от 55 до 70 от ППВ. Тези особености трябва да се имат предвид при определяне на периода на проверка за наличие на червеи. Обикновено това е периода септември – средата на октомври, преди телените червеи да са мигрирали дълбоко в почвата.Задължително обследването се прави на площи, които са разорани целини или когато определените земеделски култури идват след житни, които са били нападнати.

Има два начина на обследване:

Чрез почвени разкопки с размери - 50 х 50 х 30см. За целта върху почвата се поставя подготвената рамка и се очертава квадрат. С права лопата се изважда почвата на дълбочина до 30см. Тя се проверява внимателно, като се отделят намерените в нея телени червеи, изброяват се и броят им се записва. Ако се работи по този начин на площ от 100декара се правят най-малко 12 проби.
Плътността на квадратен метър се изчислява, като се съберат всички данни, умножат се по 4 и полученото число се разделя на броя на почвените разкопки.
Чрез триъгълни житни примамки –равностранен триъгълник с размери на всяка страна - 66см. За целта на площи без плевели върху почвената повърхност се поставя триъгълна рамка. В трите ъгъла се правят плитки копки до 7-8 см и в тях се сипва по една супена лъжица семена от пшеница. Отделеният въглероден двуокис при покълването на семената привлича телените червеи. Отчита се 15дни след поникванато на семената. С лопатка се изваждат туфите от трите ъгъла, внимателно се преглеждат почвата, коренчетата и стъбълцата на поникналите пшеничени растения. Данните се записват. Ако се работи по този начин е необходимо да се вземат 12 проби на 100декара площ. Плътността за 1 квадратен метър се изчислява, като се съберат всички получени данни и сумата се раздели на броя заложени житни растения.
Борбата с телените червеи се води чрез обеззаразяване на семената или чрез внасяне на гранулати по време на сеитбата, или след поникването на растенията при плътност от 5-6 ларви на 1 кв.м.
27.09.2015 г. / ВЕСТНИК ЗА ГРАДИНАТА

Въведете дума

Изберете рубрика
 
Приятели на Рецепти
 
 
Всички права запазени
РЕЦЕПТИ.БГ 2010 -2020