24.03.2023 година
1564339898.swf
Р
астителна защита
  8595  |   0  
Одобрени препарати срещу белокрилката
Актара 25ВГ – 3 г (активно мещество тиаметоксам). Системен препарат с контактно и стомашно действие. Карантинен срок за зеленчуци 3 дни.
Вазтак нов 100 ЕК – 3 мл (активно вещество алфа циперметрин), контактно и стомашно действие. Карантинен срок за домати, краставици и фасул 7 дни, за пипер 14 дни.
Адмирал 10ЕК – 5 мл (активно вещество пирипроксифен).
Ювенил -хормонален препарат с контактно и стомашно действие. Карантинен срок за домати и краставици 3 дни.
Децис 2,5ЕК – 5 мл (активно вещество делтаметрин), контактно и стомашно действие. Проявява силно инициално действие. Карантинен срок 7 дни.
Дека ЕК – 5 мл (активно вещество делтаметрин). Карантинен срок за зеленчуци 3 дни.
Децис 100ЕК – 4,5-10,5 мл/дка (активно вещество делтаметрин). Карантинен срок за зеленчуци 3 дни.
Нексид 015КС – 4 мл (активно вещество цихалотрин), с контактно и стомашно действие. Карантинен срок за зеленчуци 7 дни.
Конфидор енерджи – 8 мл (активно имидиклоприд+ делтаметрин), контактно и стомашно действие. Карантинен срок за за зеленчуци 3 дни.
Моспилан 20СП – 2 г (активно вещество ацетамприд) системен с контактно и стомашно действие. Карантинен срок за зеленчуци 3 дни.
Моспилан 20ВГ – 3,5-4 г. Карантинен срок за зеленчуци в оранжерии 3 дни, на открито 7 дни.
Би-58 – 10 мл (активно вещество диметоат), системен с контактно и стомашно действие. Карантинен срок 21 дни.
Нуреле Д – 10 мл (активно вещество циперметрин + хлорпирифос етил), стомашно, контактно и фумигантно действие. Карантинен срок 28 дни.

Описаните препарати имат различен химически състав и различен начин на действие. По-голямата част от тях са слабо токсични, разграждат се бързо и не оставят вредни остатъчни количества. Тяхното правилно приложение дава възможност за ефективна и безопасна борба с насекомото.
07.02.2016 г. / ВЕСТНИК ЗА ГРАДИНАТА

Въведете дума

Изберете рубрика
 
Приятели на Рецепти
 
 
Всички права запазени
РЕЦЕПТИ.БГ 2010 -2023