Още рецепти » РАЗРЕШЕНИ ФУНГИЦИДИ - 2017 г., I част.

 РАЗРЕШЕНИ ФУНГИЦИДИ - 2017 г., I част.

АВИАТОР ЕКСПРО 225 ЕК - ПШЕНИЦА, ТРИТИКАЛЕ: Ран листен пригор (Septoria tritici), Брашнеста мана (Erysiphe graminis), Кафява (листна) ръжда (Puccinia recondita), Жълта ръжда (Puccinia striiformis), Листен пригор (Rhynchosporium secalis); Фузариоза по класа (Fusarium spp.) - 80-125 мл/дка. ЕЧЕМИК, ОВЕС: - Мрежести петна (Pyrenophora teres); Листен пригор (Rhynchosporium secalis - 60-100 мл/дка.
АКАНТО 250 СК - ПШЕНИЦА: Брашнеста мана (Erysiphe graminis, Blumeria graminis), Петносване (септориоза по класа) (Septoria nodorum, Phaesophaeria nodorum), Ранен листен пригор (Septoria tritici/Mycosphaerella graminicola), Кафява ръжда (Pccinia recondita), Жълта ръжда (Puccinia striiformis), Ризоктония (Rhizoctonia spp.), Фузариоза по класа (Fusarium tritici) - 60 мл/дка. ЕЧЕМИК: Брашнеста мана (Blumeria graminis), Листна ръжда (Puccinia hordei), Жълта ръжда (Puccinia striiformis), Листен пригор (Rhynchosporium secalis), Мрежести петна (Pyrenophora teres) - 60 мл/дка. РЪЖ: Листен пригор (Rhynchosporium secalis), Кафява ръжда, (Puccinia recondite) - 60 мл/дка. ТРИТИКАЛЕ: Кафява ръжда (Pccinia recognita), Жълта ръжда (Puccinia striiformis), Петносване (септориоза по класа) (Septoria nodorum, Phaesophaeria nodorum), Ранен листен пригор (Septoria tritici/Mycosphaerella graminicola) - 60 мл/дка. ОВЕС: - Листа ръжда (Puccinia coronifera) - 60 мл/дка. РАПИЦА: Склеротиния (Sclerotinia sclerotiorum) - 50 мл/дка.
АКАНТО ПЛЮС - ПШЕНИЦА, РЪЖ, ТРИТИКАЛЕ: - Брашнеста мана (Blumeria graminis), Петносване на класа (Phaeosphaeria nodorum), Жълта ръжда (Puccinia striiformis), Кафява ръжда (Puccinia recondita), Жълто-кафяви петна (Pyrenophora tritici-repentis, Ран листен пригор (Mycosphaerella graminicola), Листен пригор (Rhynchosporium secalis) - 50-75мл/дка. ЕЧЕМИК, ОВЕС: Брашнеста мана (Blumeria graminis), Листна ръжда (Puccinia hordei), Мрежести петна (Pyrenophora teres), Листен пригор (Rhynchosporium secalis) Листни петна (Ramularia collo-cygnii) - 50-75мл/дка.
АКОИДАЛ ВГ - оидиум по лоза – 0.25%.
АКРОБАТ Р - мана по лоза, мана по картофи, мана по домати, мана по тютюн - 0,25 % (250 г/дка).
АКРОБАТ ПЛЮС ВГ - ДОМАТИ: мана по домати; алтернария по домати – 200 г/дка. КАРТОФИ: мана по картофи; алтернария по картофи – 200 г/дка. ЛОЗА: мана по лоза – 200 г/дка. ЛУК: мана по лук 200 г/дка. ТЮТЮН: мана по тютюн - 200 г/дка.
АКСАНИТ-Cu ВП – мана по лоза – 0.25%.
АЛЕГРО - ПШЕНИЦА: Брашнеста мана (Erysiphe graminis syn. Blumeria graminis) – 50-100 мл/дка; Кафява ръжда (Puccinia recondita) – 50 мл/дка.
АЛИАЛ 80 ВГ - ЛОЗА: Мана по лозата (Plasmopara viticola) - 75-330 г/дка, раб.р-р: 30-110 л/дка; СЕМКОВИ ОВОЩНИ ВИДОВЕ: фитофторно гниене (Phytophthora spp.) - 200-360 г/дка, раб.р-р: 80-120 л/дка.
АЛИЕТ ФЛАШ - мана по краставици (оранжерийно и полско производство) – 0.3%.
АЛФИЛ ВГ - ЦИТРУСОВИ КУЛТУРИ: Фитофторно гниене (Phytophtora spp.) - 0,25-0,45 кг/дка, 3 приложения през вегетация, през 3-4 месеца. ЛОЗЯ: Мана (Plasmopara viticola) - 0,075-0,33 кг/дка. СЕМКОВИ ОВОЩНИ: Фитофторно гниене (Phytophtora spp.) - 0,20-0,36 кг/дка, 3 приложения през вегетация.
АЛФИЛ ВП - ЦИТРУСОВИ КУЛТУРИ: Фитофторно гниене (Phytophtora spp.) - 0,25-0,45 кг/дка, 3 приложения през вегетация, през 3-4 месеца. ЛОЗЯ: Мана (Plasmopara viticola) - 0,075-0,33 кг/дка. СЕМКОВИ ОВОЩНИ: Фитофторно гниене (Phytophtora spp.) - 0,20-0,36 кг/дка, 3 приложения през вегетация.
АЛФИЛ ДУПЛО - КАРТОФИ: мана по картофи (Phytophtora infestans) – 90-400 г/дка, раб.р-р 30-80 л/дка. ЛОЗА: мана по лоза – 90-350 г/дка раб.р-р: 30-70 л/дка.
АМИСТАР 25 СК/ ПРИОРИ/ ОРТИВА - ПШЕНИЦА: Брашнеста мана (Erysiphe graminis), ранен листен пригор (Septoria tritici), кафява ръжда (Puccinia recondita) – 60-80 мл/дка. ЕЧЕМИК: брашнеста мана (Erysiphe graminis) - 80 мл/дка. РАПИЦА: Бяло гниене (Sclerotinia sclerotiorum) – 80 мл/дка.
АМИСТАР ГОЛД - ЗИМНА МАСЛОДАЙНА РАПИЦА: -Сухо стъблено гниене (Leptosphaeria macularia), Склеротинийно гниене (Sclerotinia sclerotiourum) - 100 мл/дка. ПРОЛЕТНА РАПИЦА: Склеротинийно гниене (Sclerotinia sclerotiourum) - 100 мл/дка. СЛЪНЧОГЛЕД: Склеротинийно гниене (Sclerotinia sclerotiourum),Фомоза (черни петна) (Phoma macdonaldii), Фомопсис (сиви петна) (Diaporthe helianthi) – 100 мл/дка.
АМИСТАР ЕКСТРА СК - ПШЕНИЦА: Брашнеста мана(Erysiphe graminis); листни петна/септориоза (Septoria tritici); кафява ръжда (Puccinia reconditа) – 70 мл/дка.
АМИСТАР ОПТИ 480 СК / ПРИОРИ ОПТИ СК/ ОЛИМПУС СК/ ОРТИВА ОПТИ СК - ПШЕНИЦА: кафява ръжда (Puccinia recondita) и ранен листен пригор (Septoria tritici) – 250 мл/дка. ЕЧЕМИК: мрежести петна (хелминтоспориоза) (Drechslera teres), листен пригор (Rhynchosporium secalis) - 250 мл/дка. РЪЖ: кафява ръжда (Puccinia recondite) и листен пригор (Rhynchosporium secalis) – 250 мл/дка. ТРИТИКАЛЕ: кафява ръжда (Puccinia recondita) и септориоза (Septoria tritici) - 250 мл/дка.
АНТРАКОЛ 70 ВГ - мана по хмел, мана по картофи, мана по лоза, кафяви листни петна по домати – 0.15%; струпясване по ябълка, мана по тютюн – 0.20%; екскориоза по лоза – 0.30%.
АПРОН XL 350 ЕС - почвени патогени (Питиум) при памук - 200 мл/100 кг семе, до 4 л вода; мана по слънчогледа - 300 мл/100 кг семе, до 4 л вода.
АРВАК 50 ВГ - ЛОЗА: сиво гниене (Botrytis cinerea) - 100-150 г/дка, раб.р-р: 30-50 л/дка. ДОМАТИ: сиво гниене (Botrytis cinerea); - 150-200 г/дка, раб.р-р: 80-120 л/дка.
АРМЕТИЛ М – мана по лоза - 0,25 % (250 г/дка); мана по картофи – 250 г/дка.
АРМЕТИЛ-С ВП - мана по лоза - 0,25 %.
АРТЕА 330 ЕК - брашнеста мана по пшеница – 40 мл/дка; брашнеста мана по ечемик – 40 мл/дка; кафява ръжда по пшеница - 50 мл/дка; ранен листен пригор и пролетен листен пригор по пшеница – 50 мл/дка.
БАЙФИДАН 250 ЕК – оидиум по лоза – 0.01%; брашнеста мана по ябълка – 0.015%; брашнеста мана по краставици, брашнеста мана по пъпеши – 0.02%; ръжда по калоферче – 0.05%; черна ръжда по пшеница, кафява ръжда по пшеница, жълта ръжда по пшеница, брашнеста мана по пшеница, брашнеста мана по ечемик – 50 мл/дка.
БАЙФИДАН 312 СК - ЛОЗА: Брашнеста мана/оидиум (Uncinula necator) – 12 мл/дка.
БАМПЕР 25 ЕК – оидиум по лоза – 0.02%; брашнеста мана по пшеница, брашнеста мана по ечемик, черна ръжда по пшеница, кафява ръжда по пшеница – 50 мл/дка.
БАМПЕР СУПЕР - кафява ръжда по пшеница, черна ръжда по пшеница, брашнеста мана по пшеница, брашнеста мана по ечемик, фузариум по класа по пшеница, септориозиран листен пригор, пролетен листен пригор и петносване по класовете по пшеница -100 мл/дка.
БАНКО 500 – мана по лоза – 0.2% (200 мл/дка); мана по картофи 200 мл/дка.
БОРДО МИКС 20 ВП – ЛОЗА: мана - 0.5%-0.6% (500-600 г/дка ). ГРЕЙПФРУТ, ЛИМОН, МАНДАРИНА, ПОРТОКАЛ: - Кафяво гниене (Phytophtora spp.) Бактериоза (Pseudomonas syringae) Алтернария (Alternaria spp.). Праскова, нектарина Coryneum spp., Бактериоза (Pseudomonas spp.), Цитоспороза (Leucostoma spp.), Сачмянка (Stigminacarpophila) - 375-500 г/дка, ВВСН 95-53 (Половината на листата са пожълтели или опадали до отваряне на пъпките). КАЙСИЯ: Кафяво гниене (Monilia spp.), Coryneum spp., Бактериоза (Pseudomonas spp.), Цитоспороза (Leucostoma spp.), Сачмянка (Stigminacarpophila) - 375-500 г/дка, ВВСН 95-53 (Половината на листата са пожълтели или опадали до отваряне на пъпките). СЛИВА: Мехурки по слива (Taphrina spp.), Цитоспороза (Leucostoma spp.), Coryneum spp., Бактериоза (Pseudomonas spp.) - 375-500 г/дка, ВВСН 95-53 (Половината на листата са пожълтели или опадали до отваряне на пъпките). ЧЕРЕША: Цитоспороза (Leucostoma spp.), Coryneum spp., Бактериоза (Pseudomonas spp.) - 375-500 г/дка, ВВСН 95-53 (Половината на листата са пожълтели или опадали до отваряне на пъпките). ЯБЪЛКА: Повреди по клоните (Nectria spp.), Огнен пригор (Erwinia spp.) – 375-500 г/дка, ВВСН 91-53 (Нарастването на леторастите е завършено до разпукване на цветните пъпки). КРУША, ДЮЛЯ, МУШМУЛА: Повреди по клоните (Nectria spp.), Струпясване (Venturia spp.), Кафяво гниене (Monilia spp.), Огнен пригор (Erwinia spp.), Бактериоза (Pseudomonas spp.) – 375-500 г/дка, ВВСН 91-53 (Нарастването на леторастите е завършено до разпукване на цветните пъпки). БАДЕМ: Самодивски метли (Taphrina spp.), Кафяво гниене (Monilia spp.), Сачмянка (Stigmina carpophila, Coryneum spp.), Бактериоза (Pseudomonas spp.) – 375-500 г/дка, ВВСН 91-53 (Нарастването на леторастите е завършено до разпукване на цветните пъпки). ОРЕХ, ЛЕШНИК: Бактериоза (Xanthomonas spp.) - 375-500 г/дка, ВВСН 95-53 (Половината на листата са пожълтели или опадали до отваряне на пъпките). МАСЛИНА: Листни петна (Spilocaea oleagina) Антракноза (Colletotrichum gloesporoides, Gloesporium olivarum) Бактериоза (Pseudomonas spp.) - 375-500 г/дка. ПАТЛАДЖАН (полско и оранжерийно производство): Мана (Phytophtorainfestans), Кафяви листни петна (Alternaria solani), Антракноза (Colletotrichum spp.), Бактериоза (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.) – 375-500 г/дка. ПРАЗ, АРТИШОК, ЦЕЛИНА, КАРДУН (полско производство): Мана (Bremia spp., Phytophtora spp.), Листни петна (Ascochyta spp.), Бактериоза (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.) - 375-500 г/дка. БРОКОЛИ, КАРФИОЛ: Мана (Peronospora spp.), Чернилка (Alternaria spp.) Антракноза (Colletotrichum spp.), Бактериоза (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.) - 375-500 г/дка. КРАСТАВИЦА, ТИКВИЧКА, КОРНИШОНИ (полско и оранжерийно производство): - Мана (Pseudoperonospora spp.), Кафяви листни петна (Alternaria spp.), Антракноза (Colletotrichum spp.), Бактериоза (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.) – 375-500 г/дка. ПЪПЕШ: Мана (Pseudoperonospora spp.), Кафяви листни петна (Alternaria spp.), Антракноза (Colletotrichum spp.), Бактериоза (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.) – 375-500 г/дка. ЛУК, ЧЕСЪН, ШАЛОТ (полско производство): Пурпурни петна (Alternaria spp.), Мана (Peronospora spp.,Phytophtora spp.), Черно гниене (Stemphylium spp.) Антракноза (Colletotrichum spp.) Бактериоза (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.) - 375-500 г/дка. МАРУЛЯ, ЦАРЕВИЧНА САЛАТА, ЦИКОРИЯ, КРЕСОН, РУКОЛА, ЧЕРВЕНО ЗЕЛЕ (полско производство): Мана (Bremia spp.,Peronospora spp.), Алтернариоза (Alternaria spp.), Склеротинийно гниене (Sclerotinia spp.), Антракноза (Marssonina spp.), Бактериоза (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.) – 375-500 г/дка. СПАНАК, ТУЧЕНИЦА, МАНГОЛД (полско производство): Мана (Bremia spp.,Peronospora spp.), Алтернариоза (Alternaria spp.), Антракноза (Marssonina spp.), Бактериоза (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.) – 375-500 г/дка. ФАСУЛ, ГРАХ: Антракноза (Colletotrichum spp., Marssonina spp.), Мана (Peronospora spp.), Ръжда (Uromyces spp.), Септориоза (Septoria spp.), Бактериоза (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.) – 375 г/дка. МОРКОВИ, САЛАТНО ЦВЕКЛО, ЦЕЛИНА, ХРЯН, АРТИШОК, ПАШЪРНАК, КОРЕНОВ МАГДАНОЗ, РЕПИЧКИ, ЖЪЛТА РЯПА, БЯЛА РЯПА (полско производство): - Мана (Phytophtora spp.,Plasmopara spp.), Алтернариоза (Alternaria spp.) Антракноза (Colletotrichum spp.), Церкоспороза (Cercospora spp.) Бактериоза (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.) - 375-500 г/дка. ЗАХАРНО ЦВЕКЛО: Церкоспороза (Cercospora beticola) 375 – 500г/дка. ЯГОДИ (поско и оранжерийно производство): Антракноза (Colletotrichum spp.) Бели листни петна (Mycosphaerella spp.), Фитофторно кореново и стъблено гниене (Phytophtora spp.), Бактериоза (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.) -375 г/дка. ЯГОДИ (полско производство): Бели листни петна (Mycosphaerella fragariae) 375-500 г/дка, ВВСН 00-03 (Покой: листата са полегнали и частично загинали до набъбване на главната пъпка). МАЛИНА: Петносване по пъпките (Didimella applanata) 375-500 г/дка, BBCH 91-00 (Навлизане в покой), BBCH 00-10 (Покой до поява на първи лист). ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЯ И ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ (полско поизводство): - Мана (Peronospora spp.), Септориоза (Septoria spp.), Антракноза (Colletotrichum spp.) Ръжда (Puccinia spp.), Кафяво гниене (Monilia spp.) - 375-500 г/дка. ЗАБЕЛЕЖКА: При овощните култури първите две третирания се извършват през есента, след приключване на вегетацията. През пролетта, преди разпукване на пъпките, се извършва още две пръскания. Отговорността за липса на каквато и да е било ефикасност или при фитотоксичност при употреба върху културите: малина, лешник и при ягода за бели листни петна, е на лицето, прилагащо продукта.
БЕЛИС - ЯБЪЛКА: Брашнеста мана (Podosphaera leucotricha); Болести по време на съхранение на плодовете: Горчиво гниене (Gleosporium spp.); Алтернарийно гниене (Alternaria spp.); Сиво гниене (Botrytis cinerea); Пеницилийно гниене (Penicilium spp); Кафяво гниене (Monilia spp.) – 80 г/дка. КРУША, ДЮЛЯ, АЗИАТСКА КРУША „НАШИ”: Черни петна (Stemphylium sp.) - Болести по време на съхранение на плодовете: Горчиво гниене (Gleosporium spp.); Алтернарийно гниене (Alternaria spp.); Сиво гниене (Botrytis cinerea); Пеницилийно гниене (Penicilium spp); Кафяво гниене (Monilia spp. ) – 80 г/дка.
БРИЗ 12,5 ЕК – кафява ръжда по пшеницата – 100 мл/дка.
ВАЛБОН - ДОМАТИ: Мана (Phytophthora infestans) - 180-200 г/ дка. КАРТОФИ: - Мана (Phytophthora infestans) – 160 г/дка. ЛОЗЯ – ВИНЕНИ И ДЕСЕРТНИ СОРТОВЕ: Мана (Plasmopara viticola) - 180-200 г/ дка.
ВЕРИТА ВГ - картофена мана по домати (в оранжерии), мана по краставици (полско и оранжерийно производство), мана по лук, мана по тютюн – 15%; чернилка по тютюн, мана по лоза, екскориоза по лоза – 0,2%; картофена мана по домати (полско производство), мана по картофи – 150 г/дка.
ВИВАНДО - ЛОЗА: брашнеста мана – 20 мл/дка. КРАСТАВИЦИ полско и оранжерийно производство: брашнеста мана - 20 мл/дка (0,02%). ДОМАТИ полско и оранжерийно производство: брашнеста мана - 30 мл/дка (0,03%). ПИПЕР, ПАТЛАДЖАН оранжерийно производство: брашнеста мана- 30 мл/дка (0,03%).
ВИНКЕР ВГ - картофена мана по домати, полско и оранжерийно производство, мана по лоза – 200 г/дка.
ВИНСИТ КС - твърда главня по пшеница - масов посев, праховита главня по пшеница - масов посев, загиване на кълновете при поникване на пшеница, причинено от Фузариум - 100 мл/100 кг семе, до 4 л вода; твърда главня по пшеница - семепроизводствен посев, праховита главня по пшеница - семепроизводствен посев - 150 мл/100 кг семе, до 4 л вода.
ВИНСИТ Ф - твърда главня по пшеница - масов посев, праховита главня по пшеница - масов посев - 100 мл/100 кг семе; твърда главня по пшеница - семепроизводствен посев, праховита главня по пшеница - семепроизводствен посев - 150 мл/100 кг семе.
ВИНСИТ ФС - твърда главня по пшеница, праховита главня по пшеница, праховита главня по ечемик, ленточна болест по ечемик - 150 мл/100 кг семе.
ВИТАВАКС 200 ФФ - праховита главня по ечемик, почвени патогени (Питиум, Фузариум, Ризоктония) по царевица, почвени патогени (Питиум, Фузариум, Ризоктония) по слънчоглед – 200 мл/100 кг семе, до 4 л вода; твърда главня по пшеница, праховита главня по пшеница, загиване на кълновете на пшеница причинено от Фузариум - 300 мл/100 кг семе, до 4л вода; почвени патогени по бял бор (Фузариум, Ботритис, Ризоктония Питиум) - 250 мл/1 кг семена (10 % р-р).
ВИТАВАКС 2000 /АНКОР / ВИТАВАКС РОЯЛ - ПШЕНИЦА: Загиване на кълнове по време на поникване (Fusarium spp.); Снежна плесен (Microdochium nivale), Твърда главня (Tilletia tritici), Праховита главня (Ustilago tritici)-масов посев - 250-300 мл/ 100 кг семе; Твърда главня (Tilletia tritici), Праховита главня (Ustilago tritici)-семепроизводство - 300 мл/ 100 кг семе. ГОРСКИ РАЗСАДНИЦИ: Гниене на семена и корени (Fusarium spp., Rhizoctonia spp.) при букови и дъбови семенилища - 20 мл/ 10 кг семена.
ВИТЕНЕ ТРИПЛО Р - ЛОЗЯ: Мана(Plasmopara viticola) - 400 -450 г/дка. ДОМАТИ (полско производство): Мана (Phytophtora infestans),Алтернария (Alternaria solani) - 400 -450 г/дка. КАРТОФИ: - Мана (Phytophtora infestans),Алтернария (Alternaria solani ) - 400 -450 г/дка. МАРУЛЯ, КЪДРАВОЛИСТНА И ШИРОКОЛИСТНА ЕНДИВИЯ (САЛАТА ЕСКАРИОЛ) И ДРУГИ САЛАТИ(полско производство): Мана по салатата (Bremia lactucacae) - 400 - 450г/дка. СПАНАК(полско производство): Мана (Peronospora farinose) - 400 - 450г/дка.
ВИТРА 50 ВП /КУПРОХАЙ 50 ВП - ЛОЗА: Мана (Plasmopara viticola) - 0,15 % (150 г/дка). Картофи: Мана (Phytophthora infestans) – 150 г/дка. КАЙСИЯ (минимална употреба): Кафяво гниене (Monilia spp.), Бактериоза (Pseudomonas spp.), Сачмянка (Stigmina carpophila), Цитоспороза (Leucostoma spp.) Coryneum spp. – 150 г/дка, Приложение във фаза ВВСН 9553(Половината от листата са пожълтели или опадали-Отваряне на пъпките: люспите са отворени, виждат се светлозелени сектори) - Есен/ пролет. ПРАСКОВА, НЕКТАРИНА(минимална употреба): Цитоспороза (Leucostoma spp.) – 150 г/дка, Приложение във фаза ВВСН 9553(Половината от листата са пожълтели или опадали-Отваряне на пъпките: люспите са отворени, виждат се светлозелени сектори) - Есен/ пролет. СЛИВА (минимална употреба): - Мехурки по сливата (Taphrina pruni), Coryneum spp., Цитоспороза, (Leucostoma spp.) .) – 150 г/дка, Приложение във фаза ВВСН 9553(Половината от листата са пожълтели или опадали-Отваряне на пъпките: люспите са отворени, виждат се светлозелени сектори) - Есен/ пролет. ЧЕРЕША (минимална употреба): Coryneum spp., Цитоспороза(Leucostoma spp.) - 150 г/дка, Приложение във фаза ВВСН 9553(Половината от листата са пожълтели или опадали-Отваряне на пъпките: люспите са отворени, виждат се светлозелени сектори) - Есен/ пролет. ЯБЪЛКА (минимална употреба): Повреди по клоните (Nectria spp.), Огнен пригор (Erwinia amylovora) – 150 г/дка, Приложение във фаза ВВСН 91-53 (Нарастването на леторастите е завършило; връхната пъпка е развита; листата са все още изцяло зелени – Разпукване на пъпките: люспите на пъпките са удължени със светлозелени участъци)- Есен/ пролет. КРУША, ДЮЛЯ, МУШМУЛА (минимална употреба): Повреди по клоните (Nectriaspp.), Струпясване (Venturia pirina), Кафяво гниене (Monilia spp.), Огнен пригор (Erwinia amylovora), Бактериоза (Pseudomonas spp.) - 150 г/дка, Приложение във фаза ВВСН 9553(Половината от листата са пожълтели или опадали-Отваряне на пъпките: люспите са отворени, виждат се светлозелени сектори) - Есен/ пролет.
ГАЛБЕН 8 М 65 - мана по лоза, мана по краставици (оранжерийно и полско производство) – 0,25%.
ГЕОКС ВГ - ЯБЪЛКИ, КРУШИ, ДЮЛИ, КИТАЙСКИ КРУШИ: гъбни болести, развиващи се по време на съхранението на плодовете – 30-40 г/дка. ЛОЗЯ: сиво гниене – Botrytis cinerea – 100 г/дка.
ДЕЛАН 700 ВДГ - струпясване по ябълка (в комбинация с Дискус ДФ - 0,02 %) - 0,035 %+ 0,02 % Дискус ДФ; мана по лоза, eкскориоза по лоза, струпясване по ябълка, ранно кафяво гниене по костилкови (праскова), гномония по кайсия, бяла ръжда по череша – 0.05% (50 г/дка).
ДИАМАНТ МАКС - ПШЕНИЦА: Брашнеста мана (Erysiphe graminis); листни петна (септориоза) (Septoria tritici); кафява (листна) ръжда (Puccinia recondita); жълта ръжда (Puccinia striiformis); жълто-кафяви петна (Pyrenophora tritici-repentis); листни петна и петносване на плевите на класа (Septoria nodorum); фузариоза по класа (Fusarium sp.) – 120-150 мл/дка. ЗИМЕН ЕЧЕМИК: Мрежовидни петна (Pyrenophora teres); листен пригор (Rhynchosporium graminicola); кафява (листна) ръжда (Puccinia hordei) -120-150 мл/дка; хелминтоспориоза (Helminthosporium sativum) – 150 мл/дка. ОВЕС: - Коронеста ръжда (Puccinia coronifera) -120-150 мл/дка. РЪЖ: - Листна ръжда (Puccinia dispersa); листен пригор (Rhynchosporium graminicola) - 120-150 мл/дка. ТРИТИКАЛЕ: - Брашнеста мана (Erysiphe graminis); листни петна (септориоза) (Septoria tritici); кафява (листна) ръжда (Puccinia recondita); жълта ръжда (Puccinia striiformis) -120-150 мл/дка.
ДИВИДЕНТ ФОРМУЛА М - ПШЕНИЦА: твърда главня (Tilletia caries) и фузарийно кореново гниене (Fusarium spp.) - 150мл/100 кг семена; вджуджаваща главня (Tilletia controversa), праховита главня (Ustilago segetum var. tritici) - 167-200 мл /100 кг семена. РЪЖ : фузарийно кореново гниене (Fusarium spp.) и стъблена главня (Urocystis occulta) - 150мл/100 кг семена. ЕЧЕМИК: -фузарийно кореново гниене (Fusarium spp.) - 150мл/100 кг семена; ленточна болест (Pyrenophora graminea) - 200мл/100 кг семена.
ДИВИДЕНТ СТАР 036 ФС - ПШЕНИЦА: твърда главня, праховита главня - 100 мл/100 кг семе, до 4 л вода. ЕЧЕМИК: праховита главня, ленточна болест - 150 мл/100 кг семе, до 4 л вода.
ДИМИКС 500 СК - КАРТОФИ: Мана (Phytophthora infestans) 30-36 мл/дка, Прилага се в резервоарна смес с продукти, съдържащи манкоцеб. ЛОЗЯ: Мана (Plasmopara viticola) 34 мл/дка, Прилага се в резервоарна смес с продукти, съдържащи фолпет. ЛОЗЯ: Мана (Plasmopara viticola) 30 мл/дка, Прилага се в резервоарна смес с продукти, съдържащи манкоцеб.
ДИНАЛИ 090 ДК - ЛОЗА: срещу черно гниене (Guignardia bidwellii), червен бренер (Pseudopezicula tracheiphila) - 50 мл/дка; оидиум (Erysiphe necator) - 50-65 мл/дка.
ДИТАН ДГ - ЯБЪЛКИ, КРУШИ: струпясване по ябълки (Venturia inaquealis), струпясване по круши (Venturia pyrina) – 200 г/дка. ЛОЗЯ (винени и десертни сортове): Мана (Plasmopara viticola) – 200 г/дка. МОРКОВИ (полско производство): Алтернария (Alternaria dauci) - 200 г/дка. ЛУК – шалот(полско производство): Ръжда (Puccinia alli) – 250 г/дка. ДОМАТИ, ПАТЛАДЖАН (полско производство): - Картофена мана (Phytophtora infestans), кафяви листни петна (Alternaria porri f. sp.solani) – 200 г/дка. ПИПЕР (полско производство): кафяви листни петна (Alternaria porri f. sp, solani) - 200 г/дка. ТИКВИЧКИ, ТИКВИ, ПЪПЕШИ (полско производство): Мана (Pseudoperonospora cubensis) – 200 г/дка. МАРУЛИ (полско производство): Мана (Bremia lactucae) - 200 г/дка. КАРТОФИ (полско производство): Мана (Phytophtora infestans), кафяви листни петна (Alternaria porri) – 200 г/дка.
ДИТАН М45 - ЯБЪЛКИ, КРУШИ: струпясване по ябълки (Venturia inaquealis), струпясване по круши (Venturia pyrina) – 200 г/дка. ЛОЗЯ (винени и десертни сортове): Мана (Plasmopara viticola) – 200 г/дка. МОРКОВИ (полско производство): Алтернария (Alternaria dauci) - 200 г/дка. ЛУК – шалот(полско производство): Ръжда (Puccinia alli) – 250 г/дка. ДОМАТИ, ПАТЛАДЖАН (полско производство): - Картофена мана (Phytophtora infestans), кафяви листни петна (Alternaria porri f. sp.solani) – 200 г/дка. ПИПЕР (полско производство): кафяви листни петна (Alternaria porri f. sp, solani) - 200 г/дка. ТИКВИЧКИ, ТИКВИ, ПЪПЕШИ (полско производство): Мана (Pseudoperonospora cubensis) – 200 г/дка. МАРУЛИ (полско производство): Мана (Bremia lactucae) - 200 г/дка. КАРТОФИ (полско производство): Мана (Phytophtora infestans), кафяви листни петна (Alternaria porri) – 200 г/дка.
ДИФЕНД ФС - ПШЕНИЦА: твърда (мазна, миризлива) главня (Тilletia caries, Tilletia foetida), вджуджаваща главня (Tilletia controversa) - 200 мл/ 100кг семена. ТРИТИКАЛЕ: твърда (мазна, миризлива), главня (Тilletia caries, Tilletia foetida), вджуджаваща главня (Tilletia controversa) - 200 мл/ 100кг семена.
ДИФЕНД ЕКСТРА - ПШЕНИЦА, ТРИТИКАЛЕ, РЪЖ: - Фузариоза (Fusarium graminearum, Fusarium nivale (syn. Microdochium nivale), Fusarium culmorum, Fusarium avenaceum), Твърда/мазна главня (Tilletia caries), Вджуджаваща главня (Tilletia contraversa) - 200 мл/ 100кг семена. ЕЧЕМИК, ОВЕС: Фузариоза (Fusarium graminearum, Fusarium poa) - 200 мл/ 100кг семена.
ДИФКОР 250 СК - ЯБЪЛКИ, КРУШИ, ДЮЛИ: Струпясване (Venturia sp.) – 15 мл/дка. ПРАСКОВИ, КАЙСИИ: Брашнеста мана (Sphaerothe ca pannosa; Podosphaera tridactyla); Ранно и късно кафяво гниене (Monilia sp.) – 20 мл/дка. СЛИВИ: Ранно и късно кафяво гниене (Monilia sp.) по цветове и клонки – 20 мл/дка, по време на цъфтеж (BBCH 60-69) (първи отворени цветове-край на цъфтежа). МОРКОВИ, ПЪЩАРНАК: Алтернариоза (Alternaria sp.); Брашнеста мана (Oidium sp.) – 50 мл/дка. КОЗЯ БРАДА-ЧЕРЕН КОРЕН: Брашнеста мана – 50 мл/дка. РЯПА: Черни петна (Alternaria brassicae); Mycosphaerella brassicicola – 50 мл/дка. ЦЕЛИНА; ЦЕЛИНА (СТЪБЛЕНА): Листен пригор (Septoria apiicola) – 50 мл/дка. ЧЕРВЕНО ЦВЕКЛО: Ръжда (Uromyces betae) – 50 мл/дка. ЗАХАРНО ЦВЕКЛО: Ръжда (Uromyces betae) – 50 мл/дка. ЦИКОРИЯ (КОРЕНИ): Ръжда – 50 мл/дка. ЦИКОРИЯ ВИТЛУФ: Ръжда, алтернариоза (Alternaria cichorii); брашнеста мана – 50 мл/дка. АСПЕРЖИ: Ръжда, Stemphylium vesicarium – 50 мл/дка. БРОКОЛИ, ГЛАВЕСТО ЗЕЛЕ, БРЮКСЕЛСКО ЗЕЛЕ: Черни петна (Alternaria brassicae); Mycosphaerella brassicicola – 50 мл/дка. ДОМАТИ: Кафяви петна (Alternaria sp).; Сиво гниене (Botrytis sp.); Sclerotinia sp. – 50 мл/дка. МАСЛОДАЙНА РАПИЦА (зимна и пролетна): Сухо стъблено гниене (Phoma lingam); Чернилка (Alternaria brassicae); Склеротинийно гниене (Sclerotinia sclerotiorum) 50 мл/дка. БОБОВИ РАСТЕНИЯ (само за семепроизводство): Ръжда (Uromyces sp.) – 50 мл/дка. РОЗИ: Черни петна (Marssonina sp); ръжда (Phragmidium mucronatum), Брашнеста мана (Sphaerotheca pannosa var. rosae) – 100 мл/дка. ДЕКОРАТИВНИ ДЪРВЕТА И ХРАСТИ: Брашнеста мана, Алтернариоза (Alternaria sp.), Аскохитоза (Ascochyta sp.), Плесени (Cladosporium sp.) – 50 мл/дка.
ДИФО 25 ЕК/ ШАРДИФ 25 ЕК/ ДИФЕНЗОН 25 ЕК – ЯБЪЛКИ: Струпясване (Venturia inaequalis – 20 мл/дка.
ДОМАРК 10 ЕК - ДОМАТИ: брашнеста мана Leveillula taurica (Erysiphe taurica) – 40-50 мл/дка. КРАСТАВИЦИ: брашнеста мана Sphaerotheca fuliginea (Erysiphe fuliginea) Erysiphe cichoracearum – 50 мл/дка. ЛОЗА: брашнеста мана Erysiphe necator (Uncinula necator) – 25-30 мл/дка.
ДРАГО 76 ВП - мана по лоза – 0.16%.
ДРИЗА ВГ - ЛОЗЯ (десертнии винени): Сиво гниене (Botrytis ceinerea) – 100-150 г/дка. ДОМАТИ: Сиво гниене (Botrytis ceinerea) – 150-200 г/дка.
ДУЕТ УЛТРА /РЕКС УЛТРА – ПШЕНИЦА: брашнеста мана (Erysiphe graminis syn. Blumeria graminis) кафява ръжда (Puccinia recondita); жълта ръжда (Puccinia striiformis), ранен листен пригор (Septoria tritici), фузариоза по класа (Fusarium spp.) – 60 мл/дка.
ЕЛЕКТИС 75 ВГ /РОКСАМ 75 ВГ – ЛОЗА: мана(Plasmopara viticola) – 0.18% (180 г/дка), внесен през 7 дни.
ЕНЕРВИН - ЛОЗА: мана (Plasmopara viticola) - 200 г/дка (0,2 %).
ЗАНТАРА 216 ЕК - ПШЕНИЦА: брашнеста мана (Erysiphe graminis), черна (стъблена) ръжда (Puccinia graminis), кафява (листна) ръжда (Puccinia recondita), ранен листен пригор (Septoria tritici), фузариоза (Fusarium spp.) – 125 мл/дка. ЕЧЕМИК: брашнеста мана (Erysiphe graminis) и листна ръжда (Puccinia hordei), Листен пригор (Rhynchos porium secalis), Mрежести петна (Pyrenophora spp.) – 125 мл/дка.
ИКУЕЙШЪН ПРО - мана по лоза, мана по краставици, мана по домати – 0.04 % (40 г/ дка); мана по картофи – 40 г/дка.
ИМПАКТ 25 СК - брашнеста мана по захарно цвекло, церкоспороза по захарно цвекло – 25 мл/дка; брашнеста мана по пшеница, брашнеста мана ечемик, кафява по пшеница, жълта ръжда по пшеница – 50 мл/дка.
ИНДАР 050 ЕВ – оидиум по лоза – 0.06% (60 мл/дка).
ИНТЕРЕСТ - ПШЕНИЦА: Твърда главня (Tilletia caries); Праховита главня (Ustilago tritici) - 200 мл/ 100 кг семена. ЗИМЕН И ПРОЛЕТЕН ЕЧЕМИК: Ленточна болест (Pyrenophora graminea); Праховита главня (Ustilago nuda) - 200 мл/ 100 кг семена.
ИНФИНИТО СК – КАРТОФИ: мана(Phytophthora infestan) -120-160 мл/дка. КРАСТАВИЦИ, ТИКВИЧКИ И ТИКВИ (полско производство): мана по тиквови (Pseudoperonospora cubensis) - 120-160 мл/дка. КРАСТАВИЦИ И ТИКВИЧКИ (оранжерийно производство): Мана по тиквови (Pseudoperonospora cubensis) - 120-160 мл/дка. ПЪПЕШИ И ДИНИ (полско и оранжерийно производство): Мана по тиквови (Pseudoperonospora cubensis) - 140-160 мл/дка. САЛАТА (оранжерийно производство): Мана (Bremia lactucae) -140-160 мл/дка. БЯЛО И ЧЕРВЕНО ЗЕЛЕ (полско производство): Мана по зелето (Peronospora parasitica) -160 мл/дка. КАРФИОЛ И БРОКОЛИ (полско производство): мана по зелето (Peronospora parasitica), за употреба на полето - 160 мл/дка.
КАБРИО ТОП БАСФ СЕ - мана по лоза – 0,15 % (150 г/дка) интервал на третиране 7-10 дни; мана по лоза – 0,2 % (200 г/дка) -през 10-14 дни; оидиум по лоза, сиво гниене по грозде - 0,15 % (150 г/дка).
КАНТУС - сиво гниене по грозде - 100 гр/дка (1 кг/ха).
КАПАЛО - ПШЕНИЦА: брашнеста мана(Erysiphe graminis), кафява ръжда (Puccinia reconditа), септориоза по класа(Septoria nodorum), фузариум по класа (Fusarium spp),базично гниене (Pseudocercosporella herpotrichoides) - 100 мл/дка. ЕЧЕМИК: Брашнеста мана (Erysiphe graminis) 100 мл/дка; Мрежести петна (Pyrenophora teres) - 100-133 мл/дка.
КАПТАН 50 ВП - струпясване по ябълка – 0,2 %, до големина на плода “лешник”; екскориоза по лоза - 0,3 %; гниене на семена и корени (Фузариум, Ризоктония) при букови и дъбови семенилища в горски разсадници - 10 г/10 кг семена с 2 л вода – кисне 24 ч.; почвени патогени (Питиум, Фузариум, Ризоктония) по соя, почвени патогени (Питиум, Фузариум, Ризоктония) по царевица - 200 г/100 кг семе.
КАПТАН 80 ВГ - ДОМАТИ (полско производство): Картофена мана (Phytophtora infestans), Сиво гниене (Botrytis cinerea), Алтернария (Alternaria solani) - 150-190 г/дка; ЯБЪЛКИ КРУШИ ДЮЛИ АЗИАТСКИ КРУШИ „НАШИ”: Струпясване (Venturia spp.), Ранно и късно кафяво гниене (Monillia spp.) - 150-180 г/дка. ЧЕРЕШИ: Къдравост (Taphrina cerasi) - 250 г/дка. СЛИВИ: Кривули (мехурки) по сливи (Tafrina pruni) - 200 г/дка. ПРАСКОВИ, НЕКТАРИНИ: - Къдравост (Tafrina deformans) - 250 г/дка. Праскови, Нектарини, Кайсии, Сливи, ЧЕРЕШИ: - Ранно и късно кафяво гниене (Monilia spp.), Сачмянка (Stigmina carpophila), - Ранно и късно кафяво гниене (Monilia spp.) - 150-180 г/дка. ЯГОДИ: Сиво гниене (Botrytis cinerea) - 150 г/дка.
КАРАМБА 60 ЕК - ПШЕНИЦА: брашнеста мана, жълта ръжда, черна ръжда, кафява ръжда – 100 мл/дка. ЗИМНАТА МАСЛОДАЙНА РАПИЦА: сухо стъблено гниене (фомоза), бяло гниене (склеротиниоза), чернилка (черни петна по листата, алтернариоза), листни петна(цилиндроспориоза) - 120 мл/дка, Прилага се наесен във фенофаза 3-ти – 9-ти лист на (BBCH 13-19) и напролет във фенофаза от първо разклонение до появата на първите листенца на цвета (ВВСН 21-63); брашнеста мана по зимна маслодайна рапица - (60 мл/дка – есенно 80 мл/дка пролетно).
КАРИАЛ СТАР - КАРТОФИ: Мана (Phytophthora infestans), Алтернария (Alternaria spp) - 60 мл/дка. ДОМАТИ: Мана (Phytophthora infestans), Алтернария (Alternaria spp ) - 60 мл/дка.
КАРИКС 240 СЛ - МАСЛОДАЙНА РАПИЦА: фома (Phoma lingam), бяло гниене (Sclerotinia sclerotiorum) -70 мл/дка есенно; цилиндроспориоза (Cylindrosporium concentricum), алтернариоза (Alternaria spp.) - 100 мл/дка пролетно приложение; Брашнеста мана (Erysiphe communis), Сиво гниене (Botrytis cinerea) - 100 мл/дка. Момент на приложение: BBCH 13 -16 – 3-9 лист при есенно приложение -BBCH 21-59 – първо разклонение до поява на първи листчета на цвета при пролетно приложение.
КАТАНГА ЕКСПРЕС - ПОРТОКАЛ, ЛИМОН, ГРЕЙПФРУТ, ЛАЙМ, МАНДАРИНА, КЛЕМЕНТИНА, ПОМЕЛО, БЕРГАМОТ, ТАНГЕРИНА, КИНОТО, ГОРЧИВ ПОРТОКАЛ, МАПО, ТАНГЕЛО: Фитофторно гниене (Phythophtora spp.) - 250-450 г/дка. ЛОЗЯ: Мана (Plasmopara viticola) - 75-330 г/дка. ЯБЪЛКИ, КРУШИ: Фитофторно гниене (Phythophtora spp.) - 200-360 мл/дка.
КАТАНГА МАН - КАРТОФИ: Мана (Phytophthora infestants) - 300-500 г/100 л вода.
ЛОЗЯ: Мана (Plasmopara viticola) 300-500 г/100 л вода.
КИНТО ПЛЮС ФС - ПШЕНИЦА, ПРОЛЕТЕН ЕЧЕМИК: твърда главня (Tilletia spp.), праховита главня (Ustilago spp.) - 150 мл/100 кг семе; фузарийно кореново гниене (Fusarium spp.), снежна плесен (Microdochium nivale) - 200 мл/100 кг семе.
ЗИМЕН ЕЧЕМИК: праховита главня (Ustilago spp.), ленточна болест (Pyrenophora graminiea) - 150 мл/100 кг семе; фузарийно кореново гниене (Fusarium spp.), снежна плесен (Microdochium nivale) - 200 мл/100 кг семе. РЪЖ, ТРИТИКАЛЕ, ОВЕС: - твърда главня (Tilletia spp.), праховита главня (Ustilago spp.) - 150 мл/100 кг семе; фузарийно кореново гниене (Fusarium spp.), снежна плесен (Microdochium nivale) - 200 мл/100 кг семе.
КОЛИС СК - оидиум по лоза - 0,04 % (40 мл/дка); брашнеста мана по краставици на открито и в оранжерии - 50 мл/дка.
КОМРАД/ КАМРАТ/ ЦИПРАЗО - ОВЕС, РЪЖ, ТРИТИКАЛЕ И ПШЕНИЦА: Кафява ръжда (Puccinia recondita), Жълта ръжда (Puccinia striiformis), Ранен листен пригор (Septoria tritici) - 80-100 мл/дка.
КОМУГИН 5 ЕВ - брашнеста мана по пшеница - 20 мл/дка
КОНСЕНТО СК - КАРТОФИ: Мана, (Phytophthora infestans) Кафяви листни петна (Alternaria sp.) - 200 мл/дка. ДОМАТИ (полско и оранжерийно производство): Картофена мана, (Phytophthora infestans) Кафяви листни петна (Alternaria sp.) - 200 мл/дка.
КОНТАНС ВГ - Маруля, фасул, моркови, грах, краставици, патладжан, зеле, карфиол, лук, чесън, аспержи, целина, тиквички, пипер, картофи, домати, дини, слънчоглед, рапица, гербер, хризантема: Склеротиния (Sclerotinia sclerotiorum, Sclerotinia minor) - 200 г/дка, при дълбочина на инкорпориране до 10 см; - 200-400 г/дка, при дълбочина на инкорпориране до 20 см; - 400-600 г/дка, при дълбочина на инкорпориране до 30 см. РАСТИТЕЛНИ ОСТАТЪЦИ след прибиране на реколтата от културите маруля, фасул, моркови, грах, краставици, патладжан, зеле, лук, чесън, аспержи, целина, тиквички, пипер, картофи, домати, дини, слънчоглед, рапица, гербер, хризантема: Склеротиния (Sclerotinia sclerotiorum, Sclerotinia minor) - 100-200 г/дка.
КОРСЕЙТ 60 ВГ - ДОМАТИ: Мана (Phytophtora infestans) - 20-30 г/дка; КРАСТАВИЦИ, ТИКВИЧКИ: Кубинска мана (Pseudoperonospora cubensis) - 20-30 г/дка. ДИНИ, ПЪПЕШИ, ТИКВИ: Кубинска мана (Pseudoperonospora cubensis) - 40 г/дка. МАРУЛИ: Мана (Bremia lactucae ) - 20-40 г/дка. ЛУК, ЧЕСЪН, ПРАЗ: Мана (Peronospora destructor) - 30-40 г/дка. КАРТОФИ: Мана (Phytophtora infestans) - 15-20 г/дка.
КОРСЕЙТ М ДФ - мана по домати, алтернария по домати, мана по лоза 0,25 %; мана по тютюн, мана по краставици (полско и оранжерийно производство) - 0,3 %; мана по картофи, алтернария по картофи - 250 г/дка
КОРСЕЙТ Р ДФ -мана по краставици (полско и оранжерийно производство), мана по лоза - 0,25 %; мана по картофи - 250 г/дка.
КОРСЕЙТ Р ДФ-БИАНКО - мана по лоза - 0.25%(250 г/дка).
КОРСЕЙТ Р ВП -мана по лоза - 0,25 %; мана по картофи - 250 г/дка.
КОРСЕЙТ МАКС ВП - мана по лоза - 0,15 %; мана по картофи - 150 г/дка.
КОСАЙД 2000 ВГ - ЛОЗА: мана по лоза - 0,12 % (120 г за 100 л/дка раб.р-р). БАДЕМ: Сачмянка(Stigmina carpophila) -185-340г/дка, BBCH 97-03 (Всички листа са окапали до край на събуждането на пъпките) брой третирания до 3; Бактериоза по бадем (Pseudomonas amygdalii) -185-340г/дка, BBCH 97-03 (Всички листа са окапали до край на събуждането на пъпките) – 185-340г/дка, BBCH 51-59 (Цветните пъпки са затворени до повечето цветове са офермени като топчици) брой третирания – 1. ЛЕШНИК, ОРЕХ: Бактериоза (Xanthomonas corylina) - 155 – 340 г /дка, BBCH 91-99 (Разтежа на леторастите е завършил до продукцията е прибрана). КРУША: Струпясване (Venturia pirina), Сиви листни петна (Septoria spp.), Ранно кафяво гниене (Monilinia laxa), Бактериоза (Pseudomonas syringae), Огнен пригор (Erwiniaamylovora) - 155-680 г /дка, BBCH 93-07 (Листопадът започва до начало на разпукване на пъпките). ЯБЪЛКА: Листни петна (Septoria spp.), Бактериоза (Pseudomonas syringae), Огнен пригор Erwiniaamylovora) - 155- 680 г/дка, BBCH 93-07 (Листопадът започва до начало на разпукване на пъпките). КАЙСИЯ: Сачмянка(Stigmina carpophila) – 155-285 г/дка, BBCH 93-07 (Листопадът започва до начало на разпукване на пъпките) Ранно кафяво гниене (Monilinia laxa) 155-285 г/дка, BBCH 00-03 (Покой до край на набъбването на пъпките). ПРАСКОВА, НЕКТАРИНА: Мана (Pseudoperonospora cubensis), Антракноза (Colletotrichum lagenarium), Краста (Cladosporium cucumerinum), Бактерийно увяхване (Erwinia tracheiphila) - 155-285 г/дка, BBCH 93-99 (Започва листопадът до продукцията е прибрана), BBCH 00-03 (Покой до край на набъбването на пъпките). КРАСТАВИЦИ, ПЪПЕШИ: Мана (Pseudoperonospora cubensis), Антракноза (Colletotrichum lagenarium), Краста (Cladosporium cucumerinum), Бактерийно увяхване (Erwinia tracheiphila) - 100 – 155 г/дка. ФАСУЛ: Листни петна (Cercospora spp.), Бактериоза (Xanthomonas spp., Pseudomonas phaseolicola) - 100-155 г/дка. ФЪСТЪЦИ: Ранни листни петна (Cercospora spp.) - 155 г/дка. ЦЕЛИНА: Листен пригор (Septoria apiicola) - 100-155 г/дка. ЯГОДИ: Бели листни петна (Mycosphaerella fragarie), Листно припламване, виолетовокафяви листни петна (Diplocarpon earliana), Ветриловидни петна (Phomopsis obscurans) - 125 г/дка, ВВСН 13-81 (3-ти лист развит до начало на узряване). ЯГОДИ: Бели листни петна (Mycosphaerella fragarie), Листно припламване, виолетовокафяви листни петна (Diplocarpon earliana), Ветриловидни петна (Phomopsis obscurans) - 125 г/дка, ВВСН 00-03 (Покой: листата са полегнали и частично загинали до набъбване на главната пъпка). МАЛИНИ: Петносване на пъпките (Didimella applanata), Антракноза (Sphaceloma necator)= (Gleosporium venetum,) Септориоза - 125 г/дка, BBCH 91-00 (Навлизане в покой). ЛИМОН: Сухо гниене (Phoma tracheiphila), Антракноза (Colletotrichum gloeosporioides), Листни петна (Septoria spp.) -150- 325 г/дка, BBCH 95-97 (Окапване на старите листа до зимен покой).
КУАДРИС 25 СК - мана по лоза; оидиум по лоза; сиво гниене по грозде; мана по краставици (оранжерийно и полско производство); брашнеста мана по краставици (оранжерийно и полско производство), картофена мана по домати (оранжерийно производство); кафяви листни петна по домати (оранжерийно производство) - 0,075 %; брашнеста мана по зимен дъб – поници и семеначета в горски разсадници – 0,075 % с 60 л/дка работен разтвор; картофена мана по домати (полско производство), кафяви листни петна по домати (полско производство) - 75 мл/дка; ризоктония и антракноза по картофи (минимална употреба) - 300 мл/дка.
КУИЛТ ЕКСЕЛ 263 СЕ - ЦАРЕВИЦА (за зърно, за силаж и за семепроизводство), сладка царевица: Северен листен пригор (Drechslera turcicum, Helminthosporium turcicum), Ръжда по царевицата (Puccinia sorghi), Дребни листни петна Kabatiella zeae -100 мл/дка.
КУМУЛУС ДФ - оидиум по лоза - 0,2-0,3 %; брашнеста мана по ябълка - 0,6-0,9 %.
КУПЕРТИН М ИКВ -мана по лоза - 0,4 % (400 г за 100 л/дка раб. р-р); мана по домати, кафяви листни петна по картофи - 400 г/дка.
КУПРОКСАТ ФЛ - мана по лоза и домати; струпясване по ябълка (до фаза “миши уши”), черно бактериално струпясване по домати - 0,3%; мана по картофи, див огън по тютюн - 300 мл/дка. КРУША: струпясване 300 мл/дка, Раб. р-р/дка 100 л, (BBCH 97-10)всички листа са окапали – фаза „Миши уши”:зелените листни връхчета са 10 мм над люспите на пъпките.
КУПРОСЕЙТ ГОЛД М – мана по лоза - 0,15 % (150 г/дка).
КУПРОЦИН СУПЕР М - мана по лоза - 0,2 % (200 г/дка).
КУСАБИ - ЛОЗЯ: Брашнеста мана (oидиум) (Oidium tuckeri) - 30 мл/ дка.
КУСТОДИЯ - ЕЧЕМИК(зимен и пролетен): Брашнеста мана (Erysiphe spp.), Ръжда (Puccinia spp.), Листен пригор (Rhynchosporium secalis), Мрежести петна (Pyrenophora teres) - 100-125 мл/дка. ПШЕНИЦА, ТРИТИКАЛЕ: Фузариум по класа (Fusarium spp.), Брашнеста мана (Erysiphe spp.), Ръжда (Puccinia spp.), Листни петна (Septoria spp.) - 100-125 мл/дка. ЛОЗЯ (винени сортове): Брашнеста мана (Uncinula necator) - 75 мл/дка. КРАСТАВИЦИ, ТИКВИЧКИ: Брашнеста мана(Erysiphae spp.,Sphaerotheca spp.) - 50-100 мл/дка. ПЪПЕШ: Брашнестa мана (Erysiphae spp., Sphaerotheca spp) - 50-100 мл/дка. ЛУК, ЧЕСЪН: Ръжда (Puccinia spp.) - 50-100 мл/дка. ДОМАТИ,ПАТЛАДЖАН: Брашнеста мана (Leveiillula taurica, Oidiopsis taurica) - 50-100 мл/дка. ПИПЕР: Брашнеста мана (Leveiillula taurica, Oidiopsis taurica) - 50-100 мл/дка.
КРЕДО 600 СК / ПЛИНКЕР 600 СК - ПШЕНИЦА: ранен листен пригор (Septoria tritici), кафява (листна) ръжда (Puccinia recondite) - 150 мл/дка. Ечемик: мрежеста петнистост (Pyrenophora teres), листна ръжда (Puccinia hordei), листен пригор (Rhynchosporium secalis) - 150 мл/дка.
ЛАМАДОР 400 ФС - ПШЕНИЦА: твърда главня (Tilletia tritici, Tilletia foetida), праховита главня (Ustilago nuda f.sp. tritici), снежна плесен (Microdochium nivale) и фузарийно кореново гниене (Fusarium spp.) - 20 мл/100 кг семена. ЕЧЕМИК: праховита главня (Ustilago nuda f.sp. hordеi), ленточна болест по ечемика(Pyrenophora graminea), мрежеста петнистост (Pyrenophora teres), снежна плесен (Microdochium nivale) и фузарийно кореново гниене (Fusarium spp.) - 20 мл/100 кг семена. ОВЕС: праховита главня (Ustilago avenae) - 20 мл/100 кг семена. РЪЖ: твърда главня (Tilletia tritici, Tilletia foetida) - 20 мл/100 кг семена. ТРИТИКАЛЕ: твърда главня (Tilletia tritici, Tilletia foetida) - 20 мл/100 кг семена.
ЛАМАДОР ПРО (РАКСИЛ СТАР ФС) - ЕЧЕМИК (зимен и пролетен): Фузарийно кореново гниене (Fusarium spp.), Снежна плесен (Microdochium nivale), Ленточна болест (Drechslera graminea), Кафява прахови та главня (Ustilago nuda), Покрита главня (Ustilago hordei) - 50 мл/100 кг семена. ОВЕС: Фузарийно кореново гниене (Fusarium spp.), Снежна плесен (Microdochium nivale), Прахови та главня (Ustilago avenae), Покрита главня (Ustilago hordei f.sp. avenae) - 50 мл/100 кг семена.
ЛИЕТО - ЛОЗЯ: Мана (Plasmopara viticola) 40-45 г/дка. ДОМАТИ: Мана (Phytophthora infestants) - 40-45 г/дка. КАРТОФИ: Мана (Phytophthora infestants - 45 г/дка.
ЛУНА ЕКСПИРИАНС - ВИНЕНИ СОРТОВЕ ЛОЗЯ: брашнеста мана (Uncinula necator) - 12-40 мл/дка (0.120-0.400 л/ха). ЯБЪЛКИ И КРУШИ: струпясване (Venturia inaequalis, Venturia pyrina), брашнеста мана по ябълка (Podosphaera leucotricha), стемфилиум (Stemphilium vesicarium), алтернария (Alternaria sp.), антракноза (Glomerella cingulata), меко пеницилийно гниене (Penicilium sp.), сиво гниене (Botrytis cinerea), глейоспорийно гниене (Pezicula alba) - 0.200- 0.750 л/ха (20-75 мл/дка). КАЙСИЯ, ПРАСКОВА, НЕКТАРИНА, ЧЕРЕША: брaшнеста мана (Sphaeroteca pannosa) - 0,500 л/ ха (50 мл/дка). КАЙСИЯ, ПРАСКОВА, НЕКТАРИНА, ЧЕРЕША: ранно и късно кафяво гниене (Monilinia laxa, Monilinia fructigena, Monilinia fructicola) - 0,630- 0.750 л/ ха (63-75 мл/дка). АСПЕРЖИ: РЪЖДА (Puccinia asparagi) и стемфилиум (Stemfilium vesicatoria) - 0.750 л/ха (75 мл/дка). ЛУК И ЧЕСЪН: ръжда (Puccinia allii) и кафяви петна (Pleospora allii) - 0.600- 1.0 л/ха (60 - 100 мл/дка)
МАГНЕЛО ЕК - ПШЕНИЦА: Фузариоза (Fusarium spp.) Септориоза по класа/листни петна (Septoria tritici), Петносване по класа (Stagonospora nodorum) Кафява ръжда (Puccinia recognita) -100 мл/дка
МАКСИМ 025 ФС - ПШЕНИЦА: септориоза (Septoria nodorum = Leptosphaeria nodorum), фузарийно кореново гниене (Fusarium spp.), снежна плесен (Monographella nivalis), твърда главня (Tilletia caries) - 200 мл/100 кг. семе + 800 мл вода (раб. р-р 1000мл). РЪЖ: фузарийно кореново гниене (Fusarium spp.), снежна плесен (Monographella nivalis) и стъблена главня (Urocystis occulta) - 200 мл/100 кг семе + 800 мл вода (раб. р-р 1000мл). ОВЕС: фузарийно кореново гниене (Fusarium spp.), ленточна болест (Pyrenophora graminae) - 200 мл/100 кг семе + 800 мл вода (раб. р-р 1000мл). ЕЧЕМИК: фузарийно кореново гниене (Fusarium spp.), ленточна болест (Pyrenophora graminea) - 200 мл/100 кг семе + 800 мл вода (раб. р-р 1000мл). ТРИТИКАЛЕ: фузарийно кореново гниене (Fusarium spp.), твърда главня (Tilletia caries) и снежна плесен (Monographella nivalis) - 200 мл/100 кг семе + 800 мл вода (раб. р-р 1000мл). СЛЪНЧОГЛЕД: склероцийно гнене (бяло гниене при слънчоглез) (Sclerotinia spp.) сиво гниене (Botrytis cinerea) - 600 мл/100 кг. семе + 900 мл вода (раб. р-р 1600мл)
МАКСИМ СТАР 025 ФС - ЗИМЕН И ПРОЛЕТЕН ЕЧЕМИК: Фузарийно кореново гниене (Fusarium spp.); снежна плесен (Monographella nivalis); ленточна болест (Pyrenophora graminea); мрежести петна (Pyrenophora teres); праховита главня (Ustilago nuda); покрита глaвня (Ustilago hordei) -150-200 мл/100 кг семена. ПШЕНИЦА: Фузарийно кореново гниене (Fusarium spp.); хелминтоспориоза (Cochliobolus sativus); снежна плесен (Monographella nivalis), петносване на плевите (Septoria nodorum); твърда (мазна) главня (Tilletia caries), праховита главня (Ustilago tritici) - 100 – 150 мл/100 кг семена. ОВЕС: Фузарийно кореново гниене (Fusarium spp.); праховита главня (Ustilago avenае) -150-200 мл/100 кг семена.
МАКСИМ XL 035 ФС - ЦАРЕВИЦА: фузарийно кореново гниене (Fusarium spp.), ризоктония, (Rhizoctonia spp.) и питиум (Pythium spp.) - 100 мл/100 кг семе + до 12мл вода (Раб.р-р до 112 мл), Третира се с неразреден продукт или с разтвор приготвен с добавяне на вода до 12 % от обема на дозата на продукта. СЛАДКА ЦАРЕВИЦА: фузарийно кореново гниене (Fusarium spp.) и питиум (Pythium spp) -100 мл/100 кг семе + до 7мл вода (Раб.р-р: до 107 мл), Третира се с неразреден продукт или с разтвор приготвен с добавяне на вода до 7% от обема на дозата на продукта.
СОРГО: фузарийно кореново гниене (Fusarium spp.) и питиум (Pythium spp.) - 100 мл/100 кг семе + до 12 мл вода (Раб.р-р: до 112 мл), Третира се с неразреден продукт или с разтвор приготвен с добавяне на вода до 12 % от обема на дозата на продукта.
МАНКОЗЕБ 80 ВП-АГРИЯ - мана по картофи - 250 г/дка.
МАНКОЦЕБ 80 ВП - картофена мана по домати, мана по краставици (полско и оранжерийно производство) 0,25 %; мана по лоза - 0,3 %; мана по картофи - 250 г/дка.
МАНФИЛ 80 ВП - мана по лоза, мана по картофи - 200 г/дка.
МАНФИЛ 75 ВГ - ЛОЗА: обикновена мана по лозя (Plasmopara viticola) - 210 г/дка. КАРТОФИ: мана по картофи (Phytophthora infestans) - 210 г/дка. ДОМАТИ: мана по домати (Phytophthora infestans) - 210 г/дка. ЯБЪЛКА: струпясване по ябълки (Ventura inaequalis) - 320 г/дка, ВВСН 01-79 (начало на набъбване на листните пъпки: пъпките са видимо набъбнали, люспите на пъпките са удължени и имат светли участъци до плодовете са достигнали 90% от окончателния си размер). КРУША, ДЮЛЯ, „НАШИ” – АЗИАТСКА КРУША: Струпясване (Venturia pirina) - 320 г/дка.
МЕВАЛОН - ЛОЗЯ (винени и десертни сортове): - Сиво гниене (Botryotinia fuckeliana /Botrytis cinerea) - 160-400 мл/дка.
МЕДЕЙРО 80 ВГ - ЦИТРУСОВИ КУЛТУРИ (портокал, лимон, грейпфрут, лимета, мандарина, клементина, помело, бергамот, цитрон, тангерин, чиното, горчив портокал, хибрид между мандарина и грейпфрут, танжело): Фитофторно гниене (Phytophtora spp.) - 250-450 г/дка. ЛОЗЯ (винени сортове): Мана (Plasmopara viticola) - 75-330 г/дка. ЯБЪЛКИ, КРУШИ: Фитофторно гниене (Phytophtora spp.) - 200-360г/дка.
МЕДЕН ОКСИ- ХЛОРИД 50 ВП - мана по лоза, мана по домати - 0,25 %; мана по картофи - 250 г/дка.
МЕДЯН ЕКСТРА 350 СК - ЛОЗА: манa (Plasmopara viticola) - 350 мл/дка.
МЕЛОДИ КОМПАКТ 49 ВГ - ЛОЗЯ: Мана по лозата (Plasmopara viticola) -150-175 г/дка. ДОМАТИ (оранжерийно и полско поизводство): Картофена мана по домати (Phytophtora infestans) - 185 г/дка. ЛУК (полско производство): Мана по лука (Peronospora destructor) - 185 г/дка. МАРУЛЯ, САЛАТА (полско производство): Мана по салата (Bremia lactucae) - 185 г/дка. ДИНЯ, ПЪПЕШ (полско производство): Кубинска мана (Pseudoperonospora cubensis) – 150-185 г/дка.
МЕРПАН 80 ВДГ - струпясване по ябълка - 0,15 %, до големина на плода “лешник”; струпясване по ябълка - 0,1 % + Ардент 50 СК - 0,015 %.
МИКАЛ ФЛАШ - мана по лоза, екскориоза по лоза - 0,3 %.
МИЛДИКЪТ - ЛОЗА: -мана по лоза 350-450 мл/дка, раб.р-р 50-100 л/дка.
МИРАДОР ФОРТЕ 160 ЕК - ПШЕНИЦА: брашнеста мана (Erysiphe graminis f.sp. tritici), ранен листен пригор (Septoria tritici), кафява ръжда (Puccinia recondita) - 125 мл/дка. ЕЧЕМИК: брашнеста мана (Erysiphe graminis f.sp. hordei) -125 мл/дка. РАПИЦА: бяло гниене (склеротиниоза) (Sclerotinia sclerotiorum), сухо стъблено гниене (фомоза) (Phoma lingam) -175 мл/дка; алтернария (чернилка) (Alternaria brassicae) - 125 мл/дка.
МИРАЖ 45 ЕК - ПШЕНИЦА: базично гниене - 100 мл/дка. КУЛТИВИРАНА ПЕЧУРКА: дактилиум и бяло микогенно гниене 1,5 мл/кв.м трикратно 0,5+0,5+0,5 мл/кв.м
МИША 20 ЕВ - ЛОЗЯ: Брашнеста мана (Uncinula necator), Черно гниене (Foma uvicola, Guignardia bidwellii) - 24 мл/ дка
МОКСИМАТ 505 ВГ - ЛОЗЯ – винени и десертни сортове: Мана – Plasmopara viticola - 240-300 г/дка. КАРТОФИ: Мана – Phytophthora infestans - 240-300 г/дка.
МОКСИМАТ 505 ВП - ЛОЗА (винени и десертни сортове): мана по лоза (Plasmopara viticola) – 240-300 г/дка. КАРТОФИ: картоофена мана (Phytophthora infestans) – 240-300 г/дка.
МОМЕНТУМ ЕКСТРА ВГ - ЛОЗА винени сортове: Екскориоза (Phomopsis viticola), Мана (Plasmopara viticola) - 300 г/дка.
МОНСЕРЕН Г ФС – струпясване, листни въшки, колорадски бръмбар, телени червеи - 60 мл/100 кг семена (1,5 л/ха при сеитбена норма 2500 кг/ха).
НЕМАСОЛ 510 - галови нематоди, почвени патогени (Фузариум, Вертицилиум, Корки рут, Питиум, Ризоктония Склеротиния) и плевелни семена за обеззаразяване на почва (в отсъствие на растения) в стоманено-стъклени оранжерии - 80-100 л/дка, като по-високата доза се прилага при преобладаващо нападение от почвени патогени. Внася се посредством апликатор с валиране, както и чрез системите за капково напояване, с последващо валиране или покриване с полиетилен.
ОРВЕГО - ДОМАТИ (полско производство): обикновена /картофена/ мана (Phytophthora infestans) - 70 мл/дка. ЛУК, за глави (полско производство): мана (Peronospora destructor) - 70 мл/дка. ЛОЗА (винени и десертни сортове): -мана (Plasmopara viticola) - 80 мл/ дка.
ОЗИРИС - ПШЕНИЦА: Брашнеста мана (Blumeria/Erysiphe graminis), Ранен листен пригор (Septoria tritici); кафява ръжда (Puccinia recondita); жълта ръжда (Puccinia striiformis); фузариоза по класа (Fusarium sp.); хелминтоспориоза (Helminthosporium sativum) - 200 – 300 мл/дка. РЪЖ: Кафява ръжда (Puccinia recondita); листен пригор (Rhynchosporium secalis), Брашнеста мана (Blumeria/Erysiphe graminis); листни петна (Septoria tritici) - 200 – 300 мл/дка. ЕЧЕМИК: Брашнеста мана Blumeria/Erysiphe graminis); мрежести петна (Drechslera teres); листен пригор (Rhynchosporium secalis) - 200-300 мл/дка. ТРИТИКАЛЕ: - Брашнеста мана (Blumeria /Erysiphe graminis); ранен листен пригор (Septoria tritici); листен пригор (Rhynchosporium secalis); кафява ръжда (Puccinia reconditа) - 200-300 мл/дка. ОВЕС: Брашнеста мана (Blumeria/Erysiphe graminis); коронеста ръжда (Puccinia coronata) - 200-300 мл/дка.
ОРИУС 6 ФС /ПРОТЕКТОР 6 ФС - ПШЕНИЦА: Твърда главня (Tilletia levis, syn. Tilletia foetida) и (Tilletia caries, syn. Tilletia tritici), праховита главня (Ustilago tritici) - 50 мл/ 100кг семена. ЕЧЕМИК: Кафява праховита главня (Ustilago nuda) - 50 мл/ 100кг семена.
ОРИУС 25 ЕВ /ДИНАСТИ 25ЕВ /ТЕБУМАКС 25 ЕВ - ЛОЗА: оидиум по лоза - 0,04 % (40 мл/дка). МАСЛОДАЙНА РАПИЦА: сухо стъблено гниене - 50 мл/дка; склеротийно гниене - 50-70 мл/дка. РОЗА (маслодайна и декоративна): ръжда, брашнеста мана (Sphaerotheca pannosa), черни листни петна (Diplocarpon rosae) - 80 мл/дка. Да не се използва за рози, предназначени за производство на хранителни продукти.
ОРТИВА ТОП СК - ОРИЗ: Пирикулариоза (Pyricularia oryza), Хелминтоспориоза (Helmintho-sporium sp.) - 80 -100 мл/дка. БРОКОЛИ, КАРФИОЛ (полско производство): Алтернариоза по зелевите (Alternaria brassicae) - 100 мл/дка. ЗЕЛЕ (полско производство): Алтернариоза по зелевите (Alternaria brassicae ) - 100 мл/дка. ЦЕЛИНА (полско производство): Септориоза (Septoria apii ) - 100 мл/дка. КРАСТАВИЦА, ТИКВИЧКИ (полско производство): Брашнеста мана (Erysiphae cichoracearum, Sphaerotheca fulginea) -100 мл/дка. ДОМАТИ (полско производство): Алтернариоза (Alternaria spp.), Брашнеста мана (Leveillula taurica) - 100 мл/дка. ДОМАТИ (оранжерийно производство): Брашнеста мана (Leveillula taurica) - 100 мл/дка. ПИПЕР (оранжерийно производство): Брашнеста мана (Leveillula taurica) - 100 мл/дка. ПАТЛАДЖАН (полско и оранжерийно производство): Брашнеста мана (Oidium neolycopersici, Leveillula taurica) - 100 мл/дка. ПРАЗ (полско производство): Пурпурни петна (Alternaria porri), Ръжда по лука (Puccinia allii) - 100 мл/дка. ЛУК КРОМИД (пресен, пролетен), чесън (полско производство): Пурпурни петна (Alternaria porri), Ръжда по лука (Puccinia allii) - 100 мл/дка. АСПЕРЖИ (полско производство): Ръжда по аспержи (Puccinia asparagi) - 100 мл/дка. ГРАХ: Аскохитоза (Ascochyta pisi) - 100 мл/дка. МАЛИНИ: Брашнеста мана (Podosphaera), Септориоза по малината (Mycosphaerella navae) - 100 мл/дка. МАГДАНОЗ (полско производство): Септориоза (Septorii apii) - 100 мл/дка. ПЪПЕШИ, ДИНИ (полско и оранжерийно производство): Брашнеста мана (Erysiphae cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea), Краста (Cladosporium cucumerinum) - 100 мл/дка. АРТИШОК (полско производство): Брашнеста мана (Erysiphae cichoracearum Sphaerotheca fuliginea) - 100 мл/дка. МОРКОВИ (полско производство): Листно гниене при моркова (Alternaria dauci) - 100 мл/дка.
ПАСОДОБЛЕ 70 ВГ - ЛОЗА: мана (Plasmopara viticola), черно гниене (Guignardia bidwellii), екскориоза (Phomopsis viticola) - 200 г/дка.
ПЕНКОЦЕБ 80 ВП - ЛОЗА: обикновена мана и черно гниене по лоза - 200 г/дка. КАРТОФИ: мана и кафяви листни петна – 200 г/дка. ДОМАТИ: мана, кафяви и бели листни петна по домати – 200 г/дка. ПАТЛАДЖАНИ: кафяви листни петна по патладжани - 200-250 г/дка. ДИНИ И ПЪПЕШИ: краста по дини и пъпеши - 200-250 г/дка. ЛУК: мана по лука - 200-250 г/дка.
ПЕНКОЦЕБ 75 ВГ - ПШЕНИЦА: Ран листен пригор/септориоза (Septoria tritici), ръжди (Puccinia sp.) - 210 г/дка. ЛОЗЯ - десертни и винени: обикновена мана (Plasmopara viticola), екскориоза (Phomopsis viticolа), черно гниене (Guignardia bidvellii) - 210 г/дка. КАРТОФИ: мана (Phytophthora infestans) и кафяви листни петна (Alternaria solani) - 210 г/дка. ДОМАТИ: мана (Phytophthora infestans), кафяви листни петна (Alternaria solani) и бели листни петна (Septoria lycopersic) - 210 г/дка. ПАТЛАДЖАН: кафяви листни петна (Alternaria solani) - 210 г/дка. ДИНИ И ПЪПЕШИ: Краста по тиквовите (дини и пъпеши) (Cladosporium cucumerinum) - 210 г/дка. ЛУК: мана (Peronospora destructor) - 210 -260 г/дка.
ПЕРГАДО МЕД 27 ВГ - мана по лоза, мана по домати - 500 г/дка.
ПЕРГАДО Ф 45 ВГ - мана по лоза - 200 г/дка (0,2 %).
ПИКТОР СК - СЛЪНЧОГЛЕД: Алтернария (Alternaria spp.) - 30-50 мл/дка; Фома (Letpospheria macdonaldii) - 40 мл/дка; Склеротиния (Sclerotinia sclerotioru.), Фомопсис (Phomopsis helianthii), Сиво гниене (Botrytis cinerea)- 50 мл/дка. МАСЛОДАЙНА РАПИЦА: фома (Phoma lingam), склеротиния по маслодайна рапица (Sclerotinia sclerotiorum), алтернария по маслодайна рапица (Alternaria brassicae)- 50 мл/дка.
ПОЛИРАМ ДФ - ТЮТЮН: мана (Peronospora tabacina) - 0,2%. ЯБЪЛКА: -струпясване по ябълка - 0,2%. ЛОЗЯ: - мана по лоза (Plasmopara viticola) - 0,2%. ДОМАТИ: мана (Phytophthora infestans) и алтернария (Alternaria porri f. sp. solani) – 0,2%. КАРТОФИ: Мана (Phytophthora infestans) и алтернария (Alternaria porri f. sp. solani) - 200 г/дка. КРУША: Струпясване (Venturia pirina), Стемфилиум (Stemphyllium vesicarium) - 200 г/дка. МАРУЛЯ: Мана (Bremia lactucae) - 120-200 г/дка. КАРАМФИЛ: Ръжда (Uromyces spp) - 200 г/дка. ТИКВИЧКИ, КРАСТАВИЦИ, ДИНИ, ПЪПЕШИ, ТИКВИ: Мана (Pseudoperonospora cubensis) - 180-200 г/дка. ЛУК И ЧЕСЪН: - Мана (Peronospora destructor) - 180-220 г/дка. ДОМАТИ: Листни петна (Septoria lycopersici) - 200 г/дка.
ПОЛ-СУЛФУР 80 ВГ - ЛОЗЯ: Брашнеста мана (Uncinula necator, Oidium tuckeri) - 100-400 г/дка. ДОМАТИ: Брашнеста мана (Leveillula taurica, Oidium sp.) - 60-200 г/дка.
ПОЛ-СУЛФУР 80 ВП - ЛОЗЯ: Брашнеста мана (Uncinula necator, Oidium tuckeri) - 100-400 г/дка. ДОМАТИ: Брашнеста мана (Leveillula taurica, Oidium sp.) - 60-200 г/дка.
ПРЕМИС - ПШЕНИЦА: Твърда главня по пшеницата (Tilletia caries) - 150 мл/100 кг семена. ЕЧЕМИК: Праховита главня по ечемика (Ustilago nuda) - 150 мл/100 кг семена.
ПРОЗАРО 250 ЕК - ПШЕНИЦА: брашнеста мана, листни петна, фузариоза по класовете, кафява листна ръжда, жълта ръжда, базично гниене/фузариоза по стъбла - 100 мл/дка. ЕЧЕМИК: Брашнеста мана (Erysiphe graminis), Кафява ръжда по ечемика (Puccinia hordei), Жълта ръжда (Puccinia striiformis), Фузариум (Fusarium roseum), Мрежести петна по ечемика (Pyrenophora teres), Листен пригор (Rhynchosporium secalis) - 100 мл/дка. ОВЕС: фузариоза по класовете, брашнеста мана,, листни петна и коронеста ръжда -100 мл/дка. РЪЖ: кафява листна ръжда, листен пригор, фузариози по класа - 100 мл/дка. ТРИТИКАЛЕ: брашнеста мана, фузариоза по класовете и листни петна - 100 мл/дка. РАПИЦА: цилиндроспороза и склеротиния - 100 мл/дка.
ПРОЛЕКТУС 50 ВГ - ЯГОДИ в оранжерии: сиво гниене (Botrytis cinerea) – 80-120 г/дка, раб.р-р 50-150 л/дка. ДОМАТИ, ПИПЕР И ПАТЛАДЖАН в оранжерии: сиво гниене (Botrytis cinerea) – 80-120 г/дка, раб.р-р 50-150 л/дка. КРАСТАВИЦИ И ТИКВИЧКИ в оранжерии: сиво гниене (Botrytis cinerea) – 80-120 г/дка, раб.р-р 50-150 л/дка. ЯГОДИ: полско поизводство: Сиво гниене (Botrytis cinerea) - 120 г/дка. ЛОЗЯ (десертни и винени сортове): Сиво гниене (Botrytis cinerea) - 120 г/дка. ПРАСКОВИ И НЕКТАРИНИ: Ранно кафяво гниене (Monilinia laxa - Късно кафяво гниене (Monilinia fructigena) - 80 г/дка 120 г/дка.
ПРОПЛАНТ 722 СЛ - ДОМАТИ, ПИПЕР: Почвени патогени(Phytophthora sp., Pythium sp.) 0,1%(10 мл продукт на 10 л вода), 5 л/кв.м. работен разтвор. Поливане на разсада преди разсаждане. ТЮТЮНЕВ РАЗСАД: сечене на тютюнев разсад (Pythium spp., Fuzarium spp., Rhizoctonia spp.) - 20 мл/кв.м.
ПРОКСАНИЛ - КАРТОФИ: мана по картофи (Phytophtora insentans) - 200 мл/дка. ДОМАТИ (оранжерийно и полско производство): Мана (Phytophtora infestans ) - 250 мл/дка.
ПРОПУЛС 250 СЕ - РАПИЦА: Сухо стъблено гниене (фомоза) (Phoma lingam), Бяло гниене (склеротиниоза) (Sclerotinia sclerotiorum), Бели листни петна (Pseudocercosporella capsellae), Чернилка (Алтернария) (Alternaria brassicae), Цилиндроспориоза (Cylindrosporium spp.) Брашнеста мана по рапица (Erysiphe communis) - 100 мл/дка.
ПРОФАЙЛЪР 71,1 ВГ - мана по лозата - 200-225 г/дка, може да се използва през критичния за проявление на болестта период от фенофаза съцветията се виждат изцяло до фенофаза зърната започват да се събират, гроздът се затваря (ВВСН 53-77).
РАКСИЛ 060 ФС - ПШЕНИЦА: твърда главня, праховита главня - 50 мл/100 кг семе, до 4 л.
РАКСИЛ СТАР ФС (ЛАМАДОР ПРО) - ЕЧЕМИК (зимен и пролетен): Фузарийно кореново гниене (Fusarium spp.), Снежна плесен (Microdochium nivale), Ленточна болест (Drechslera graminea), Кафява прахови та главня (Ustilago nuda), Покрита главня (Ustilago hordei) - 50 мл/100 кг семена. ОВЕС: Фузарийно кореново гниене (Fusarium spp.), Снежна плесен (Microdochium nivale), Прахови та главня (Ustilago avenae), Покрита главня (Ustilago hordei f.sp. avenae) - 50 мл/100 кг семена.
РАКСИЛ УЛТРА 120 ФС - ПШЕНИЦА: твърда главня, праховита главня - 25 г/100 кг семе, до 4 л вода.
РАНКОНА 15 МЕ - ПШЕНИЦА: Твърда главня (Tilletia caries); Праховита главня (Ustilago tritici); Кореново гниене (Fusarium spp.); Снежна плесен (Microdochium nivale) - 100 мл/100 кг семена. ЕЧЕМИК: Праховита главня (Ustilago nuda); Ленточна болест (Pyrenophora graminea); Кореново гниене (Fusarium spp.); Снежна плесен (Microdochium nivale) - 133 мл/100 кг семена.
РАНКОНА И МИКС - ЕЧЕМИК: ленточна болест (Pyrenophora graminea) и праховита главня (Ustilago nuda) - 100 мл/ 100 кг семена.
РАНМАН ТУИН ПАК - КАРТОФИ: мана по картофи (Phytophthora infestans) - 20 мл/дка + 15 мл/дка „Активатор”.
РЕАЛ 300 ФС - ЦАРЕВИЦА: срещу почвени патогени (Питиум, Фузариум, Ризоктония) - 15 мл/100 кг семе, до 4 л вода. ПШЕНИЦА: твърда главня, праховита главня - 17 мл/100 кг семе, до 4 л вода. ЕЧЕМИК: праховита главня - 20 мл/100 кг семе, до 4 л вода.
РЕБЮТ ВГ - ЛОЗЯ – винени и десертни сортове: Сиво гниене (Botrytis cinerea) - 100-150 г/дка. ДОМАТИ: Сиво гниене (Botrytis cinerea) - 150-200 г/дка.
РЕВУС 250 СК - мана по картофи, мана по домати - 0,05 % (50 г/дка).
РЕДИГО ПРО 170 ФС - ПШЕНИЦА: Твърда главня (Tilletia tritici), праховита главня (Ustilago tritici) - 50 мл/100 кг семена; Фузарийно кореново гниене (Fusarium spp.), Снежна плесен (Microdochium nivale) 66,7 мл/100 кг семена. ЕЧЕМИК – зимен и пролетен: Праховита главня (Ustilago nuda) - 50 мл/100 кг семена; Фузарийно кореново гниене (Fusarium spp.), Хелминтоспориозно кореново гниене (Cochliobolus sativus), Мрежести петна (Pyrenophora teres ) - първична инфекция, Ленточна болест (Pyrenophora graminea) - 66,7 мл/100 кг семена. ЕЧЕМИК – зимен: Снежна плесен (Microdochium nivale) - 66,7 мл/100 кг семена. РЪЖ И ТРИТИКАЛЕ: Фузарийно кореново гниене (Fusarium spp.), Снежна плесен (Microdochium nivale) - 66,7 мл/100 кг семена. ОВЕС: Фузарийно кореново гниене (Fusarium spp.), Петносване на пониците (Pyrenophora avenae) – първична инфекция - 66,7 мл/100 кг семена.
РЕТЕНГО 20 ЕК /КОМЕТ ПРО - ЦАРЕВИЦА: северен листен пригор (Helminthosporium turcicum) - листна ръжда (Puccinia sorghi) - 70-100 мл/дка. СЛЪНЧОГЛЕД: Фома (Phoma macdonaldii), Фомопсис (Diaporthe helianthi), Склеротийно увяхване (Sclerotinia sclerotiorum), Алтернариоза (Alternaria helianthi)Брашнеста мана(Erysiphe cichoracearum) - 100 мл/дка, може да се прилага превантивно в доза 50 мл/дка. СОЯ: Сухо склероцийно гниене (Sclerotium bataticola), Пригор по стъблата на бобовите (Diaporthe phaseolorum), Аскохитоза (Ascochyta sojaecola) - 50-100 мл/дка, минимална употреба. ФАСУЛ: Сиво гниене (Botrytis cinerea), Склероцийно гниене (Sclerotinia spp.), Ръжда (Uromyces spp.) - 50 мл/дка, минимална употреба. ГРАХ: Листни петна (Ascochyta pisi), Ръжда (Uromyces pisi) - 50 мл/дка, минимална употреба. НАХУТ: - Чернилка (Mycosphaerella rabiei), Аскохитоза (Ascochyta sojaecola) - 50 мл/дка, минимална употреба.
РИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68 ВГ - мана по лоза, мана по краставици (оранжерийно производство), картофена мана по домати (оранжерийно производство), алтернария по домати (оранжерийно производство) - 0,25 %; мана по картофи, кафяви листни петна по картофи, мана по лук, мана по тютюн, мана по домати (полско производство), кафяви листни петна по домати (полско производство), мана по краставици (полско произв.) - 250 г/дка.
РИДОМИЛ ГОЛД Р ВГ - БРОКОЛИ: мана (Peronospora spp.) и чернилка (Alternaria spp.) - 500 г/дка. ДОМАТИ на открито и в оранжерии: картофена мана (Phytophthora infestans) - 500 г/дка. КАРТОФИ: мана (Phytophthora infestans) - 500 г/дка. КАРФИОЛ: мана (Peronospora spp.) и чернилка (Alternaria spp.) - 500 г/дка. ЛОЗА: мана (Plasmopara viticola syn. Peronospora viticola) - 500 г/дка. ПРЕСНИ БИЛКИ и БОСИЛЕК на открито и в оранжерии: мана (Phytophthora spp.), алтернариоза /черни листни петна (Alternaria spp.) - 500 г/дка. МАРУЛЯ, на открито и в оранжерии: мана по салата (Bremia lactucae), алтернариоза/ черни листни петна (Alternaria spp.) - 500 г/дка. РУКОЛА, ЛИСТА И КЪЛНОВЕ от зелеви на открито и в оранжерии: мана (Peronospora spp.) и чернилка (Alternaria spp.) - 500 г/дка. ЦИКОРИЯ, КРЕСОН, ПОЛСКА САЛАТА И ЧЕРВЕН СИНАП на открито: мана по салата (Bremia lactucae), алтернариоза/ черни листни петна (Alternaria spp.) - 500 г/дка. ЛУК: мана по лук (Peronospora spp.), пурпурни петна по лук (Alternaria spp.) - 500 г/дка. ДИНИ И ПЪПЕШИ на открито и в оранжерии: мана по пъпеши (Pseudoperonospora spp.), кафяви листни петна (Alternaria spp.) - 500 г/дка.

Автор: ВЕСТНИК ЗА ГРАДИНАТА

Представяме Ви:

Възпитайте детето да бъде победител

Как да научим детето да цени себе си? Това е и лесно, и сложно едновременно. Всъщност детето трябва да се обича истински и правилно да се възпитава. Тогава половината от самоуважението ще „проникне” ...

Люти чушки по селски

За тази туршия са ни необходими 2 кг люти чушки от сорта Шипка, 1,5 л. оцет, 500 мл вода, 2 к.ч. сол и 1 ч.ч захар. Отрязваме дръжките на чушлетата, измиваме ги и ги нареждаме в бурканчета. Приготвяме...

Отглеждане и размножаване на пеперомията

Едно от предпочитаните растения за украса на интериора е пеперомията. Това тя дължи преди всичко на интересния рисунък и впечатляващите багри на листата. Цветовете, макар и забележими, нямат особено з...

Лекарство против... страх

Въпреки че е на път да разкрие тайните на Вселената, човекът си остава загадка за самия себе си. И не защото не може да проумее как работят сърцето или черният му дроб. А защото се сблъсква постоянно ...

Начало