Градина » Основни методи за присаждане на овошки

 Основни методи за присаждане на овошки

Присаждането е основният начин за размножаване и единственият начин за облагородяване и преоблагородяване на дървесните овощни видове. При размножаването най-често се използва присаждането на спяща пъпка (окулиране). То започва към средата на юли и продължава до към началото на септември. Окулиране може да се извърши и през пролетта (на будна пъпка). Едно от най-важните условия за успешното првеждане на окулирането е подложките да не са по-стари от 1-3 години, да не са по-дебели от 1,5-2 см и да имат активно сокодвижение. То може да се извърши и върху клонки с такива размери в короната на по-стари дървета. Технологията на окулирането се изразява в следното. Върху подложката се прави Т-образен разрез на кората. Пъпката на калема се изрязва с тънък слой дървесина, като се започа на около 1,5-2 см под нея и се завършва на такова разстояние над пъпката. Отрязаното щитче се поставя в Т-образният нарез така, че пъпката да слезне на около 0,5 см под напречния нарез.
По-старите дървета се присаждат на калем. То се провежда през пролетта. За някои от начините то може да започне още през втората половина на март и да продължи до началото на май. Важно условие за успеха на това присаждане е калемите да бъдат свежи и в пълен покой и клоните да не бъдат по-дебели от 5-6 см в диаметър. Познати са голям брой начини за присаждане на калем, но в практиката най-често се използват следните:

Присаждане „на разцеп”

Този начин на присаждане може да започне по-рано през пролетта, преди да е започнало сокодвижение. Тогава се присаждат черешата, вишнята, кайсията и др. Технологията се състои в следното. Отрезът на клона се заглажда със здрав и остър нож. Такова заглаждане се прави при всички начини на присаждане. След това със специален нож се разцепва на дълбочина 5-6 см. В основата на калемите се правят два срещуположни, еднакво дълги (3-4 см) отреза с клиновидно изрязване към вътрешната и основната част на отреза. Отрезите са срещу пъпка, като над нея се оставят още 1-2 пъпки и срещу най-горната калемът се отрязва косо. В двата края на разцепа се поставят по един калем, като се внимава кората им да съвпадне с кората на подложката. Между двата калема се поставя парче дървесина, за да не попадне там замазка. Завързва се и всички наранени части се замазват с овощарска замазка.

Присаждане „на кози крак”

Върху подложката се прави клиновидно изрязване с дължина 3-4 см, с наклон навътре под ъгъл 60 градуса. В долния край на калема, срещу пъпка се прави клиновидно изрязване, така че да запълни отреза на подложката. Завързва се и се замазва с овощарска замазка. С този начин на присаждане също може да се започне по-рано напролет.

Присаждане „под кора”

Кората на подложката се срязва вертикално на дължина 3-4 см. Горният край на кората леко се повдига с обратната страна на ножчето, за да се постави по-лесно калема. В долната му част се реже косо срещу пъпка, на дължина 3-4 см. Оставят се още 1-2 пъпки и над последните се прави отрез под наклон около 45 градуса. Привързва се и се замзва с овощарска замазка. На един клон могат да се поставят до четири калема, в зависимост от дебелината му.
В практиката често се извършва още присаждане „на страничен зарез”, „на седло”, „на копулация” и др. При всички начини на присаждане превръзката се разхлабва, без да се премахва, след като прораснат калемите. Своевременно се премахват всички филизи прорастнали върху подложката.

Автор: проф.Цоло Михайлов

Представяме Ви:

Зелето отива в лехата

В райoните с мека зима, най-често в Южна България, главестото зеле може да се отглежда на открито и през зимата. За това производство се използвaт само определени сортове, които притежават много добра...

Патладжанът иска да му е топло

Топлолюбивият зеленчук най-добре се развива и расте при 22-28 градуса. Ако температурата е под 15°С, цветовете и завръзите окапват. При силно захлаждане се появява антоцианово оцветяване на всички зел...

Разсадът се подхранва по специална рецепта

Добра хранителна среда за разсад се приготвя от равни части почва, прегорял оборски тор и чист речен, не много ситен пясък. Най-общо съотношението почва-тор-пясък е 1:1:1. Имат се предвид обемни части...

Вземете резници от форзицията

Най-ранобудният храст цъфтящ преди всички е форзицията. Януари и февруари са подходящи месеци да се подготвят зрели резници. Родина на форзицията е Китай, но й при нас се е приспособила добре, защото ...

Начало