Градина » Колцувайте, ако искате по-ранно грозде

 Колцувайте, ако искате по-ранно грозде

Колцуването по лозата е дейност, позната отдавна. То се състои в отнемане на пръстен, широк около 5 мм, от кората на плодната пръчка, зеления летораст или рамото на лозата. С това се спира движението на веществата от листата към корените и те се натрупват в гроздовете и в леторастите над колцуваното място. В следствие на по-доброто хранене зърната стават по-едри и гроздето узрява по-рано.
Колцуването се прави със специален инструмент – колцувач. В извитата си част той има две успоредни пластинки – режеща част. С тях се захваща плодната пръчка, натиска се леко и целият колцувач се завърта около пръчката. Натискът се регулира така, че да се прерязва само кората, която се отделя като пръстен. Дървесината не трябва да се наранява.
Успехът на колцуването зависи от няколко важни условия. Преди всичко то трябва да се извършва навреме – от 7 до 10 дни след прецъфтяването на лозите. Всяко закъснение води до отслабване на ефекта. Колцуването няма да даде резултати, ако се направи при прошарване на гроздето.
При лози с извършена резитба Гюйо колцуването се прилага върху плодната пръчка, като над отреза да останат не повече от 3-4 грозда. С тази дейност се цели да се ускори узряването само на една част от гроздето. Ако пръстенът е изрязан около извивката на плодната пръчка, над него остава почти цялото грозде на лозата и резултатите са незадоволителни.
Не бива всички лози да се колцуват. При слабите то не дава никакъв ефект.
Резултатите ще бъдат още по-добри, когато колцуването се комбинира с прореждане на зърната в гроздовете. Върху едни и същи лози то трябва да се извършва през 1-2 години. Уместно е лозите да се разделят на три части и да се колцуват последователно.

Автор: ВЕСТНИК ЗА ГРАДИНАТА

Представяме Ви:

Как да торите ранните зеленчуци

В групата на ранните зеленчуци влизат спанак, салата, репички, лук и чесън за зелено. Тези култури се характеризират с къс вегетационен период и слабо развита коренова система. Това ги прави много взи...

Запознайте се с розовата ябълка

Розовата ябълка (Syzygium jambos, Eugenia jambos, Jambosa jambos) с нищо не напомня ябълката, нито по формата на дървото, нито по формата на своите плодове. Тя идва от Източна Индия. Дървото на розова...

Защо стапелията ми не цъфти?

Стапелията е сравнително рядко разпрастранено сукулентно растение. Свободно в природата се среща в тропичните и субтропични области. По тази причина при климатичните условия на нашата страна се отглеж...

Oт какво боледуват фикусите

Добре познатият на всички фикус еластика, който често се превръща в “завареното дете” на домакинята, в домовете съжителства с още много свои близки роднини. Дървовидните фикус бенджамин, фикус бенгале...

Начало