Още рецепти » РАЗРЕШЕНИ ХЕРБИЦИДИ – 2017 г., I част

 РАЗРЕШЕНИ ХЕРБИЦИДИ – 2017 г., I част

АГРОКСОН /СЕРИДОР МЦПА - пшеница и ечемик - 200 мл/дка, внася се във фаза братене на културите.
АДЕНГО 465 СК - срещу едногодишни житни и широколистни плевели, вкл. балур от семена при царевица (зърно и силаж) - 35 и 44 мл/дка (преди поникване), 35 мл/дка (ранно вегетационно).
АЖИЛ 100 ЕК /ШОГУН 100 ЕК - срещу едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища: Домати, лук, захарно цвекло, памук: срещу едногодишни житни плевели - 75-120 мл/дка, във фаза на плевелите 2-3-ти лист до удължаване на стъблото; срещу многогодишни житни плевели - 150-200 мл/дка при височина на плевелите 15-20 см; срещу балур -100-150 мл/дка, при височина на балура 10-20 см; Соя - 75-120 - мл/дка; Слънчоглед - 80 мл/дка. Маслодайна рапица: срещу самосевки от житни култури - 50 мл/дка, във фаза 3-5-ти лист на самосевките; срещу едногодишни житни плевели - 75-120 мл/дка във фаза на плевелите 2-3-ти лист до удължаване на стъблото; срещу многогодишни житни плевели - 150-200 мл/дка, при височина на плевелите - 15-20 см, срещу балур - 100-150 мл/дка, при височина на балура 10-20 см. Лозя: срещу едногодишни житни плевели - 75-120 мл/дка във фаза на плевелите 2-3-ти лист до удължаване на стъблото; срещу многогодишни житни плевели -150-200 мл/дка, при височина на плевелите 15-20 см; срещу балур - 100-150 мл/дка, при височина на балура 10-20 см. Картофи: срещу едногодишни житни плевели - 75-120 мл/дка, във фаза на плевелите 2-3-ти лист до удължаване на стъблото; срещу многогодишни житни плевели – 150 мл/дка, при височина на плевелите 15-20 см; срещу балур - 100-150 мл/дка, при височина на балура 10-20 см. Тютюн, леща: срещу едногодишни житни плевели - 75-120 мл/дка, във фаза на плевелите 2-3-ти лист до удължаване на стъблото; срещу многогодишни житни плевели – 150 мл/дка, при височина на плевелите 15-20 см; срещу балур - 100-150 мл/дка, при височина на балура 10-20 см. Моркови, магданоз – корен, спанак: срещу едногодишни житни плевели - 75-120 мл/дка, във фаза на плевелите 2-3-ти лист до удължаване на стъблото; срещу многогодишни житни плевели – 150 мл/дка, при височина на плевелите 15-20 см; срещу балур - 100-150 мл/дка, при височина на балура 10-20 см. Патладжан, чесън, броколи, фасул, грах, бакла нахут, лен, разсадници, декоративни горски дървесни видове: срещу едногодишни житни плевели - 75-120 мл/дка, във фаза на плевелите 2-3-ти лист до удължаване на стъблото; срещу многогодишни житни плевели – 150 мл/дка, при височина на плевелите 15-20 см; срещу балур - 100-150 мл/дка, при височина на балура 10-20 см. Копър: срещу едногодишни житни плевели - 75-120 мл/дка, във фаза на плевелите 2-3-ти лист до удължаване на стъблото; срещу многогодишни житни плевели – 125 мл/дка, при височина на плевелите 15-20 см; срещу балур - 100-125 мл/дка, при височина на балура 10-20 см.
АКСИАЛ 050 ЕК - срещу едногодишни житни плевели в т. ч. див овес при: пшеница и ечемик - 60-90 мл/дка с 20-40 л/дка работен разтвор, внася се се във фаза братене на културите и от фаза 2-3 лист до фаза братене на плевелите.
АКСИАЛ ЕДНО ЕК - срещу едногодишни житни плевели в т. ч. див овес и широколистни плевели в т.ч. слабочувствителни на хормоно-подобните хербициди плевели при: пшеница и ечемик - 100 мл/дка с 20-40 л/дка работен разтвор, внася се във фаза 3 лист до 2-ри възел на културите, 3-5 лист на житните плевели (3 лист до края на братене на дивия овес) и 2-4 лист на широколистните плевели.
АКУРАТ 20 ВГ - Срещу едногодишни широколистни плевели: Пшеница (мека и твърда): - 1,5 г/дка, BBCH 13-19 (три листа разтворени - 9 или повече разтворени листа) - 3 г/дка, BBCH 20-39 (само главното стъбло-флаговият лист е напълно разтворен). Ечемик (зимен и пролетен): - 1,5 г/дка, BBCH 13-19 (три листа разтворени - 9 или повече разтворени листа) - 3 г/дка, BBCH 20-39 (само главното стъбло-флаговият лист е напълно разтворен). Зимна ръж: - 1,5 г/дка, BBCH 13-19 (три листа разтворени - 9 или повече разтворени листа) - 3 г/дка, BBCH 20-39 (само главното стъбло-флаговият лист е напълно разтворен). Тритикале: - 1,5 г/дка, BBCH 13-19 (три листа разтворени - 9 или повече разтворени листа) - 3 г/дка, BBCH 20-39 (само главното стъбло-флаговият лист е напълно разтворен). *Срок на пускане на паша на селскостопански животни след приложение -120 дни.
АКУРАТ 60 ВГ - срещу едногодишни широколистни в т.ч. устойчиви на хормоноподобните херби-циди плевели при: пшеница и ечемик - 1 г/дка, внася се след 3 лист до края на братене на културата. Забележка: В предложената доза продуктът не контролира лепка и паламида
АКУРАТ ЕКСТРА ВГ - Едногодишни широколистни плевели: Пшеница, Ечемик - 5 г/дка, *да не се прилага при хлебна пшеница, както и при пивоварен ечемик и ечемик за семе.
АКЦЕНТ 75 РХ - срещу едногодишни и многогодишни житни (в т.ч. балур и пирей) и някои широколистни плевели: Царевица - 7 г/дка + 0,1% Тренд 90.
АЛАЙ МАКС/ ПОЙНТЕР УЛТРА - срещу широколистни плевели при: пшеница и ечемик - 3,5 г/дка с 30-40 л/дка работен разтвор, внася се във фаза 2-3 лист най-късно до началото на вретенене на културите.
АЛИАНС ВГ/ПОЛИМЕР ВГ - Срещу широколистни плевели при: ечемик, твърда пшеница, мека пшеница, ръж, тритикале - 7,5 г/дка, BBCH 32 (до втори възел).
АЛКАНС СИНК ТЕК - Срещу едногодишни широколистни и житни плевели: Картофи - 250 мл/дка, (с изключение на картофи, отглеждани за посадъчен материал).
АМИНОПИЕЛИК 600 СЛ - срещу широколистни плевели при: царевица - 120 мл/дка, внася се във фаза 3-5 лист на културата; пшеница и ечемик - 150-200 мл/дка, внася се във фаза братене на културите.
АРАТ - Срещу широколистни плевели: Пшеница, ечемик - 10-20 г/дка, Прилага се във фаза BBCH 13-29 (разтворени 3 листа-край на братенето) *Може да се прилага с адювант ДЕШ-50 мл/ дка; Царевица - 20 г/дка + ДЕШ100 мл/дка Прилага се във фаза BBCH 12-16 (разтваряне на 2-ри лист-разтваряне на 6-ти лист), * Да не се използва при сладка царевица; срещу широколистни в т. ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при: пшеница и ечемик - 10-20 г/дка, внася се във фаза братене на културите; -пшеница и ечемик - 10-20 г/дка+ 50 мл/дка ДЕШ, внася се във фаза братене на културите и 3-5 лист на плевелите; царевица - 20 г/дка+ 100 мл/дка ДЕШ, внася се във фаза 2-6 лист на плевелите.
АРИГО ВГ - Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели: Царевица (за зърно и силаж) - 30 г/кг.
АРКАДА 880 ЕК - Едногодишни житни и широколистни плевели при:
Картофи - 400-500 мл/дка, Приложение: фаза BBCH 00-10 (след засаждане, преди поникване на културата до височина на стъблото 5 см.)
АУРА - Кокошо просо (Echinochloa crus galli), Дараджан (Echinochloa oryzoides), Диво просо (Echinochloa colonum), Есенно просо (Panicum dichotomiflorum): Ориз (пресушено поле) - 40 мл/дка, BBCH 14-15 (4-5 листа на културата); - 50 мл/дка, BBCH 21-23 (начало на братене: видим първи брат – забележими три братя); -60-80 мл/дка, BBCH 23-29 (забележими три братя – видими максимален брой братя); - 100 мл/дка, BBCH 29 (край на братене, максимален брой братя). * Използва се с адюванта Деш ХЦ в концентрация 0,2-0,25%
АФАЛОН 45 СК - срещу едногодишни широколистни плевели при: лук - 100-150 мл/дка, внася се във фаза 3 лист на културата и ранни фази на плевелите; слънчоглед - 300 мл/дка; соя - 300-400 мл/дка, внася се след сеитба, преди поникване при соя и слънчоглед.
БАЗАГРАН 480 СЛ - срещу едногодишни широколистни плевели при: градински грах за семепроизводство -100-150 мл/дка; копър, резене, хизоп - 180 мл/дка; лук, чесън, картофи - 200 мл/дка; фасул и грах - полско производство, соя, лен - 200 мл/дка.
БАЗАМИД ГРАНУЛАТ - срещу едногодишни житни и широколистни плевели при: тютюн (разсад) - 10-20 г/кв.м., внася се 10-15 дни преди засяване с инкорпориране, след което се покрива с полиетилен.
БАЗИС 75 ДФ - срещу едногодишни и многогодишни житни и едногодишни широколистни плевели при: царевица - 2-2,5 г/дка+ Тренд - 0,1 %, внася се във фаза 2-4 лист на плевелите, 20-25 см височина на балура и до 6-ти лист на културата.
БАСТА 15 СЛ - срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при: овощни градини и лозя - 500 мл/дка, внася се само редово в активна вегетация на плевелите.
БАРКЛИ ГАЛЪП 360 /БАРКЛИ ВАРВАРИН 360 - срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели през вегетацията: лозя и овощни градини - 400-1200 мл/дка; стърнища и ж.п. линии - 1200 мл/дка.
БЕЛВЕДЕРЕ - Срещу широколистни плевели: Захарно цвекло - 100 мл/дка, Брой приложения: 1-3; фаза на приложение: 1.BBCH 10 (видими първи листа) 2. BBCH 12 (първи чифт листа) 3. BBCH 14 (втори чифт листа), Максимална доза – 300 мл/дка за година.
БЕЛВЕДЕРЕ ФОРТЕ - Срещу широколистни плевели: Захарно цвекло - 00 мл/дка, Брой приложения: 1-3; фаза на приложение ВВСН 10 -14 (котиледоните са хоризонтално разтворени – втори чифт листа); Максимална доза – 300 мл/дка за година.
БЕЛУРЕ - Т - Срещу едногодишни широколистни плевели: Пщеница, Ечемик, Тритикале, Овес, Ръж - 2 г/дка.
БИАТЛОН 4Д - Срещу едногодишни и някои многогодишни широколистни плевели: пшеница, есенен и пролетен ечемик, ръж, овес, тритикале - 4-5,5 г/дка или 4-5,5 г/дка + 100 мл/дка адювант ДЕШ.
БИСМАРК КС - Едногодишни житни и широколистни плевели: Памук - 200-250 мл/дка; Тютюн - 250-300 мл/дка; Рапица - 120-150 мл/дка; Аспержи - 200-300 мл/дка; Резене - 150-200 мл/дка; Кориандър - 150-200 мл/дка; Ориз (засят на сухо) - 200-300 мл/дка; Соя - 200-250 мл/дка; Фасул, Грах, Бакла, Картофи, Моркови - 150-200 мл/дка.
БИТЪП КОМПАКТ - срещу едногодишни широколистни плевели при: захарно цвекло - 600 мл/дка, внася се след 1-ви чифт същински листа на културата и от котиледони до 2-4 лист на плевелите; захарно цвекло - 300+300 мл/дка, внася се двукратно: I-во третиране след 1-ви чифт същински листа на културата и от котиледони до 2-4 лист на плевелите; II-ро - 7-10 дни след първото.
БРАСАН 540 ЕК - Зимна маслодайна рапица: Едногодишни широколистни и някои житни плевели - 200 мл/дка. На една и съща площ, продуктът може да се прилага веднъж на три години.
БЕФЛЕКС - Срещу едногодишни широколистни плевели: Пшеница, Ечемик - 50 мл/дка, Прилага се във фаза BBCH 00-13.
БУГУИС - Срещу едногодишни житни плевели: Пшеница (мека; твърда) - 63 мл/дка.
БУТИЗАН 400 СК - срещу едногодишни широколистни и житни плевели: зеле - 250 мл/дка, внася се след разсаждане на зелето до 2 лист на плевелите; зелев разсад (лехи) - 250 мл/дка, внася се след сеитба, преди поникване; рапица - 250 мл/дка, внася се след сеитба, преди поникване или вегетационно до 2 лист на плевелите Забележка: да се използва единствено всяка трета година за една и съща обработваема площ.
БУТИЗАН S - срещу едногодишни широколистни и житни плевели при: тютюн - 150 мл/дка, внася се след вкореняване на растенията; праз - 200 мл/дка внася се във фаза 2-4 лист на плевелите; зеле - 200 мл/дка, внася се 8-10 дни след разсаждане, фуражна рапица - 200 мл/дка, внася се след сеитба, преди поникване на културата. Забележка: да се използва единствено всяка трета година за една и съща обработваема площ.
БУТИЗАН МАКС - Едногодишни житни и широколистни плевели при маслодайна рапица: - 200-250 мл/дка, приложение: след сеитба, преди поникване на културата - ВВСН 00-06; маслодайна рапица - 250 мл/дка, приложение: вегетационно – на есен: до 2-ри – 4-ти лист на културата и до 2-ри лист на плевелите (ВВСН 10-14).
БУКТРИЛ УНИВЕРСАЛ - срещу широколистни плевели: - пшеница, ечемик, овес, ръж - 100мл/дка, Прилага се във фенофаза на културата BBCH 21 -32 (Начало на братене-втори възел е най - малко на 2см над първия възел); царевица, сорго - 80мл/дка, Прилага се във фенофаза BBCH 14-16 (Разтваряне на четвърти лист, разтваряне на шести лист)
ВАЛСАГЛИФ - срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при: лозя - 600 мл/дка, внася се в активна вегетация на плевелите (20-30 см височина). *Заб.: прилага се с 10-20 л/дка работен разтвор
ВАЛСАМИН - срещу широколистни плевели при: пшеница - 150 мл/дка, внася се във фаза братене на културата.
ВЕЗУВИЙ - Едногодишни и многогодишни, житни и широколистни плевели: Памук Тютюн - 200 мл/дка; Пшеница Ечемик - 400 мл/дка; Овощни градини, Свободни площи Стърнища, Канали - 400-1000 мл/дка; Топола, Орех (над 3 г.), Смърч (над 2 г.) - 500 мл/дка; Железо-пътни линии, Пасища 1000 мл/дка.
ВЕНТУМ ВГ - срещу едногодишни житни и широколистни плевели в т. ч. балур от семе и коренища и други многогодишни (паламида, пирей) при: царевица -10-15 г/дка+ 200 мл/дка Меро (прилепител, внася се от 2-6 лист на културата, от котиледони до 6 лист на едногодишните широколистни плевели и 15-25 см височина на балура.
ВИКТУС 4 СК /КЕЛВИН ТОП - срещу едногодишни и многогодишни житни, вкл. балур от коренища и някои широколистни плевели (щир, синап, просфорник) при: царевица -125 мл/дка, внася се във фаза до 8 лист на културата, 15 см височина на балура и 2-4 лист на широколистните плевели.
КЕЛВИН ОД - Едногодишни и многогодишни житни и едногодишни широколистни плевели, в т.ч. балур от коренища: Царевица -100 мл/дка, 125 мл/дка, 150 мл/дка, *дозите на приложение са в зависимост от степента на заплевеляване *Да не се прилага при сладка царевица.
ГАЛАКСИЯ СЛ - Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели: Ябълки, круши и цитрусови култури - 400-600 мл/дка, Начални фази и активен растеж на плевелите пролет-лято; Маслини - 400-600 мл/дка, Начални фази и активен растеж на плевелите пролет-есен.
ГАЛЕРА СУПЕР - Срещу широколистни плевели при: Зимна маслодайна рапица, Пролетна маслодайна рапица - 20 мл/дка, Внася се във фаза ВВСН 12-39 на културата *На една и съща площ да се използва веднъж на 3 години.
ГАЛИГАН 240 ЕК / ОКСИГАН 240 ЕК - срещу едногодишни и някои многогодишни широколистни плевели при: слънчоглед - 80-100 мл/дка, внася се след сеитба, преди поникване на културата; лук II-ра год. - 150 мл/дка, внася се трикратно (50+50+50 мл/дка), през 7 дни като: I-во третиране - се във фаза 3-4 лист на културата и ранни фази от развитето на плевелите Забележка: възможна е проява на фитотоксичност, която впоследствие се преодолява.
ГАРДОПРИМ ПЛЮС ГОЛД 500 СК /СИЛБА СК срещу едногодишни житни и широколистни плевели при: слънчоглед - 350 мл/дка, внася се след сеитба, преди поникване; царевица - 400-450 мл/дка, внася се след сеитба, преди поникване или след поникване на културата до 1-2 лист на житните плевели.
ГЛИН 75 ВГ - срещу широколистни в т. ч. слабоувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при: пшеница, ечемик и овес - 1,3-2 г/дка, момент на приложение: разтворен първи лист - начало на удължаване на стъблото (BBCH 11-30); пшеница – 1,5-2 г/дка, внася се след сеитба, преди поникване на културата. Забележка: да се прилага на площи за монокултурно отглеждане на зимни житни култури
ГЛИФОГАН 480 СЛ /ГЛИФОГОЛД 480 СЛ - срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при: овощни градини, лозя, свободни площи (стърнища) - 400-1000 мл/дка; ж.п.линии - 1000 мл/дка, внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели; при тютюн - 300 мл/дка, за премахване на цв.китка и ограничаване на филизообразуването.
ГЛИФОЗАТ 360 - С - срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при: овощни градини, лозя, свободни площи (стърнища) - 400-1200 мл/дка, Внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели.
ГЛИФОС 36 СЛ - срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при: овощни градини, лозя, свободни площи (стърнища) - 400-1200 мл/дка; ж.п.линии - 1200 мл/дка, Внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели.
ГЛИФОС ДАКАР - Полски и зеленчукови култури, лозя, всички овощни култули: Многогодишни плевели - 370 г/дка; - Двугодишни плевели - 318 г/дка; Едногодишни плевели - 159 г/дка,* Преди засаждане на културата. Лозя и всички овощни култури: Многогодишни плевели - 424 г/дка; Двугодишни плевели - 318 г/дка; Едногодишни плевели - 212 г/дка, * По време на вегетация. Пшеница, ечемик: Поникнали плевели - 318 г/дка, * Не се прилага при хлебна пшеница, малцов и пивоварен ечемик и при семепроизводство. Полски и зеленчукови култури, лозя, всички овощни култули: Многогодишни плевели - 370 г/дка; Едногодишни и двугодишни широколистни плевели - 318 г/дка; Едногодишни плевели - 159 г/дка,* След прибиране на реколтата.
ГЛИФОС СУПЕР 45 СЛ - срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при: свободни площи (стърнища) - 320-960 мл/дка; ж.п.линии - 960 мл/дка, внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели.
ГРАНСТАР 75 ДФ /ТРИМЕР 75 ДФ - срещу едногодишни широколистни в т. ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при: пшеница и ечемик - 1-1,5 г/дка,* ВВСН 13- 39-от развитие на 3 лист до начало на поява флагов лист на културите и началнли фази на плевели, При необходимост се комбинира с 2,4 Д ам.сол.
ГРАНСТАР СУПЕР 50 СГ - срещу едногодишни широколистни, в това число слабо чувствителни на хормоноподобни хербициди (2,4 Д, МЦПА), плевели и паламида: пшеница и ечемик - прилага се по време на вегетацията във фенофаза на културите братене /23-29 ВВСН/, фенофаза на едногодишните широколистни плевели 2-4 лист и фаза розетка на паламидата в доза 4 г/дка. Максимален брой приложения: 1,
ГЪЛИВЕР 50 ВГ - Техника на приложение:наземна техника Количество на работния разтвор: 20-40 л/дка Житни и широколистни плевели (от семена и от коренища) 1-ви до 4-6-ти лист, Видове просо (Echinochloa spp ) 1-ви до 4-ти лист, преди начало на братене: Ориз - 4-5 г/дка, *BBCH 12-29 на културата (две листа разтворени-видими са максималния брой братя), *Прилага се с прилепител Тренд 90- 0,1.
ДЕВРИНОЛ 4 Ф - срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при: фуражна рапица - 300-350 мл/дка, внася се преди сеитба с плитко инкорпориране; тютюн (лехи) - 300-400 мл/дка, внася се преди сеитба с плитко инкорпориране; тютюн - 400 мл/дка, внася се преди разсаждане; сливи - 400 мл/дка, внася се преди вегетацията с инкорпориране; шипки (разсад) - 400 мл/дка, внася се преди сеитба с плитко инкорпориране; лавандула - разсад - 400 мл/дка, внася се след сеитба, преди поникване на културата. Зеле - 400-500 мл/дка, внася се преди разсаждане; домати (безразсадни), пипер (безразсадни) - 400-500 мл/дка, Внася се преди сеитба с плитко инкорпориране, Забележка: третираните с Девринол площи да не се засяват с житни култури.
ДЕРБИ СУПЕР - срещу широколистни в т.ч. устойчиви на хормоноподобните хербициди плевели при: пшеница - 2,5-3,3 г/дка, внася се във фаза братене на културата, Забележка: високата доза се прилага при преобладаващо заплевеляване с паламида.
ДЕРБИ СУПЕР ЕДНО/ ЛАНСЕЛОТ - Срещу широколистни плевели при: Пшеница (твърда и мека) - 2,5-3,3 г/дка, Прилага се във фаза ВВСН 21-32 на културата (от начало на братене до поява на втори възел) и до 6-8 лист на плевелите; Ечемик - 2,5-3,3 г/дка, Прилага се във фаза ВВСН 21-32 на културата (от начало на братене до поява на втори възел) и до 6-8 лист на плевелите.
ДИКВА 20 СЛ/ ДИМОР 20 СЛ/ ДИМАЗО 20 СЛ - Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели: Лозя, овощни градини, цитрусови култури, маслини - 330-500 мл/дка,* Преди активна вегетация на културата, при активна вегетация на плевелите; Разсдници, зеленчукови култури, аспержи, декоративни растения - 200-400 мл/дка, *30 дни преди засаждане/засяване, при активна вегетация на плевелите; Люцерна - 250-330 мл/дка, * Преди засяване, при активна вегетация на Плевелите; Царевица, тревен чим (Бермудска трева (Bermuda grass), Bluegrass, Bentgrass, Ryegrass, Quakgrass, Fescue, Zoysiagrass, St. Augustine grass,Bahiagrassm Centipedegrass, Carpetgrass, Grama grass) - 330-500 мл/дка. * Преди засяване, при активна вегетация на плевелите; Картофи: като десикант - 330-500 мл/дка, *1 месец преди прибиране; Пасища - 500 мл/дка, Преди създаване на пасища, Преди засяване, при активна вегетация на плевелите.
ДИКОПУР Ф/ ХЕРБОКСОН ТОП - срещу широколистни плевели при: царевица - 120 мл/дка, внася се във фаза 3-5 лист на културата; пшеница и ечемик – 150-200 мл/дка, внася се във фаза братене на културите.
ДИФЛАНИЛ СД - Срещу едногодишни широколистни плевели: Пшеница (зимна) - 25 мл/дка; Пшеница (пролетна) - 37,5 мл/дка; Ечемик (зимен) - 25 мл/дка; Ръж (зимна) - 25 мл/дка; Ръж (пролетнa) - 37,5 мл/дка.
- втора професи онална
ДЕССИКАШ 200 СЛ - срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели и десикант при: картофи - 250 мл/дка, *не по-рано от ВВСН 47-49 (клубените достигат до 70% от крайното си тегло и кожицата се е оформила напълно).
ДИОВИД 60 СЛ - срещу широколистни плевели при: царевица -120 мл/дка, внася се във фаза 3-5 лист на културата; пшеница - 150-200 мл/дка, във фаза братене на културата.
ДИФЕНДЪР СЛ /ПАСИФИК СЛ /МАГНЕТО СЛ - срещу широколистни в т. ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при: пшеница - 80-100 мл/дка, внася се във фаза братене на културата; царевица -120 мл/дка, внася се във фаза 3-5 лист на културата.
ДОМИНАТОР 360 СЛ - срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при: овощни градини, лозя - 400-1200 мл/дка; ж.п.линии - 1200 мл/дка.
ДОМИНАТОР МЕГА 480 СЛ - На стърнища срещу едногодишни житни и широколистни плевели - 300мл/дка;На стърнища срещу многогодишни житни и широколистни плевели - 900мл/дка.
ДОМИНАТОР УЛТРА - срещу едногодишни житни и широколистни плевели при: лозя - 300 мл/дка, с 20-30 л/дка раб.р-р, внася се по време на вегетация с насочено пръскане.
ДУАЛ ГОЛД 960 ЕК /ТЕНДЪР ЕК - срещу едногодишни житни в т. ч. балур от семе и някои широколистни плевели при: домати (разсадни и безразсадни), пипер (разсадни и безразсадни), моркови, лук I, II, III година - 120 мл/дка; Царевица, слънчоглед, соя, захарно цвекло, тютюн, памук, картофи, фасул, люцерна, сорго - 150 мл/дка. Внася се след сеитба (засаждане), преди поникване или преди разсаждане на културите Забележка: при лук I-ва година да се прилага само на средно тежки и тежки почви Семената на соргото, предварително се третират с антидот Concep ІІІ.
ЕКИП ОД - срещу кокошо просо, разстлан щир, обикновен щир, овчарска торбичка, бяла куча лобода, татул, пача трева, обикновено пипериче, черно куче грозде и балур ((Sorghum helepense) при: царевица - 200-250 мл/дка, внася се във фаза 3-6 лист на чувствителните плевели.
ЕКИП СК - срещу едногодишни житни и широко-листни плевели в т.ч. балур от семе и коренища при: царевица - 200-250 мл, внася се във фаза 2-8 лист на културата, от котиледони до 6 лист на едногодишните широколистни плевели и 15-25 см височина на балура.
ЕКЛИПС 70 ВДГ - Срещу едногодишни житни и широколистни плевели: Картофи - 25-40 г/дка, BBCH 00-09 Преди поникване; - 25-30 г/дка, След BBCH 10 След фаза първите листенца започват да нарастват (от клубени), След фаза котиледоните напълно се разтварят (от семена); Домати - 25-30 г/дка, Преди поникване (BBCH 00-09) - 25-40 г/дка, След пълно разваряне на котиледоните (След BBCH 10 ); Моркови - 25-35 г/дка, След разтворен четвърти същински листсъщински (След BBCH 14); Соя - 25-35 г/дка, след сеитба, преди поникване; Люцерна - 50-75 г/дка, Есен, след последният откос, когато културата е във вегетационен покой; Мека пшеница, Твърда пшеница, Ечемик - 100 г/дка, Разтворени две листа - край на братенето (BBCH 12-29).
ЕКОПАРТ 2 СК - срещу едногодишни широколистни плевели при: пшеница - 45-60 мл/дка, внася се след 3 лист на културата и 2-4 лист на плевелите.
ЕКОПАРТ ТУРБО - Лозя: Широколистни плевели, Коренови издънки - 80 мл/дка; В комбинация с глифозат съдържащи хербициди - 25-30 мл/дка; Ябълка, Круша, Дюля, Мушмула, Японска мушмула: Широколистни плевели, Коренови издънки - 80 мл/дкам В комбинация с глифозат съдържащи хербициди - 25-30 мл/дка; Праскова, Нектарина, Кайсия, Слива: Широколистни плевели, Коренови издънки - 80 мл/дка; В комбинация с глифозат съдържащи хербициди - 25-30 мл/дка; Череша: Широколистни плевели, Коренови издънки - 80 мл/дка; В комбинация с глифозат съдържащи хербициди - 25-30 мл/дка; Лешник: Широколистни плевели, Коренови издънки - 80 мл/дка; В комбинация с глифозат съдържащи хербициди - 25-30 мл/дка; Картофи: Листна десикация - 80 мл/дка; Свободни площи, Железопътни линии, Канални диги, Сухи канавки - Широколистни плевели, Коренови издънки 25-30 мл/дка, *Самостоятелно или в комбинация с глифозат съдържащи хербициди.
ЕКСПРЕС 50 СГ - срещу широколистни плевели при: слънчоглед - хибриди на Пионер (устойчиви на Експрес 50 СГ) - 4 г/дка с 20-30 л/дка раб. р-р, внася се във фаза 2-6 лист на плевелите.
ЕЛЕКТРОН 500 СК - Срещу едногодишни житни и широколистни плевели: Маслодайна рапица - 200 мл/дка, *След сеитба преди поникване или вегетацонно от фено фаза „разтворен втори лист“ до „разтворен четвърти лист“ на културата (BBCH 12-14).
ЕЛУМИС ОД - срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели, както и балур от семена и коренища: царевица: еднократно – 130-200 мл/дка; двукратно - 100 + 70 мл/дка или 130 + 70 мл/дка.
ЕРГОН ВГ - срещу двусемеделни плевели (едногодишни широколистни плевели): пшеница, тритикале и ръж - 5-9 г/дка; зимен ечемик - 5-6 г/дка; пролетен ечемик - 6 г/дка. Момент на приложение: есенно или пролетно третиране; BBCH 13-39 (трети лист до флагов лист на житните култури и от котиледони до шести лист на плевелите).
ЕСТЕРОН 600 ЕК - Едногодишни широколистни плевели, паламида и поветица: Пшеница, Ечемик - 50-100 мл/дка,* ВВСН 21-30 (начало на братене-начало на удължаване на стъблото) ВВСН 14-16 (Фаза 4-6 лист на плевелите); Царевица - 50-100 мл/дка,* ВВСН 13-16 (разтваряне на 3-ти лист до разтваряне на 6-ти лист), ВВСН 14-16 (Фаза 4-6 лист на плевелите) * Не се прилага при сладка царевица и при семепроизводство на царевица.
ЕФАЗАТ 36 СЛ /ГЛИФЪП 36 СЛ К+Н - срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при: лозя – 400-1200 мл/дка, внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели
ЗЕНКОР 70 ВГ - срещу едногодишни широколистни плевели при: домати (безразсадни) – 50 г/дка, внася се във фаза 1 цветна китка на културата;
-домати (разсадни) – 60-70 г/дка, внася се във фаза 1 цветна китка на културата; картофи – 60-70 г/дка, внася се при височина 5-10 см на културата 70 г/дка -домати (разсадни) – внася се преди разсаждане; картофи – 70-80 г/дка, внася се след засаждане, преди поникване на културата; люцерна (стара) – 100 г/дка, внася се преди вегетацията на културата.
ЗЕНКОР 600 СК - Едногодишни широколистни плевели и житни плевели при: Картофи - 90 мл/дка, внася се след засаждане, преди поникване на културата; - 60 мл/дка, внесен след поникване (вегетационно); Аспержи - 90 мл/дка, внесен (преди поникване) или след прибиране на реколтата, 1 третиране с максималната доза или 2 (две), без да се надвишава максималната доза; Моркови - 35 мл/дка, внесен след поникване, 1 третиране с максималната доза или 2 (две), без да се надвишава максималната доза; Моркови - 60 мл/дка, внесен във фаза BBCH 12 (Разтворен втори същински лист); Моркови за семепроизводство - 76 мл/дка, след поникване; Люцерна за семепроизводство -90 мл/дка, внесен след поникване; Домати - 46 мл/дка, еднократно приложение във фаза: BBCH 00-07 (След сеитба до преди поникване) или BBCH 12-14 (Втори същински лист – четвърти същински лист), след направата на лехи и тирове или - BBCH 13-14 (Трети-четвърти същински лист), 20 дни след разсаждане и при добро вкореняване; Картофи - 75-90 мл/дка, еднократно приложение във фаза BBCH 00-08 (След сеитба до 3-4 дни преди поникване: стъблата нарастват към почвената повърхност); - 45-60 мл/дка, еднократно приложение във фаза BBCH 09-15 (Поникване:стъблата излизат над почвената повърхност – разтваряне на пет листа на главното стъбло и височина на растенията 5-10 см); - 60 + 30 мл/дка, двукратно приложение, Преди поникване и при височина на растенията 5-10 см; Соя - 35 мл/дка, BBCH 00-08 (След сеитба - преди поникване).
ИГЪЛ 75 ДФ - срещу широколистни в т. ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при: - пшеница, ечемик и овес - 1,3-2 г/дка, момент на приложение: разтворен първи лист- начало на удължаване на стъблото (BBCH 11-30); пшеница - 1,5-2 г/дка, внася се след сеитба, преди поникване на културата. Забележка: да се прилага на площи за монокултурно отглеждане на зимни житни култури.
ИЗОР 500 СК - срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при: пшеница и ечемик - 350 мл/дка, внася се след 3 лист на културите; пшеница и ечемик - 400-500 мл/дка, внася се след сеитба, преди поникване на културите.
КАЛАМ БАСФ СЕ - срещу едногодишни и многогодишни широколистни плевели: Царевица - 20-40 г/дка +100 мл/дка ДЕШ, внася се във фаза ВВСН 13-16 (разтваряне на 3-ти до 6-ти лист); срещу широколистни плевели при: царевица -20 г+100 мл/дка ДЕШ (аджувант) 30 г+100 мл/дка ДЕШ (аджувант) +100 мл/дка ДЕШ (аджувант), внася се във фаза 2-6 лист на плевелите. Дозата се избира според фазата на развитие на плевелите, като най-високата се препоръчва в по-напреднали фази и преобладаващо заплевеляване от разстлан щир и черно куче грозде.
КАЛИН ФЛО - срещу едногодишни широколистни плевели при: моркови, кориандър 150-200 мл/дка; картофи - 200-250 мл/дка; слънчоглед - 250-300 мл/дка, внася се след сеитба, преди поникване на културите.
КАЛИФ 480 ЕК - Срещу едногодишни широколистни плевели и самосевки от житне култури при: маслодайна рапица - 20 мл/дка (200 мл/ха).
КАЛИФ МЕГА ЗК - Срещу едногодишни широколистни плевели и самосевки от житне култури при: маслодайна рапица - 250 мл/дка, момент на приложение: след сеитба преди поникване на културата; маслодайна рапица - 300 мл/дка, момент на приложение: след сеитба преди поникване на културата.
КАЛИСТО 480 СК - срещу едногодишни житни и широко-листни плевели при: царевица - 20 мл/дка+ Атплюс (прилепител)-0,5 %, внася се вегетационно за културата и ранни фази на плевелите; царевица - 30-40 мл/дка, внася се след сеитба, преди поникване на културата.
КАМБИО СЛ - срещу широколистни плевели при: пшеница и ечемик - 125 мл/дка, внася се във фаза братене на културите; царевица - 200 мл/дка, внася се във фаза 3-5 лист на културата и плевелите.
КАМИКС 560 СЕ - срещу едногодишни житни плевели и едногодишни широколистни плевели: царевица - 200 и 250 мл/дка.
КАПРЕНО СК - Едногодишни и многогодишни широколистни и едногодишни житни плевели при: Царевица - 22-29 мл/дка * Прилага се с прилепител Меро 200 мл/дка.
КАСПЪР 55 ВГ - царевица за зърно и силаж - 30 г/дка, внася се във фаза 3-8 лист на културата и 2-4 лист на едногодишните плевели, 4-6 лист (розетка) при многогодишните плевели и 15 см на поветицата (до цъфтеж).
КЕЛВИН ОД - Едногодишни и многогодишни житни и едногодишни широколистни плевели, в т.ч. балур от коренища: Царевица -100 мл/дка 125 мл/дка 150 мл/дка,*дозите на приложение са в зависимост от степента на заплевеляване, *Да не се прилага при сладка царевица.
КЛЕРАНДА + ДЕШ - срещу едногодишни широколистни и житни плевели и самосевки от житни култури при: зимна маслодайна рапица (Клиърфийлд хибриди ) - 150 мл/дка – 200 мл/дка, прилага се рано през вегетацията наесен (ВВСН 12-14) на културата, 2-6 лист на широколистните плевели, преди фаза братене на житните и самосевките от житни култури. Максимален брой на приложение: единствено на всяка трета година за една и съща обработваема площ.
КЛИНИК 36 СЛ /КРЕДИТ 36 СЛ - Ябълки и лозя: 400мл/дка - срещу едногодишни житни плевели; 600мл/дка - срещу широколистни плевели; 800мл/дка - срещу многогодишни плевели (насочено с протектор). Заплевеляване в обработваемите площи преди сеитба/засаждане или след прибиране на реколта: 300мл/дка - срещу едногодишни житни плевели; 600 мл/дка - широколистни плевели; 700 мл/дка - многогодишни плевели. Пшеница (без хлебна и за производство на семена) - преди жътва: 600 мл/дка - едногодишни житни, широколистни и многогодишни плевели. Ечемик (без пивоварен и за производство на семена) - преди жътва: 600мл/дка - едногодишни житни, широколистни и многогодишни плевели.
КЛИО - срещу едногодишни житни и широколистни плевели при: Царевица - 15 мл/дка, момент на приложение: втори - пети лист на културата (BBCH 11-15), *може да се използва и в комбинация с адюванта Деш в доза 100 мл/дка
КЛИОФАР 600 СЛ - срещу едногодишни широколистни плевели и паламида: пшеница, ечемик, овес, ръж -17 мл/дка; Захарно и кръмно цвекло - 25 мл/дка; Зеле, карфиол - 25 мл/дка; Царевица за зърно - 17 мл/дка; Маслодайна рапица - 25 мл/дка; Лук - 55 г/дка; Ряпа - 25 мл/дка.
КОЛАЖ 64 ОД - Срещу едногодишни и многогодишни житни плевелии някои широколистни плевели: -Царевица (за зърно и за силаж) – 75-100 мл/дка,* Да не се прилага при сладка царевица. При пропадане на културата може да се засява само царевица след 30 дни.
КОЛЗОР ТРИО ЕК - Едногодишни житни и широколистни плевели: Рапица - 400 мл/дка, BBCH 00-09 (след сеитба – поникване: показване на котиледоните на почвената повърхност), * да не се прилага този продукт и всички други продукти, съдържащи диметахлор, кломазон и напропамид повече от веднъж на 3 години на една и съща площ.
КОРУМ - Срещу едногодишни житни и широколистни плевели: Фасул (обикновен и градински): еднократно приложение - 125 мл/дка, (BBCH 13-25 (3-ти същински лист разтворен – 5-то странично разклонение се вижда)); Двукратно приложение - 62,5+62,5 мл/дка, BBCH 12-25 (непосредствено преди 2 развити листа – 5то странично разклонение се вижда), * Да се използва в комбинация с адюванта ДЕШ ХЦ (DACH HC) в концентрация 0,25-0,3%; Обикновен и фуражен грах (зимни и пролетни форми) - еднократно приложение - 125 мл/дка, (BBCH 12-25 (2 листа с прилистниците се разтварят или се развиват 2 мустачета - 5-то странично разклонение се вижда)); Двукратно приложение - 62,5+62,5 мл/дка, (BBCH 11-25 (непосредтвено преди първият същински лист с прилистниците да се разтвори или да се развие първото мустаче - 5-то странично разклонение се вижда)), * Да се използва в комбинация с адюванта ДЕШ ХЦ (DACH HC) в концентрация 0,25-0,3%; Соя - еднократно приложение -190 мл/дка, (При височина на културата 5-6 см)); Двукратно приложение - 95 + 95 мл/дка; (BBCH 11-25 (непосредтвено преди първият същински лист с прилистниците да се разтвори или да се развие първото мустаче - 5-то странично разклонение се вижда)), * Да се използва в комбинация с адюванта ДЕШ ХЦ (DACH HC) в концентрация 0,25-0,3%; Люцерна - стара - еднократно приложение 190 мл/дка, (BBCH 12-25 (2 листа с прилистниците се разтварят или се развиват 2 мустачета - 5-то странично разклонение се вижда)); Двукратно приложение - 95 + 95 мл/дка, (Първо третиране – непсредствено преди височина на културата 4 -5 см, втори след 7-14 дни) * Да се използва в комбинация с адюванта ДЕШ ХЦ (DACH HC) в концентрация 0,25-0,3%.
КОРЕЛО ДУО - Широколистни и житни плевели при: пшеница (мека и твърда) - 26,5 г/дка.
КОРИДА 75 ВДГ /ПИТОН 75 ВДГ - срещу едногодишни широколистни в т. ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при: пшеница - 1,5 г/дка, внася се след фаза 3 лист до края на братене на културата( 13-29 ВВСН) и фази на плевелите 2-4 лист Максимален брой приложения:1. Техника на приложение: наземна техника. Количество на работния разтвор: 20-40 л/дка.
КОСМИК - срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при: лозя, овощни градини - 400-1200 мл/дка; ж.п.линии - 1200 мл/дка, Внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели.
ЛАРЕН 20 СГ - срещу едногодишни широколистни в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели вкл. Лепка при:
пшеница и ечемик - 3 г/дка, внася се след 3 лист на културата и ранни фази на плевелите.
ЛАУДИС ОД - срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели вкл. балур от семе и коренища при: царевица - 200 мл/дка (2 л/ха), внася се във фаза 2-8 лист на културата (BBCH 12-18 ); от котиледони до 6ти лист на едногодишните житни и широколистни плевели и при височина на балура и семе от коренища 15-25 см, Максимален брой приложения: 2 Интервал между третиранията: 14 дни Количество на работния разтвор: 200 – 400 л/ха
ЛАУДИС ВГ - срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели, включително балур от семе и коренища: царевица (за зърно, силаж и фураж) и сладка царевица - 50 г/дка.
ЛЕГАТО ПЛЮС 600 СК - срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели: пшеница и ечемик - 125 мл/дка.
ЛЕНТАГРАН ВП - срещу едногодишни широколистни и плевели: Зеленчуци от род Brassica, вид Brassica oleraceae (главесто зеле (бяло, червено, савойско), къдраво зеле, брюкселско зеле карфиол, броколи) - 200 г/дка (2 кг/ха), прилага се еднократно през пролетта, 2-4 седмици след засаждане (4-6-ти лист на културата), в доза 2 кг/ха; праз лук - 200 г/дка (2 кг/ха), прилага се еднократно през пролетта, след засаждане, когато трети лист е ясно видим (3 см), в доза 2 кг /ха, Максимален брой приложение:1, Количество на работния разтвор:15-40 л/дка при зеленчуци от род Brassica; 15-40 л/дка при праз.
ЛЕОПАРД 5 ЕК/ /НАВИГАТОР 5 ЕК - срещу едногодишни житни плевели при: слънчоглед, захарно цвекло, тютюн, соя, домати, картофи - 150 мл/дка; срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при: слънчоглед, захарно цвекло, тютюн, соя, домати, картофи - 200 мл/дка, Внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (1020 см височина на балура); срещу самосевки от житни култури при: зимна маслодайна рапица -120 мл/дка.
ЛИНТУР 70 ВГ - срещу широколистни в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при: пшеница и ечемик - 15 г/дка, внася се от 3 лист до края на братене на културите и 2-4 лист на плевелите.
ЛИНУРЕКС 45 СК - срещу едногодишни широколистни плевели при: кориандър - 200 мл/дка; слънчоглед - 300 мл/дка, внася се след сеитба, преди поникване на културите.
ЛИНУРЕКС 50 СК - срещу едногодишни широколистни плевели при: Кориандър - 150-200 мл/дка; картофи - 200-250 мл/дка; слънчоглед, соя - 250-300 мл/дка, Внася се след сеитба, преди поникване на културите.
ЛИНУРОН 45 СК - срещу едногодишни широколистни плевели при: кориандър - 200 мл/дка; слънчоглед - 250-300 мл/дка, внася се след сеитба, преди поникване на културите.
ЛОГОС 4 СК - срещу едногодишни житни, някои широколистни плевели и балур от коренища и при: царевица - 125 мл/дка, внася се във фаза 2-4 лист на балура и до 8 лист на културата.
ЛОГРАН 20 ВГ - Срещу широколистни плевели при: пшеница (мека и твърда), ечемик - 3,75 г/дка, *Приложение: от 4-ти лист до вретенене на културата и фаза 2-6 лист на широколистните плевели.
ЛОНТРЕЛ 72 СГ - срещу широколистни плевели при: маслодайна рапица, лук, чесън, дребен лук Шалот - 17-21 г/дка; брюкселско, главесто, червено, савойско, бяло и китайско зеле - 17-21 г/дка; царевица (за зърно и фураж), пшеница, ечемик, овес и ръж - 11-14 г/дка; захарно и фуражно цвекло - 11-21 г/дка.
ЛОНТРЕЛ 300 СЛ - срещу широколистни плевели (паламида, лайка, лепка, млечок, подрумче и др.) при: ягоди - 30-40 мл/дка, внася се след беритба на плодовете; цвекло, лен - 30-50 мл/дка, Внася се през вегетацията на културите (фаза “елхичка” на лена) и ранни фази на плевелите; пшеница - 40-50 мл/дка, внася се във фаза братене на културата; лук (за глави) - 40-50 мл/дка, внася се във фаза “камшиче” на културата; зимна маслодайна рапица, пролетна маслодайна рапица - 35-40 мл/дка.
ЛУМАКС 538 СК - срещу едногодишни житни и широко-листни плевели при: царевица - 300 мл/дка, внася се вегетационно за културата и ранни фази на плевелите (2-3 лист), или 300-400 мл/дка - внася се след сеитба, преди поникване на културата.
МАЙСТЕР ОД - срещу едногодишни житни и широколист-ни плевели, вкл. Балур от семе и коренища при: царевица - 120; 150 мл/дка; внася се във фаза 3-8 лист на културата, от котиледони до 6 лист на едногодишните плевели и 15-25 см височина на балура Забележка: по-високата доза се използва при преобладаващо заплевеляване с балур.
МАТОН 600 ЕК - срещу широколистни плевели при: царевица -110 мл/дка, внася се във фаза 3-5 лист на културата; пшеница и ечемик -120-150 мл/дка, внася се във фаза братене на културите.
МЕЗМЕР 48 СК - Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели, вкл. кокоше и кръвно просо (Echiniochloa crus-galii и Digitaria sanguinalis) - Царевица за зърно и силаж - 20-30 мл/дка, * Не се прилага при сладка царевица и при семепроизводство на царевица, * Да не се прилага чрез въздушно пръскане.
МЕРЛИН ФЛЕКС 480 СК - царевица за зърно и силаж - 42 мл/дка, прилага се след сеитба, преди поникване (ВВСН 00) или във фаза 1-3 лист (ВВСН 00-13) на културата , срещу едногодишни житни и широколистни плевели.
МЕТСУРАМ 200 ВГ /РИКОРСО - срещу едногодишни широколистни в т.ч. устойчиви на хормоноподобните хербициди плевели при: пшеница, ечемик и тритикале - 3 г/дка, раб.р-р 20-40 л/дка, внася се във фаза 2 лист (пшеница) и 3 лист (ечемик) до преди поява на флагов лист.
МИСТРАЛ ЕКСТРА 6 ОД /САМСОН ЕКСТРА 6 ОД /ФОРНЕТ ЕКСТРА 6 ОД /НИШИН ЕКСТРА 6 ОД/ / ПАМПА ПРЕМИУМ 6 ОД/ ДАИЧИ ЕКСТРА 6 ОД - срещу едногодишни и многогодишни житни, включително балур от семена и коренища и някои широколистни плевели при: царевица - 65-75 мл/дка, раб.р-р 20-40 л/дка, внася се във фаза 1-8 лист на културата, 2-4 лист на плевелите или височина на балура 15-25 см. Максимален брой приложения: 1.
МОДАОН 4 Ф - срещу едногодишни широколистни плевели при: слънчоглед - 150 мл/дка, внася се след сеитба, преди поникване или вегетационно във фаза 3-5 лист на културата; рапица - 100 мл/дка, внася във фенофаза 4-8 лист на културата.
МОНСУН АКТИВ ОД - срещу едногодишни житни и широколистни плевели при: Царевица - 150 мл/дка: Приложение разтваряне на втори-осми лист (BBCH 12-18); Царевица - 75 мл/дка: брой приложения -2 1) втори лист-трети лист (BBCH 12-13); 2) пети-осми лист (BBCH 15-18); срещу балур от коренища (Sorghum halepense) при: Царевица - 200 мл/дка: Приложение - разтваряне на втори-осми лист (BBCH 12-18).
МУСТАНГ 306,25 СК - срещу широколистни в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при: царевица - 40 мл/дка или 60 мл/дка, внася се във фаза 3-5 лист на културата. При наличие на паламида се използва високата доза (60 мл/дка); пшеница - 60-80 мл/дка, внася се във фаза братене на културата.
МИШЪН 200 СЛ - Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели: Ябълка, Круша, Дюля, Праскова, Кайсия, Череша, Вишна, Слива, Бадем, Лешник, Фисташка, Кестен, Орех, Маслини (за зехтин), Лозя - 330-500 мл/дка; Срещу кускута (Cuscuta spp.): Люцерна, Детелина - 200-250 мл/дка; За десикация: Картофи - 400 мл/дка; Люцерна (семепроизводство) - 300-350 мл/дка.

Автор: ВЕСТНИК ЗА ГРАДИНАТА

Представяме Ви:

5 практични идеи за голямата баня

В центъра на всяка баня е изворът на живота – водата. Отмина времето на унифицирането на тези помещения в дома. Следващите няколко идеи могат да ви вдъхновят и следвайки ги, да постигнете красота и...

ТРАПЕЗАТА НА ГЕОРГЬОВДЕН

САЛАТИ И ПРЕДЯСТИЯ Смесена салата с макарони Прoдукти: 300 г варено агнешко месо, 2-3 моркова, половин глава целина, 10-12 гъби, 1-2 пресни домата, 100-150 г пушен колбас, 1 к.ч. майонеза, 2-3...

Срокове за сеитба на зеленчуците

Ориентировачни срокове за сеитба на разсади и засаждане на открито на ранни зеленчуци, както и за сеитба на разсади за отглеждане на зеленчуци в оранжерии с пластмасово покритие РАННИ ЗЕЛЕНЧУЦИ, ...

Ставни проблеми при бебетата

Въпреки че повечето от децата се раждат с напълно здрави тазобедрени стави, по различни причини – на първо място неправилно повиване, тези стави биват изкълчвани. Когато човек стане на 35-40 години и ...

Начало