09.12.2022 година
1564339898.swf
О
вощна градина
  7638  |   0  
Липата е украса за всеки двор
Маргарита Николова от гр. Русе пита какви сортове липи съществуват.
Отговаря проф.Цоло Михайлов


Най-напред трябва да отбележим, че при липата, както и при останалите горски видове не съществува понятието сорт. Сортове има при културните овощни, полски, зеленчукови, лозови и други култури. Липата е диворастящ дървесен горски вид, която е широко разпространена в полупланинските райони, но има и много изкуствени насаждения и единични дървета в цялата страна. Горските стопанства я размножават изкуствено за залесяване в горските масиви, за парковете и много други места. Не са малко и тези, които засаждат липи в дворните и вилните места, като декоративни растения и заради събиране на липов цвят, от който се приготвя много ценен и лековит чай. Пчеларите също засаждат липата в близост до пчелините за събиране от пчелите на един от най-ароматният и качествен мед.
У нас в естествените масиви и в изкуствените насаждения се срещат и са широко разпространени три вида или по-точно казано три разновидности липи: дребнолистна, едролистна и сребролистна. От тях най-широко разпространена е дребнолистната липа. Тя не е много взискателна към климатичните условия и успешно се развива както в планинските, така и в полските райони. Малко по-взискателна е към почвените условия, като предпочита по-богати и по-влажни почви. Понася и кратковременно заблатяване на почвата. Това е един от най-раноцъфтящите видове. В зависимост от надморската височина, цъфти към края на юни до началото на юли.
Едролистната липа е по-слабо разпространена. Тя е силно растящо растение и образува доста силно развита корона. Предпочита по-влажен и по-мек климат. Разпространена е главно в по-ниските части на планинските терени и е предпочитана от горските стопанства за добиване на дървесина.
Сребролистната липа има по-слаб растеж и също изисква по-топъл климат. За разлика от другите два вида е по-взискателна към светлината. И тя се среща и се развива най-добре в по-ниските части на планинските терени.
И трите вида липи са подходящи за отглеждане в дворните и вилните места. Освен като декоративни растения тяхното основно предназначение е за събиране на цветовете за липов чай. Цветовете трябва да се събират в най-подходящ момент, а това е масовият цъфтеж, без да е започнало прецъфтяването. Сушенето трябва да става на сенчесто и проветриво място. Съхранението не трябва да става в найлонови пликове, а в памучни или други платнени торби.

Размножаване

Липата се размножава по три начина: чрез семена, чрез коренови издънки или чрез отводи. И трите вида липи образуват много коренови издънки и това е най-лесният начин за размножаване. Когато нямаме възможност да си получим дръвче от коренова издънка най-сигурният начин е да потърсим посадъчен материал от горските разсадници. От там можем да получим и ценни съвети от кой вид е липата и начина на отглеждане. За дворните и вилните места по-подходящи са по-слаборастящите разновидности и с по-едър липов цвят.
18.07.2012 г. / recepty.bg

Въведете дума

Изберете рубрика
 
Приятели на Рецепти
 
 
Всички права запазени
РЕЦЕПТИ.БГ 2010 -2022