Градина » Изберете точното място за овошките

 Изберете точното място за овошките

Никак не е лесно да изберете място за овощна градина или да си засадите плодно дръвче. Основното е добре да познавате района - климат, почва, надморска височина и отношението на видовете (дори сортовете) към местните условия. Добре е да знаете какви са ниските зимни температури, късните пролетни мразове, големите горещини през лятото, вида на почвата, наличието на подпочвените води в района. Обикновено ябълката, сливата и вишната понасят и температури, по-ниски от 28 градуса, без повреди. От повратните зимни мразове страдат рано цъфтящите - бадем, кайсия, джанка, праскова. Ниските места и затворените котловини задържат по-дълго студения въздух.
Напояване е необходимо за ябълката, крушата, дюлята, прасковата, ягодите. Ако не можете да им осигурите, тогава използвайте ранозреещи сортове.
Надморската височина не бива също да се пренебрегва. Кайсия, праскова, дюля трябва да се отглеждат на места с надморска височина до 500-600 метра. В противен случай, плодовете им не могат да узреят.
За ябълката, крушата, сливата, вишната, ореха е подходяща височина до 800 м, на по-голяма могат да растат ягодите, малините, къпините. Избягвайте райони, често спо-хождани от градушки.
Овощните насаждения добре виреят и предпочитат места, които са разположени на северни, североизточни или северозападни склонове. На южния засадете късно цъфтящи сортове, за да ги предпазите от повратните студове.
Почвата трябва да е достатъчно дълбока, поне 60 см, за да се развива нормално кореновата система, да е запасена с хранителни вещества, да е лека и пропусклива, да има желаната почвена реакция, подпочвената вода да не е висока.

Ябълката обича умерения климат

Отделните овощни видове имат специфични изисквания към климатичните и почвени фактори. Ябълката обича умерения климат. Дава по-добри резултати в районите, в които има прохлада и въздушна влага, близо до гори и вода. Подходящи са подножията на планините, поречията, припланинските и планинските райони. Не понася много сухите и прекалено влажни почви. Особено добри за нея са наносните и песъчливо-глинестите.

Круша върху дивачка не е придирчива към почвата

Крушата е по-чувствителна на студа от ябълката, но рядко са случаите у нас да измръзне. По-сухоустойчива е и вирее почти навсякъде в страната. Има дълбока коренова система, затова са й необходими дълбоки и пропускливи, богати почви. Присадена на дивачка, не е особено придирчива към почвата.

Повратни мразове повреждат сливата

Сливата най-добре се чувства в балканските, полубалканските и прибалканските райони на страната ни. Студоустойчива е и сравнително сухоустойчива. Цъфти рано, затова в някои райони късните пролетни мразове и слани повреждат цветовете и младите зав-ръзи. Присадена на джан-кова подложка, се приспособява добре към различните типове почви. Предпочита песъчливо-глинестите и глинестите, но се задоволява и с леките песъчливи почви.

Черешата предпочита слънчеви места

Този овощен вид успява почти навсякъде в страната, но предпочита топлите и слънчеви места. Успява и на по-високите балкански райони. Черешата страда при по-големите засушавания и студове. Тя цъфти рано, което е опасно за цветовете от повреди при слани. Не е капризна към почвите. Но не са подходящи тежките, лошо аерирани, студени и влажни почви, там страда силно от смолотечение. Присадена върху дива череша, става на по-влагоемните и по-богатите на хранителни вещества почви. Присадена върху махалебка, фиданката е подходяща за по-сухите, чакълести и варовити места.

Прасковата е за по-топли райони

Прасковата вирее добре в топлите райони на умерения климат, а у нас - в по-топлите части на страната. Сухоустойчива е, но й е добре и от поливане. Обича дълбоките, леки, пропускливи и топли почви. Прасковата извлича от почвата много хранителни елементи, затова трябва да се тори обилно. За да издържа на по-сухите места, подложката трябва да е от зарзала или бадем. За по-тежките и влажни почви е добре да се присажда върху джанка.

Автор: ВЕСТНИК ЗА ГРАДИНАТА

Представяме Ви:

Защо кайсиите изсъхват внезапно?

Биоогичните особености на кайсията предполагат тя да се отглежда по поречието на Дунав, по Северното Черноморие и в микрорайони с по-топъл климат. Поради омекотяващото влияние върху климата на големит...

Използвайте за подложка махалебката

Махалебката, песъкиня дива череша (Prunus mahaleb L.) е едър храст или дърво от сем. Розоцветни. Разпространена е в Централна, Източна и Югозападна Европа, Кавказ, Средиземноморието, Югозападна Азия. ...

Ремонт на домашната морава

През март и април е необходимо да се извършат ремонтни работи на тревната площ в случай на следните повреди: Изчезнал тревен чим - площта отново се изорава или фрезова, наторява се и семената се зас...

Ендивията се родее със синята жлъчка

Ендивията произхожда от синята жлъчка, но от нея се различава по това, че е едногодишно растение и листата й са по-слабо горчиви. Отглежда се заради листата, които служат за салата, може за супи, сосо...

Начало