27.01.2022 година
1564339898.swf
Р
ецепти за здраве
 5150 |  0 
Лъчелечението
- Ако диагнозата е поставена навреме, лъчелечението разрушава туморните клетки – коментира д-р Веселина Първанова, ръководител на клиниката по лъчелечение в СБАЛО.

- Д-р Първанова, в кои области се прилага лъчелечението?

- Лъчелечението, хирургичното лечение и химиотерапевтичното са трите основни метода, прилагани и изучавани в онкологичната наука и практика. Като самостоятелен метод то намира приложение и при някои неонкологични заболявания.

- Какво е неговото действие върху туморите?

-Чрез директни и индиректни механизми йонизиращото лъчение разрушава туморните клетки и води до пълно излекуване при болни, диагностицирани навреме. При напреднало страдание то се прилага с бързо настъпващ обезболяващ ефект, кръвоспиране или декомпресия на жизнено важни органи.

- Има ли някакви особени изисквания при провеждане на това лечение? При всички тумори ли се прилага?

- Йонизиращото лъчение се прилага главно като перкутанно. Генерирано от мощни източници, то прониква през кожата на пациента в маркирани области и е напълно безопасно за останалите органи и системи. Енергията на лъчението се освобождава в малък обем от тъканите на болния, където осъществява своето действие и лечението се прилага в амбулаторни условия. Другият метод на лечение -кюритерапията (брахитерапия) изисква пациентът да пролежи в специално защитени помещения времено докато трае лечението, от 3 до 7 дни. След необходимия период или след изваждане на радиоактивните източници болният е безопасен за околните.

- Лъчелечението се прилага при 70-80% от болните с диагностициран рак по радикална или палиативна програма.
При него няма ли опасност да се засегнат и здравите тъкани?


- Съвременните методи и технически средства до минимум намаляват възможността за увреждане на здравите тъкани. Разбира се, има неизменни за всеки терапевтичен метод странични реакции, които се преодоляват с диета и рядко с медикаментозно лечение.

- Може ли да се каже какъв процент от туморите се разрушават от лъчението?

- Хирургичното лечение и лъчелечението са отговорни в постигане на локален контрол на заболяването. Ако обемът на тумора е малък, открит в началото, лъчелечението може да осъществи пълен контрол върху тумора. Но поради възможността за метастазиране на заболяването в зависимост от стадия и вида на тумора се налага приложение на химио- и хормонално лечение.

- Само при злокачествени образувания ли се постига ефект?

- Много добър и продължителен обезболяващ ефект се постига при болни с артрозни заболявания, глаукома, малигнен екзофталм при Базедова болест, невъзможни за хирургично отстраняване хемангиоми в костите и по кожата, артериовенозни малформации в мозъка и др.

- Самият сеанс предизвиква ли болка в пациента?

- Напълно безболезно е. Лечението и както споменах, то се прилага с изключителен успех за обезболяване на болни в напреднал стадий на заболявянето.

- Косата опада ли подобно на химиотерапията?

- Лъчелечението е локален по въздействие метод и може да настъпи епилация само в областта на облъчване.

- При радиотерапията възможно ли е да се развие лъчева болест?

- Това е невъзможно тъй като се облъчват малки обеми от тялото на пациента при допустими за околните тъкани дози.

- В каква степен приложението на кюритерапия с открити източници влияе върху организма?

- Лечението с открити източници - поглъщането на радиоактивен йод131 при лечение на туморите на щитовидната жлеза и фофор32 при обезболяване от костни метастази е напълно безболезнено, високо ефективно и безопасно за болните и техните близки.

- Какво представлява вътрекухинната кюритерапия?

- При този метод на лечение закрити радионуклидни източници се вкарват в естествено съществуващи кухини, закрепват се добре за да отдадат енергията в много мълък обем от тъкани. Така се реализират високи дози, които водят във висок процент до пълно излекуване на пациента.

- При какви заболявания се прилага тя?

- Предимно се прилага при болни с рак на маточната шийка и маточното тяло, а като палиативен метод се прилага за отпушване на стенозирали от тумора, трахея и бронх.
11.01.2011 г. / Димитрина Даневска

Въведете дума

Изберете рубрика
 
Приятели на Рецепти
 
 
Всички права запазени
РЕЦЕПТИ.БГ 2010 -2022