Градина » Подгответе моравата за зимата

 Подгответе моравата за зимата

Моравата обикновено заема голяма част от градината. Ако тя не отговаря на необходимите изисквания това ще се отрази неблагоприятно и на останалите градински елементи, което и налага да се спазват ясните правила още при изграждане на тревните площи.
Грижите за доброто състояние на тревната площ продължават през цялата година и зависят от сезона. Наближава време за зазимяване на моравата. Зазимяването може да стане, като се използват подръчни и евтини затоплящи материали: прегорял оборски тор, торф, компост, зебла, а в последно време и поетиленови платна.
Голямо значение има правилното определяне на времето за зазимяване . Ако зазимяването се извършва по-рано от определеното време има опасност от предварително затопляне и удължаване на вегетацията, ако пък се закъснее възможно е в резултат на ранни студове да измръзнат тревните смески. Наблюденията показват , че за по-студените райони на нашата страна /предимно Северна България и високите Западни полета/ зазимяването може да се извърши дори и в края на октомври. Обикновенно това трябва да става през края на ноември и целия декември.
Полагането на прегорял оборски тор става в края на есента. Торът положен по тревната площ се разтваря и ферментира допълнително от влагата на дъждовете и снега. Той отделя топлина и затопля почвата и тревата. Оборският тор е най-добре да се използва угнил. Той трябва да се разпределя равномерно в пласт дебел 2-3 см. Не бива да се допуска натрупването на торфът да става на по-голяма дебелина, тъй като има опасност от изгниване и прегаряне на тревата.
Торфът е подходящ органичен тор за използване на зазимяване на тревните площи. Подобрява състава на почвата и я обогатява с хранителни вещества. В практиката обаче той често се смесва с други торове и подобрява хранителната си способност. Най-често се използва в обикновен вид през есента. Разпределя се равномерно по тревната площ в тънък пласт до 2 см дебелина. На 1 дка тревна площ обикновенно се внася 800 до 1000 кг обикновен торф и 500-600 кг обогатен. Торфът задържа влагата, затова е особено подходящ за нашите климатични условия.
Компостът също намира доста широко приложение в практиката за зазимяването. В бъдеще поради недостатъчно количество на оборски тор /прегорял или обикновен/ използването му ще се разшири още повече независимо от това, че е по-беден на хранителни вещества. Но когато компостът се обогати с други органични или минерални торове той почти напълно може да замести оборския тор. Внася се на пласт 2-3 см. в тревните площи.Компостът е бавно действащ и е най-добре да се внесе в края на есента – зимата.

Автор: Ландш.арх. Стоил Стоилов

Представяме Ви:

Зелето се засажда в края на май

Сортовете зеле, предназначени за средноранно производство се отличават с по-продължителен вегетационен период, средно от 120 до 180 дни. Отглежда се в открити лехи. Семената се засяват в началото на м...

Късните краставици се сеят цял месец

Късните краставици – корнишоните най-често се отглеждат на площи, които са освободени от ранните пролетни култури - зелен фасул, зелен грах, ранни картофи, ранно зеле и др. Площта се подготвя ведна...

Погрижете се за корнишоните

Ако сте засели като втора култура корнишони, за да получите оптимално оформени и правилни плодове, трябва да полагате много грижи за тях. В какво се изразяват тези грижи: Направете телена конструкци...

Късният зелен фасул става за 55 дни

За късно производство на зелен фасул се избира почва чиста от плевели и осигурена с поливна вода. За предпочитане са глинесто-песъкливите, леките черноземи,речните наносни и богатите на вар почви. Не ...

Начало