03.06.2020 година
1564339898.swf
О
вощна градина
  1919  |   0  
Кога се прави предприсаждане на лозите?
Преприсаждането на лозите в едно лозе е практика, която с успех може да се прилага, ако е загинала надземна част, за да се премахнат примеси от други сортове или да се подмени сортът. Или пък когато искате да размножите новосъздадени или внесени ценни сортове и клонове.
За да бъде да бъде успешно едно присаждане, лозите трябва да са здрави и не по-възрастни от 20 години, да се извърши технически правилно и в определения за това срок.
Преприсаждането се прави най-често на зряло и по-рядко на зелено. Подходящото време е през пролетта, обикновено през втората половина на април, при напълване на лозите след спиране на сокодвижението. Зимните очи на калемите не трябва да са развити. Калемите се събират през есента и се съхраняват в хладни помещения с подходяща влажност. Прихващането зависи от биологичната жизненост на подложката и калема, както и от екологичните условия по време на присаждане. Много ранното присаждане – в началото на април и много късното - през май не дават добри резултати.
Преди присаждането подложката се открива на дълбочина около 10-15 см и се отрязва с трионче на нивото на почвата или на 2-3 см под него. Присадените лози се прерязват под присадника, но над възела, за да се избегне силното разцепване на стъблото, след което отрезът се заглажда с остро ножче. Подложката се разцепва с нож или със специален цепач на дълбочина около 4 см, като предварително се привързва на 5-6 см под отреза. С клин или с обратната страна на цепача разцепът се поддържа отворен до вместването на калема в него. Когато подложката е тънка, се поставя само един калем, а при по-дебела - два.
Резниците се накисват във вода за едно или две денонощия. След като се подсушат, се нарязват с ножица на 1 или 2 очи. Над горното око се запазва около 1,5-2 см от междувъз-лието, а под долното - почти цялото междувъзлие. На 0,5-1,0 см под долното око от двете му страни присадникът се заостря с коси отрези под формата на клин с дължина 3-4 см. От едната страна отрезът се прави с по-голям наклон, така че да преминава през сърцевината и да завършва на здрава тъкан. От другата страна отрезът е по-плитък и не засяга сърцевината. При поставянето на калемите в разцепа (един или два), се гледа кората им да съвпадне с кората на подложката. Долните пъпки на калемите трябва да бъдат обърнати навън. Цепачът се издърпва и присаденото място се привързва здраво с рафия или с полиетиленова връзка. Цепнатината се покрива с парче от пръчка, кора, полиетилен или се замазва с тесто от хума, за да не се замърси. До присадената лоза се поставя колче за маркиране, след което цялата лоза се покрива с влажна и рохкава пръст на височина 4-5 см над калема.
04.04.2016 г. / ВЕСТHИК ЗА ГРАДИНАТА

Въведете дума

Изберете рубрика
 
Приятели на Рецепти
 
 
Всички права запазени
РЕЦЕПТИ.БГ 2010 -2020