Градина » Как се размножава цариградското грозде

 Как се размножава цариградското грозде

Бодливото грозде, известно още като цариградско или немско, се размножава основно по вегетативен начин - чрез вкореняване на зрели и зелени резници, като се разделят храсти, от отводи и чрез присаждане. Не се опитвайте да вкоренявате зрели резници, няма да имате добри резултати, пък е и трудно - необходими са култивационни съоръжения и мъглообразуваща инсталация. Разделянето на храсти е честа практика, когато се пренасят растения на друго място или трябва бързо да се размножат ценни сортове. Най-често обаче се използват вертикални, хоризонтални и дъговидни отводи.
При вертикалните отводи през есента всички издънки на храста се изрязват ниско. През юни, когато младите леторасти достигнат 20-25 см, се загърлят с 10-12 см почва, без да се отклоняват. Това се повтаря след около 20 дни, като се покриват с още 10-15 см почва. Растенията се поливат ре довно, за да не се засушат, а и за да се стимулира образуването на корените. Почвата се поддържа чиста от плевели. До есента у младите издънки се вкореняват и се изваждат, като се изрязват до основата.
Най-много вкоренени растения се получават от хоризонталните отводи. Едногодишните издънки рано през пролетта се полагат хоризонтално в плитки 6 до 8-сантиметрови браздички. В началото и в края положниците се прикрепват с дървени куки или колчета. От всяка пъпка на положника израства летораст, в основата му се образуват корени. Когато младите издънки достигнат 10-15 см, се загърлят с 8-10 см почва. Второто загърляне е след 15-20 дни с още 10-15 см почва. При по-плитко покриване вкореняването е по-слабо. Растенията се поливат редовно. До есента всички нови издънки образуват достатъчно корени и се отделят от маточните растения. Най-слабите се довкореняват през следващата година във вкоренилище.
По подобен начин се получават растения чрез дъговидни отводи. Вместо хоризонтално едногодишните издънки се полагат дъговидно и се загърля средната част, а върхът остава над повърхността.
Чрез присаждане също може да си размножите бодливо грозде. За целта се използва издънка (подложка) от златисто грозде. Присаждането се прави в началото на юли на пъпка на 80 см височина от почвената повърхност. По този начин се създават едностьблени растения, които са удобни за обработка и бране.

Автор: ВЕСТНИК ЗА ГРАДИНАТА

Представяме Ви:

Чрез филизене се регулира силата на лозата

Някои работи в лозето са направо задължителни, други в зависимост от климатичните особености на района, формировката на отглеждане или подобряване качествата на гроздето се правят по желание. Филизене...

Капризни ли са зеленчуците?

Производството на зеленчуци не е сложна дейност, но изисква някои познания и умения, които дават възможност за точното спазване на технологичния процес. Всичко трябва да бъде извършено на подходящото ...

Време е да сеете незабравките

Най-добрият начин за размножаване на незабравките е чрез предварително отгледан разсад. Подходящия момент за сеитбата на семената е през юли. Засяват се на открито. Пригответе лехата, като я обогатите...

Резитба в студа пази лозите от бактериален рак

Пораженията от тази болест са най-чувствителни при младите лози, но и на възрастните нананася сериозни повреди. Заболело от бактериален рак лозе има кратък живот. Болеста се появява като подутини (т...

Начало