24.03.2023 година
1564339898.swf
О
вощна градина
  4156  |   0  
Не претоварвайте овошките с плод
Не бързайте да се радвате, ако овощните дръвчета са отрупани с плод. В този случай плодовете остават дребни, с лошо качество и дърветата залагат много малко плодни пъпки за следващата година, а понякога тя остава и напълно празна. Претоварването с плодове е една от причините за нередовното (алтернативно) плододаване.
При благоприятни условия и правилно отглеждане овощните растения залагат много повече плодни пъпки, цветове и завръзи, отколкото могат нормално да изхранвят като плодове. За получаване на нормална и качествена реколта при повечето от костилковите видове са достатъчни 40-50 % от нормално заложените плодни пъпки, а при семковите – около 15-25%. Растенията естествено се освобождават от излишните цветове и завръзи. Опадането протича на два етапа. Първият е в края на цъфтежа, когато опадат дефектните, неопрашените и неоплодени цветове. Вторият е в края на май до началото на юни и е известно като юнско окапване. То е свързано със заложените жизнени семена в завръзите, силата на растежа, водния и хранителния растеж на почвата. При недостиг на хранителни вещества и влага окапването е по-силно. Ако растенията са заложили малко завръзи те трябва да се подхранят с азот и да се полеят, ако е необходимо, преди юнското окапване. Ако има много завръзи, подхранването се извършва след това. това е едно от мероприятията, с които можем да регулираме до известна степен плододобива.
Въпреки естественото прореждане, много често ябълката, крушата, кайсията и особено прасковата, задържат много повече завръзи, отколкото е необходимо. В този случай чрез ръчно прореждане можем да допринесем за получаване на нормална и качествена реколта и залагането на достатъчно плодни пъпки за следващата година. Прореждането се извършва, когато завръзите достигнат големината на лешник. Премахват се слабо по-слабо развитите завръзи и част от тези, които са разположени близко един до друг.
Прореждането е много трудоемка работа, особено, когато короните на дърветата са много високи. При нискостъблените ябълкови и крушови насаждения това мероприятие е доста по-улеснено. Прореждането при прасковата е задължително мероприятие и особено, когато е претоварена с повече плодни клонки. На една добре развита смесена клонка не трябва да се оставят повече от 4-5 плода.
С резитбите за плододаване също може да да се окаже влияние върху количеството на плодовете. Срещу пълната година, когато дърветата са заложили много плодни пъпки, се прави по-силна резитба за прореждане и съкращаване на плододаващата дървесина. По този начин се ограничава техният брой и се стимулира растежа върху който ще се заложат плодните пъпки.
12.06.2017 г. / ВЕСТНИК ЗА ГРАДИНАТА

Въведете дума

Изберете рубрика
 
Приятели на Рецепти
 
 
Всички права запазени
РЕЦЕПТИ.БГ 2010 -2023