Билки

Азбучен указател:

Изберете начална буква
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ю, Я
Б

Мента

Сем. Устоцветни - Lamiaceae (Labiatae) Описание: Многогодишно тревисто растение със синкаво, четириръбесто, разклонено стъбло, високо до 1 м, със силно развито хоризонтално коренище, от което пролет покарват няколко стъбла. Листата са с къси дръжки, на върха заострени...

Лен

Сем. Ленови – Linaceae Описание: Едногодишно тревисто растение с голо цилиндрично стъбло, на върха разклонено, високо до 1,5 м. Листата са седящи, линейно ланцетни, последователни, с 3 надлъжни жилки. Цветовете са небесно сини или виолетови, събрани на върха на стъбло...

Подъбиче бяло

Сем. Устноцветни - Lamiaceae (Labiatae) Описание: Многогодишно тревисто растение с право четириръбесто стъбло, високо до до 30 см. Листата са линейни с кръгли зъбчета. Цветовете са бели или бледорозови, събрани в метловидни съцветия на върха на стъблото. Горната устна...

Комунига

Сем. Бобови - Fabaceae (Leguminosae) Описание: Двугодишно тревисто растение, високо до 1 м, с изправено или приповдигащо стъбло. Листата са триделни, последователни, с дълги дръжки, с обратно яйцевидни листчета, назъбени и с целокрайни прилистници. Цветовете са дребни...

Папрат мъжка

Сем. Мъжкопапротови – Aspidiaceae Описание: Многогодишно спорово растение без надземни стъбла. Коренището е дебело, косо, като в задната си част постепенно умира, а в предната част излизат елипсовидни, двойноперести, дълбоко нарязани листа, дълги до 1 м. В основата на...

Френско грозде черно

Сем. Каменоломкови - Saxifragaceae Описание: Многогодишен храст с множество издънки, достигащ на височина до 2 м. Листата са 3-5-делни, последователни, длановидни, остро назъбени, отгоре са тъмнозелени и голи, отдолу са светлозелени и окосмени по жилките. Цветовете са...

Начало