Билки

Азбучен указател:

Изберете начална буква
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ю, Я
Ч

Резене

Сем. Сенникоцветни - Apiaceae (Umbeliferae) Описание: Многогодишно тревисто растение с право разклонено на върха стъбло, високо до 2 м. Листата са силно разсечени, нишковидни, сложноперести, като долните са с дълги дръжки, а горните - седящи. Цветовете са жълти и дреб...

Ралица

Сем. Лютикови – Ranunculceae Описание: Едногодишно тревисто растение с високо до 1 м разклонено стъбло. Листата са дребни, длановидни, линейно нарязани. Цветовете са синьовиолетови, понякога розови или бели, събрани в метловидни съцветия. Чашката е петлистна с петлист...

Дюля

Сем. Розоцветни – Rosaceae Описание: Разклонено дърво, високо до 4 м. Листата са последователни, яйцевидни, отгоре голи, отдолу сиво влакнести, с къси дръжки. Цветовете са едри, бели или бледорозови, единични. Венчелистчетата са 5, тичинките са многобройни, чашката е ...

Имел бял

Сем. Имелови – Loranthaceae Описание: Малко полупаразитно храстче с почти сферична коронка, което се прикрепва посредством кореноподобни образувания към клоните на иглолистните и широколистните дървета. Стъблото е голо и силно разклонено, високо до 50 см. Във възлите ...

Пореч

Сем. Грапаволистни – Boraginaceae Описание: Многогодишно тревисто растение с високо до 60 см разклонено стъбло. Листата са последователни, сочни и целокрайни, като долните са елиптични, стеснени към дръжката, а горните - продълговато елиптични, с широки крилати дръжки...

Майорана

Семейство Устоцветни - Lamiaceae (Labiatae) Описание: Многогодишно тревисто растение със силно разклонено стъбло, високо до 40 см. Листата са обратно яйцевидни, целокрайни и окосмени. Цветовете са бели или розови, събрани в съцветие метлица. Плодът е сух, разпадащ се ...

Начало