Билки

Азбучен указател:

Изберете начална буква
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ю, Я
Г

Глухарче

Сем. Сложноцветни - Asteraceae (Compositae) Описание: Многогодишно тревисто растение. Листата са събрани във вид на розетка, линейно или продълговато ланцетни, назъбени, пересто разсечени, дялово заострени надолу към дръжката. Цветовете са събрани в съцветие кошничка ...

Ягода горска

Сем. Розоцветни – Rosaceae Описание: Многогодишно тревисто растение с дълго до 20 см стъбло. Листата се състоят от три назъбени листчета с дълги дръжки. Както стъблото така и листната дръжка са рядко окосмени. Цветовете са бели, с петлистна чашка, петлистно венче, мно...

Синя жлъчка

Сем. Сложноцветни - Asteraceae (Compositae) Описание: Многогодишно тревисто растение с ръбесто, покрито с власинки стъбло, високо до 1,2 м. Коренът е месест и вретеновиден. Листата са пересто нарязани, продълговато ланцетни, вълнообразно назъбени, приосновните са събр...

Върба бяла

Сем. Върбови – Salicaceae Описание: Дърво, високо до 25 м, с тъмносива напукана кора. Листата са с къси дръжки, последователни, заострени, ситно назъбени, в основата клиновидни, като от двете страни или само отдолу са със сребристи власинки. Цветовете са събрани в цил...

Изсипливче

Сем. Карамфилови – Gariophyllaceae Описание: Едногодишно, двугодишно или многогодишно тревисто растение с полегнали в основата си разклонени стъбла, голи или влакнести. Листата са срещуположни, елиптични или обратно яйцевидни, приседнали или целокрайни, с малки ципест...

Пирей

Сем. Житни - Poaceae (Gramineae) Описание: Многогодишно тревисто растение с цилиндрично, кухо, гладко и членесто стъбло, високо до 1,5 м. Коренището е силно развито, с множество подземни издънки. Листата са тънки и плоски. Цветовете са синкави или бледожълти, събрани ...

Начало