Билки

Азбучен указател:

Изберете начална буква
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ю, Я
Х

Бор бял

Сем. Борови – Pinaceae Описание: Иглолистно дърво, достигащо височина над 40 м. Кората на стъблото в долната си част е напукана и тъмносива, а в горната си част - жълтокафява. Листата са дъговидно извити, по две в снопчета, опадащи на 2-3 години. Мъжките цветове са рес...

Пищялка

Сем. Сенникоцветни – Umbelliferae Описание: Многогодишно тревисто растение с високо до 1,5 м стъбло - голо и кухо, разклонено в горната си част. Листата са с къси дръжки, едри и с мехуресто подути влагалища. Най-горните общи дялове на листата са низбегващи надолу по о...

Тинтява синя

Сем. Тинтявови - Gentianaceae Описание: Многогодишно тревисто растение с изправено и приповдигащо стъбло, високо до 50 см. Приосновните листа са събрани в розетка, а стъблените са срещуположни, сраснали в основата си, елиптични или овално ланцетни, с по 3 жилки. Цвето...

Френско грозде черно

Сем. Каменоломкови - Saxifragaceae Описание: Многогодишен храст с множество издънки, достигащ на височина до 2 м. Листата са 3-5-делни, последователни, длановидни, остро назъбени, отгоре са тъмнозелени и голи, отдолу са светлозелени и окосмени по жилките. Цветовете са...

Смрадлика

Сем. Смрадликови – Anacardiaceae Описание: Многогодишен храст, висок до 5 м. Клоните са с червеникава гладка кора и жълта дървесина. Листата са елиптични или яйцевидни, с ясно видима нерватура, отдолу сивозелени, отгоре тъмнозелени, с характерна миризма. През есента л...

Теменуга трицветна

Сем. Теменугови – Violaceae Описание: Трицветната теменуга представлява сборен вид от няколко форми. Те са едногодишни или многогодишни тревисти растения с право, ръбесто, слабо разклонено стъбло, високо до 30 см. Листата са продълговато ланцетни, последователни, с дъ...

Начало