Билки

Азбучен указател:

Изберете начална буква
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ю, Я
О

Вълча ябълка

Сем. Копитникови – Aristolochiaceae Описание: Многогодишно тревисто растение с изправено, високо до 1 м стъбло. Листата са последователни, с дълги дръжки, бъбрековидни или сърцевидни. Цветовете са жълти, като околоцветникът е тръбест, в горната си част удължен във фор...

Златна пръчица

Сем. Сложноцветни - Asteraceae (Compositae) Описание: Едногодишно тревисто растение с високо до 1 м стъбло, разклонено в горната си част. Листата са последователни. Долните са с дълги дръжки, яйцевидни или елипсовидни и назъбени. Горните са ланцетни, с къси дръжки или...

Ралица

Сем. Лютикови – Ranunculceae Описание: Едногодишно тревисто растение с високо до 1 м разклонено стъбло. Листата са дребни, длановидни, линейно нарязани. Цветовете са синьовиолетови, понякога розови или бели, събрани в метловидни съцветия. Чашката е петлистна с петлист...

Драка

Сем. Зърнастецови – Rhamnaceae Описание: Многогодишен разклонен храст, висок до 3 м. Листата са последователни, яйцевидни или елипсовидни, с дръжки. Прилистниците са видоизменени в два твърди кафяви бодила. Цветовете са двуполови и дребни, събрани в пазвени гроздовидн...

Боровинка черна

Сем. Пиренови – Ericaceae Описание: Малко храстче, високо до 60 см, със силно разклонени ръбести стъбла. Листата са последователни, продълговато яйцевидни или яйцевидни, ситно назъбени. Цветовете са единични в пазвите на листата, с розово-зелено звънчевидно 4-5 делно ...

Папрат сладка

Сем. Многоножкови папрати – Polypodiaceae Описание: Многогодишна, дребна, висока до 40 см папрат, с кафяво коренище, обрасло с нишковидни коренчета. Листата излизат направо от коренището, като в основата листната дръжка е с членче, което след изсъхване се отчупва. Тя ...

Начало