Билки

Азбучен указател:

Изберете начална буква
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ю, Я
М

Сапунче

Сем. Карамфилови - Caryophyllaceae Описание: Многогодишно тревисто растение с право, голо или слабо влакнесто стъбло, високо до 1 м. Коренът е удебелен, пълзящ, червеникав. Листата са срещуположни, разположени на кръст, заострени, целокрайни, с къси дръжки и видима не...

Сладък корен

Сем. Бобови – Fabaceae Описание: Многогодишно храстовидно растение, достигащо до 1 м височина. Коренището е късо и дебело, като от главния корен излизат многобройни хоризонтални разклонения, които също се разклоняват. Стъблата са няколко, слабо разклонени и покрити с ...

Змийска хурка

Сем. Змиярникови – Araceae Описание: Многогодишно тревисто растение с късо цветно стъбло, на върха на което се намира продълговато еднополово съцветие, обвито в голям заоблен лист (като хурка). Коренището е грудесто, яйцевидно и месесто. Листата са копиевидни, с дълга...

Каменоломка

Сем. Сенникоцветни - Apiaceae (Umbelliferae) Описание: Многогодишно тревисто растение с високо до 60 см стъбло, в долната си част пухесто, а в горната - голо. Приосновните листа са във вид на розетка, с дълги дръжки, простоперести, с 3-7 двойки приседнали листчета. Ср...

Волски език

Сем. Орловопапратови – Hypolepidiaceae Описание: Многогодишна папрат с късо коренище, от което излизат едри кожести листа с линейно ланцетна петура, с къси дръжки. Сорите са линейни, наредени успоредно от двете страни на средната жилка и косо спрямо нея. Спороноси м. ...

Див чесън

Сем. Кремови – Liliaceae Описание: Многогодишно луковично растение. Листата са две, рядко три, излизащи от луковицата, елиптично ланцетни с дъговидно жилкуване, като към основата са стеснени, а към върха - заострени. Цветовете са събрани на върха на безлистно стъбло в...

Начало