Билки

Азбучен указател:

Изберете начална буква
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ю, Я
В

Зърнастец

Сем. Зърнастецови – Rhamnaceae Описание: Храст или ниско дръвче, високо до 7 м, с гладка сивокафява кора. Младите клонки са червенокафяви с хоризонтални белезникави лещанки. Листата са последователни, елиптични, целокрайни, с пересто жилкуване, отначало - влакнести, п...

Салеп

Сем. Салепови - Orchidaceae Описание: Употребяваните в медицината няколко вида салеп са многогодишни тревисти растения. Листата са елипсовидни, стесняващи се във влагалища, зелени и сочни, обхващащи стъблото, с успоредна нерватура. Цветовете са с 6 околоцветни листчет...

Лепка

Сем. Брошови –Rubiaceae Описание: Многогодишно тревисто растение с криво начленено на възли, ръбесто и високо до 1,5 м стъбло. По стъблото и средния ръб на листата са разположени бодливи шипчета. Листата са наредени прешленовидно по възлите на стъблото, заострени и ла...

Прозориче жълто

Сем. Дебелецови – Crassulaceae Описание: Многогодишно растение с пълзящи издънки и високо до 12 см стъбло. Листата са последователни, продълговато яйцевидни и месести, в основата си разширени и приседнали, с лютив вкус. Цветовете са в пазвите на по-горните листа, прис...

Върбинка

Сем. Върбинкови – Verbenaceae Описание: Многогодишно тревисто растение. Стъблото е четириръбесто, разклонено в горната част и високо до 1 м. Листата са срещуположни, яйцевидно продълговати, пересто нарязани, с къса широка дръжка, грапаво четинести. Цветовете са събран...

Миши уши

Сем. Сложноцветни - Asteraceae (Compositae) Описание: Многогодишно тревисто растение, високо до 15 см, с безлистно стъбло, по което има тънки и дълги пълзящи издънки. Приосновните листа са продълговати или обратно яйцевидни до ланцетни, с четинести влакна в основата, ...

Начало