Билки

Азбучен указател:

Изберете начална буква
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Я
Н

Иглика

Сем. Игликови – Primulaceae Описание: Многогодишно тревисто растение с безлистно окосмено стъбло, високо до 30 см. Коренището е късо, с многобройни тънки коренчета. Листата са събрани в розетка, яйцевидни, едро назъбени, стеснени в широки дръжки. От средата на розетка...

Смокиня

Сем. Черничеви – Moraceae Описание: Многогодишно слабо разклонено дърво, достигащо на височина до 5 м. Листата са последователни, перести, 3-7 делни, тъмнозелени със сивкав отенък. Растението е двудомно. Мъжките цветове са с 2-4-разделен яйчник и 1-2 тичинки. Женските...

Трънка

Сем. Розоцветни – Rosaceae Описание: Многогодишен силно разклонен и бодлив храст, висок до 4 м. Листата са елептични, назъбени, отначало мъхнати, а впоследствие голи. Цветовете са бели или светложълти, единични или двойни, с къси дръжки, разположени нагъсто, с петлист...

Мехунка

Сем. Картофови – Solanaceae Описание: Многогодишно тревисто увивно растение с разклонено стъбло, високо до 60 см. Листата са големи, с дълги дръжки, целокрайни, яйцевидни, с малки власинки. Цветовете са едри, бели, разположени поединично в пазвите на горните листа. Ча...

Змийско мляко

Сем. Макови – Papaveraceae Описание: Многогодишно тревисто растение със сиво окосмено стъбло, разклонено в горната си част, високо до 1 м. Лис-тата са мъхести, отдолу - сивозелени, отгоре - тъмнозелени, с 3-5 лопатовидни дяла, пересто нарязани, с мрежеста нерватура. Д...

Софора

Сем. Бобови - Fabaceae (Leguminosae) Описание: Дърво с гъста корона и гладки зелени клони. Листата са нечифтоперести, с 11-15 листчета, заострени, яйцевидно овални, отгоре тъмнозелени, отдолу сивобели, покрити с трихоми. Дръжката на главния лист в основата си е удебел...

Начало