Билки

Азбучен указател:

Изберете начална буква
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ю, Я
Н

Росопас

Сем. Макови – Papaveraceae Описание: Едногодишно тревисто растение с ръбесто, кухо, голо, синкавозелено, разклонено стъбло. Листата са двойно перести, нарязани, синкавозелени, долните - с дръжка, горните - приседнали. Цветовете са дребни, розововиолетови, тръбести, съ...

Повет

Сем. Лютикови – Ranunculaceae Описание: Катерливо по дървета растение, с дървенисто стъбло, дълго до 30 м. Листата са срещуположни, простоперести, с дълги дръжки, с 3-9 листчета - овални, целокрайни, едроназъбени. Цветовете са бели, с дълги дръжки, събрани в сложни ме...

Киселец

Сем. Лападови – Polygonaceae Описание: Многогодишно, тревисто растение с набраздено стъбло, високо до 1 м, със зелено- или виолетовочервеникава окраска. Листата при основата са стреловидни с дълги дръжки, а горните - с къси дръжки или приседнали, обхващащи стъблото. Ц...

Върба бяла

Сем. Върбови – Salicaceae Описание: Дърво, високо до 25 м, с тъмносива напукана кора. Листата са с къси дръжки, последователни, заострени, ситно назъбени, в основата клиновидни, като от двете страни или само отдолу са със сребристи власинки. Цветовете са събрани в цил...

Подъбиче червено

Сем. - Устноцветни - Lamiaceae (Labiatae) Описание: Многогодишно тревисто растение с разклонено четириръбесто стъбло, слабо окосмено и високо до 30 см. Листата са срещуположни, с къси дръжки, като петурата в основата си е клиновидна, а в горната си част - едроназъбена...

Боянка

Сем. Кръстоцветни - Brassicaceae (Cruciferae) Описание: Двегодишно тревисто растение, при което първата година се развиват листата във вид на розетка, а през втората година - няколко стъбла, силно разклонени, високи до 80 см, като цялото растение е покрито с власинки....

Начало