Билки

Азбучен указател:

Изберете начална буква
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Я
Ц

Босилек

Сем. Устоцветни - Lamiaceae (Labiatae) Описание: Едногодишно тревисто растение, високо до 40 см. Стъблото в основата е разклонено и четириръбесто. Листата са яйцевидни или продълговати, срещуположни, рядко назъбени. Цветовете са в пазвите на листата, в групи по 6, с п...

Исоп

Сем. Устоцветни - Lamiaceae (Labiatae) Описание: Многогодишно тревисто растение. Стъблото в основата е вдървеняло, високо до 60 см, разклонено и окосмено. Листата са срещуположни с къси дръжки, линейно ланцетни, покрити с трихоми. Цветовете са на горната част на стъбл...

Змийско мляко

Сем. Макови – Papaveraceae Описание: Многогодишно тревисто растение със сиво окосмено стъбло, разклонено в горната си част, високо до 1 м. Лис-тата са мъхести, отдолу - сивозелени, отгоре - тъмнозелени, с 3-5 лопатовидни дяла, пересто нарязани, с мрежеста нерватура. Д...

Вълча ябълка

Сем. Копитникови – Aristolochiaceae Описание: Многогодишно тревисто растение с изправено, високо до 1 м стъбло. Листата са последователни, с дълги дръжки, бъбрековидни или сърцевидни. Цветовете са жълти, като околоцветникът е тръбест, в горната си част удължен във фор...

Хрян

Сем. Кръстоцветни - Brassicaceae (Cruciferae) Описание: Многогодишно тревисто растение с разклонено стъбло, високо до 1 м. Листата са големи, лъскави, тъмнозелени, ланцетни, горните са по-малки и заострени, с ясно видима нерватура. Цветовете са дребни, бели или жълти,...

Къклица

Сем. Карамфилови – Caryophyllaceae Описание: Едногодишно тревисто растение с разклонено към върха стъбло, високо до 1 м, покрито с власинки. Листата са срещуположни, линейни до линейно-ланцетни, влакнести. Цветовете са едри, разположени по един или няколко на върха на...

Начало