Билки

Азбучен указател:

Изберете начална буква
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ю, Я
Ф

Орех

Сем. Орехови – Jurlandaceae Описание: Многогодишно силно разклонено дърво, високо до 25 м, със светлосива кора. Листата са с дълги дръжки, елиптични, голи, текоперести, целокрайни, заострени, с ясно видима нерватура, жилави, с характерна миризма. Цветовете са зелено-к...

Брей

Сем. Брейови – Dioscoreaceae Описание: Многогодишно тревисто растение с месесто коренище, с белезникава слузеста сърцевина и външно с кафяв корков пласт. Стъблото е увивно, достигащо на дължина до 3 м. Листата са последователни, едри, обратно яйцевидни, на върха заост...

Дюля

Сем. Розоцветни – Rosaceae Описание: Разклонено дърво, високо до 4 м. Листата са последователни, яйцевидни, отгоре голи, отдолу сиво влакнести, с къси дръжки. Цветовете са едри, бели или бледорозови, единични. Венчелистчетата са 5, тичинките са многобройни, чашката е ...

Вишна

Сем. Розоцветни – Rosaceae Описание: Високо до 6 м дърво с лъскава кора. Листата са тъмнозелени, кожести, назъбени, с прилистници и дълги дръжки. Цветовете са бели, с дълги дръжки, петлистна чашка, петлистно венче и многобройни тичинки. Плодът е сочен, тъмночервен със...

Очанка

Сем. Живеничеви – Scrophulariaceae Описание: Едногодишно тревисто растение с разклонено, червеникавокафяво, окосмено стъбло, високо до 20 см. Листата са срещуположни, назъбени, яйцевидни, седящи, с власинки. Цветовете са бели или бледорозови с лилави линии и жълто пет...

Върбинка

Сем. Върбинкови – Verbenaceae Описание: Многогодишно тревисто растение. Стъблото е четириръбесто, разклонено в горната част и високо до 1 м. Листата са срещуположни, яйцевидно продълговати, пересто нарязани, с къса широка дръжка, грапаво четинести. Цветовете са събран...

Начало