Билки

Азбучен указател:

Изберете начална буква
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ю, Я
Е

Софора

Сем. Бобови - Fabaceae (Leguminosae) Описание: Дърво с гъста корона и гладки зелени клони. Листата са нечифтоперести, с 11-15 листчета, заострени, яйцевидно овални, отгоре тъмнозелени, отдолу сивобели, покрити с трихоми. Дръжката на главния лист в основата си е удебел...

Врабчови чревца

Сем. Карамфилови – Caryophilaceae Описание: Едно- или двугодишно тревисто растение. Стъблото е полегнало или приповдигащо се, дълго 40 см, с една космата ивица. Листата са срещуположни, голи, долните с дръжки, горните приседнали. Цветовете са събрани в топчести съцвет...

Мента

Сем. Устоцветни - Lamiaceae (Labiatae) Описание: Многогодишно тревисто растение със синкаво, четириръбесто, разклонено стъбло, високо до 1 м, със силно развито хоризонтално коренище, от което пролет покарват няколко стъбла. Листата са с къси дръжки, на върха заострени...

Очиболец

Сем. Розоцветни – Rosaceae Описание: Многогодишно тревисто растение с окосмено, криво и разклонено стъбло, високо до 50 см. Коренището е грудковидно и дебело, тъмнокафяво отвън и червено отвътре, като при разрез се вижда характерно тъмно лъчисто образувание. Листата с...

Синя жлъчка

Сем. Сложноцветни - Asteraceae (Compositae) Описание: Многогодишно тревисто растение с ръбесто, покрито с власинки стъбло, високо до 1,2 м. Коренът е месест и вретеновиден. Листата са пересто нарязани, продълговато ланцетни, вълнообразно назъбени, приосновните са събр...

Кървавиче

Сем. Лападови – Polygonaceae Описание: Многогодишно тревисто растение с дебело змиевидно извито коренище, като отвън е черно, а при разрязване - розово червено. Стъблото е високо до 1 м, неразклонено, долните листа са яйцевидни, продълговати до продълговато ланцетни, ...

Начало