Билки

Азбучен указател:

Изберете начална буква
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ю, Я
К

Кантарион жълт

Сем. Звъникови – Hypericaceae Описание: Многогодишно тревисто растение с право и гладко стъбло, разклонено на върха, високо до 1 м. Листата са срещуположни, елиптични до целокрайни, с маслени вместилища. Цветовете са едри, жълти, събрани в метличовидни съцветия по разк...

Мента

Сем. Устоцветни - Lamiaceae (Labiatae) Описание: Многогодишно тревисто растение със синкаво, четириръбесто, разклонено стъбло, високо до 1 м, със силно развито хоризонтално коренище, от което пролет покарват няколко стъбла. Листата са с къси дръжки, на върха заострени...

Минзухар есенен

Сем. Кремови – Liliaceae Описание: Многогодишно тревисто растение. Корените са грудки, наподобяващи луковици, с тъмнокафява лъскава обвивка, без надземно стъбло. Листата са ланцетни с дъговидно жилкуване, целокрайни, надиплени или плоски по дължината си. При основата ...

Гръмотрън

Fabaceae (Leguminosae) Описание: Многогодишно тревисто растение с разклонени стъбла, високи до 80 см, с къси бодли. Долните листа са сложни, триделни с продълговати назъбени листчета, а горните - прости. Цветовете са в пазвите на горните листа и образуват гроздовидно с...

Ракита

Сем. Върбови – Salicaceae Описание: Многогодишен силно разклонен храст. Клоните са лъскави, жълточервеникави. Листата са приседнали в основата, закръглени, като в повечето случаи са разположени два по два срещуположно. Цветовете са червеникави, събрани в съцветие реса...

Царевица

Сем. Житни - Poaceae (Gramineae) Описание: Многогодишно тревисто растение с право, членесто стъбло, с гъбеста вътрешност, високо до 3 м. Листата са линейно ланцетни или ланцетни, с успоредна нерватура, заловени за стъблото посредством влагалище. Мъжките цветове са съб...

Начало