Билки

Азбучен указател:

Изберете начална буква
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ю, Я
У

Смрадлика

Сем. Смрадликови – Anacardiaceae Описание: Многогодишен храст, висок до 5 м. Клоните са с червеникава гладка кора и жълта дървесина. Листата са елиптични или яйцевидни, с ясно видима нерватура, отдолу сивозелени, отгоре тъмнозелени, с характерна миризма. През есента л...

Къпина

Сем. Розоцветни – Rosaceae Описание: Многогодишно храстовидно растение със зелено-кафеникави пълзящи стъбла, снабдени с твърди бодли и дълбок корен, с дебелина до 2 см. Листата са яицевидни, заострени, назъбени, от 3 до 5 на дръжка, отгоре са зелени, а отдолу по главн...

Тинтява синя

Сем. Тинтявови - Gentianaceae Описание: Многогодишно тревисто растение с изправено и приповдигащо стъбло, високо до 50 см. Приосновните листа са събрани в розетка, а стъблените са срещуположни, сраснали в основата си, елиптични или овално ланцетни, с по 3 жилки. Цвето...

Синя жлъчка

Сем. Сложноцветни - Asteraceae (Compositae) Описание: Многогодишно тревисто растение с ръбесто, покрито с власинки стъбло, високо до 1,2 м. Коренът е месест и вретеновиден. Листата са пересто нарязани, продълговато ланцетни, вълнообразно назъбени, приосновните са събр...

Мечо грозде

Сем. Пиренови – Ericaceae Описание: Многогодишно вечнозелено пълзящо храстче, достигащо до 30 см височина. Листата са последователни, кожести, на върха закръглени, а в основата - клиновидни, преминаващи в къса дръжка. Отгоре са тъмнозелени с вдлъбната мрежеста нервату...

Сапунче

Сем. Карамфилови - Caryophyllaceae Описание: Многогодишно тревисто растение с право, голо или слабо влакнесто стъбло, високо до 1 м. Коренът е удебелен, пълзящ, червеникав. Листата са срещуположни, разположени на кръст, заострени, целокрайни, с къси дръжки и видима не...

Начало