Билки

Азбучен указател:

Изберете начална буква
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ю, Я
Й

Златна пръчица

Сем. Сложноцветни - Asteraceae (Compositae) Описание: Едногодишно тревисто растение с високо до 1 м стъбло, разклонено в горната си част. Листата са последователни. Долните са с дълги дръжки, яйцевидни или елипсовидни и назъбени. Горните са ланцетни, с къси дръжки или...

Подъбиче бяло

Сем. Устноцветни - Lamiaceae (Labiatae) Описание: Многогодишно тревисто растение с право четириръбесто стъбло, високо до до 30 см. Листата са линейни с кръгли зъбчета. Цветовете са бели или бледорозови, събрани в метловидни съцветия на върха на стъблото. Горната устна...

Трънка

Сем. Розоцветни – Rosaceae Описание: Многогодишен силно разклонен и бодлив храст, висок до 4 м. Листата са елептични, назъбени, отначало мъхнати, а впоследствие голи. Цветовете са бели или светложълти, единични или двойни, с къси дръжки, разположени нагъсто, с петлист...

Птиче просо

Сем. Грапаволистни – Boraginaceae Описание: Едногодишно тревисто растение с изправено разклонено на върха стъбло, високо до 40 см, влакнесто. Листата са четинести, последователни, като долните са продълговато яйцевидни, с дръжка, а горните - приседнали, ланцетни, целок...

Риган

Сем. Устоцветни - Lamiaceae (Labiatae) Описание: Многогодишно тревисто растение с право, четириръбесто, рядко окосмено, разклонено в горната си част стъбло, високо до 60 см. Листата са срещуположни, с къси дръжки, яйцевидни, като долните са слабо окосмени и по-едри. Ц...

Подбел

Сем. Сложноцветни - Asteraceae (Compositae) Описание: Многогодишно тревисто растение с право, високо до 20 см стъбло, покрито с червеникави люспи. Стъблото се развива преди да покарат листата. Цветната кошничка е жълта на върха на стъблото. Периферните цветчета на кош...

Начало